Blauwe zone in Waarschoot

Open VLD is voor de komst van een blauwe zone. Voor ons is de komst van die blauwe zone noodzakelijk. Iedereen ziet dat er vandaag al geregeld parkeerplaatsen te kort zijn. Open VLD stelt vast dat er op vandaag veel leegstand is. In een volgende legislatuur moet een nieuw ondernemend bestuur daar iets doen. Waarschoot heeft enorm veel charme als winkeldorp en dat we moet meer in de verf gezet worden. Hierdoor kunnen extra winkels en shoppers aangetrokken worden.

Voor Open VLD moet het nieuwe gemeentebestuur deze ambitie duidelijk onderstrepen. De komst van een blauwe zone moet geflankeerd worden door de komst van extra parkeerplaatsen. Er is nog heel wat braakliggende ruimte in het centrum die geen bestemming heeft. Open VLD denkt op lange termijn en ziet mogelijkheden voor creatieve Waarschootse ondernemers.

Op de laatste gemeenteraad heeft Open VLD vastgesteld dat elke besluitvorming met deze coalitie onmogelijk geworden is. CD&V is voor, WGB heeft opnieuw serieuze vraagtekens. Bovendien is er eigenlijk op de gemeenteraad niets beslist. Er is enkel beslist dat er een blauwe zone komt, maar waar die komt, hoelang je mag parkeren, wie controle zal uitvoeren op foutparkeerders, … staat nog niet vast. De huidige coalitie ruziet niet alleen meer binnenskamers, maar ook in de gemeenteraad is elke samenwerking zoek.  In oktober kiest u dus niet alleen een nieuwe gemeenteraad, maar ook een nieuwe coalitie.

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.