Burgemeester Ann Coopman | Blog : Bevoegdheden nieuw college gekend.

Ann Coopman (CD&V) blijft voltijds burgemeester voor de volle 6 jaar en zal algemeen beleid en coördinatie, burgerzaken, veiligheid en openbare orde, intergemeentelijke samenwerking, perscommunicatie, senioren en toerisme opnemen. 

Antoon Van Hulle (Open VLD) wordt eerste schepen en krijgt de bevoegdheid over Financiën en begroting, Afvalbeleid en leefmilieu, land- en tuinbouw, middenstand, KMO en tewerkstelling, communicatie en ruimtelijke ordening en woonbeleid. Kim Martens (CD&V) wordt 2de schepen en krijgt jeugd, sport, mobiliteit en het personeelsbeleid. Freddy Haegeman (Open VLD) neemt als derde schepen openbare werken en onderhoud, begraafplaatsen, patrimonium en feestelijkheden. Vierde schepen is Nik Braeckman (Open VLD) en krijgt cultuur en bibliotheek.

Christine Claeys (CD&V) wordt de nieuwe OCMW-voorzitter en wordt als vijfde schepen aan het college toegevoegd. Zij zal naast haar taken in het OCMW het sociale luik behartigen zijnde sociale zaken, sociale huisvesting, PWA, kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking en volksgezondheid. 

Antoon Van Hulle maakt op 1 januari 2015 plaats voor Jochen De Smet.


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.