Agenda gemeenteraad 4/10/2012

Morgen is er de laatste gemeenteraad voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals steeds zijn de meeste beslissingen genomen en is het nu vooral uitkijken naar de uitslag van de verkiezingen. Volgende agenda wordt morgen behandeld:

1 Verslag vorige zitting

2 Jaarrekening 2011 van het O.C.M.W. – kennisname

3 Verkaveling Molenstraat 198 – vergunningsvoorwaarden

4 Gemeentelijk rooilijnenplan KMO-zone Oostmoer – definitieve vaststelling

5 Kennisname besluit college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 augustus 2012 houdende buitengewone uitgaven: leveren en plaatsen van platenwisselaar ten behoeve van de voetbalkantine, Sportstraat

6 Goedkeuring operationeel plan 2013 in het kader van de convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 2012 – 2013

7 Aankoop diverse materialen ten behoeve van de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst

8 Slagboominstallatie brandweer Waarschoot – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

9 Meubilair gemeentelijke feestzaal – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

10 Vaststellen huishoudelijk reglement en retributiereglement voor het gebruik van de polyvalente feestzaal met cafetaria

11 Vraag mbt. de zwerfkattenvangst

12 Vraag naar de stand van zaken mbt de heraanleg van het kruispunt (rond punt) i.s.m. de gemeente Evergem

(Agendapunten en op verzoek van de Open VLD-fractie)

13 Mededelingen

This entry was posted in Archief and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.