Pieter Billiet versterkt Open VLD

Pieter Billiet

Pieter Billiet

Pieter Billiet zal bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op de Open VLD lijst staan. Pieter is 26 jaar, projectleider automatisatie bij het Waarschoots bedrijf De Jaeger Automatisation en afscheidnemend groepsleider van Chiro Waarschoot. Zijn passie en jarenlange betrokkenheid voor de Waarschootse jeugdbewegingen en zijn engagement bij Chiro Waarschoot, de speelpleinwerking MAKSS en de Waarschootse jeugdraad wil hij nu omzetten in politieke daden. Pieter Billiet: “De voorbije jaren heeft de Waarschootse jeugd positief onderhandeld over de jeugdlokalen. Met Open VLD wil ik de gemaakte afspraken met de Waarschootse jongeren omzetten en ambitieus verder bouwen.”

Open VLD
Open VLD Waarschoot wil inzetten op het jeugdthema. Na de realisatie van de jeugdlokalen moet er nu verder gekeken worden. Jong VLD en Open VLD willen met de jeugdverenigingen nadenken over een meer duurzame ondersteuning van de jeugdverenigingen en de ongebonden Waarschootse jeugd. De beschikbare middelen moeten op de juiste plaats ingezet worden, de jeugdverenigingen kunnen betere logistieke begeleiding krijgen van het gemeentebestuur en administratie moet absoluut een pak eenvoudiger (de papierwinkel voor subsidies, allerlei aanvragen rond materiaal en kampen, regelingen voor fuiven en andere festiviteiten …). Dat zijn de concrete actiepunten waar Open VLD na de verkiezingen werk van zal maken.
This entry was posted in Archief and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.