Meer doen! Met minder.

Dat is de slogan waarmee Open VLD naar de verkiezingen trekt. Hiermee koppelt Open VLD een serieuze ambitie aan vooral een gezond financieel beleid, Open VLD wil dus vooral inzetten op meer maar kleinere projecten. Waarschoot leeft boven zijn stand. Alain Vervaet is lijsttrekker en is een enthousiast kandidaat burgemeester. Antoine Van Hulle steunt de lijst als lijstduwer. De top 5 van de lijst wordt vervolledigd door gemeenteraadslid Inge De Graeve, jongerenvoorzitter en gemeenteraadslid Jochen De Smet, gemeenteraadslid Isabelle Breusegem en nieuwkomer Nik Braekman. Open VLD wil in de eerste plaats vernieuwing en mikt na 18 jaar opnieuw aan deelname aan een bestuursmeerderheid.

De jongeren nemen een prominente plaats in. Maar liefst zes jongeren zorgen voor een verdere vernieuwing van het Open VLD bestuur. Jochen De Smet staat op de derde plaats, An Boterman staat op de 7de plaats, Pieter Billiet op 8, Ann Boterdaele op 9, Tom De Clercq op 10 en Lies Deceunink op de 14de plaats.

OCMW raadsleden Viviane Verbiest en Ludwine Slock staan respectievelijk op plaats 6 en op plaats 11. Zij worden gevolgd door Veerle Bral (12) en Sandra De Rijcke (13). De Beekse kandidaat Réné Verstraete staat op 15, gevolgd door OCMW raadslid Freddy Wittewrongel (16). De lijst wordt afgesloten door de ervaren gemeenteraadsleden Joseph Van Queckelberghe (17), Freddy Haegeman (18) en Antoine Van Hulle (19).

Jan Brusselmans is kandidaat voor de provincielijst van Open VLD, u vindt hem op de vijfde plaats.

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.