Burgemeester Ann Coopman | Blog : Vanaf 1 januari 2014: Blauwe zone in het centrum van Waarschoot

Vanaf woensdag 1 januari 2014 wordt in Waarschoot-centrum de blauwe zone ingevoerd. De parkeerzones waarop de blauwe zone van toepassing is, zijn afgebakend en een externe firma is aangeduid om controle uit te oefenen op de naleving ervan.

BETERE PARKEERSPREIDING

Uit tellingen blijkt dat op weekdagen tijdens de kantooruren de bestaande parkeerplaatsen in en rond het dorp van Waarschoot vaak langdurig worden ingenomen en er op sommige momenten van de dag een parkeerprobleem heerst voor de winkel-winkelbezoekers. Handelaars ervaren dit als problematisch omdat hun klanten zo verder van de winkels af moeten parkeren en minder geneigd zijn lokaal te winkelen. Vanaf 1 januari 2014 moet daarom iedereen die in de blauwe zone parkeert – ook bewoners – een parkeerschijf plaatsen. Uitgezonderd: parkeerkaart voor personen met een beperking en moto’s.

AFBAKENING BLAUWE ZONE

De volgende parkeerplaatsen vallen binnen de blauwe zone met een parkeerduur van 2 uren: (rood) • Kerkstraat onpare nummers van huisnummer 1 tot 7 • Kerkstraat pare nummers van huisnummer 2 tot 4 • Dorp onpare nummers van huisnummer 5 tot 15 • Schoolstraat onpare nummers van huisnummer 1 tot 7 • Stationsstraat volledige parkeerstrook aan de zijde van huisnummer 132

De volgende parkeerplaatsen vallen binnen de blauwe zone met een parkeerduur van 30 minuten: (groen) • Stationsstraat onpare nummers van huisnummer 1 tot 11 • Stationsstraat pare nummers van huisnummer 2 tot 18 • Schoolstraat pare nummers van huisnummer 12 tot 34

 

BZ_Dorp                                    BZ Spar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKEERSCHIJF van 09.00 tot 18.00 uur

In de blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 09.00 tot 18.00 uur. De schijf is verplicht op werkdagen en op zaterdag. Ze laat maximum twee uren of 30 minuten parkeren toe. Op zondag hoef je geen parkeerschijf te gebruiken.

ZONE VOOR LANGPARKEREN

In de onmiddellijke omgeving van de blauwe zone zijn de parkeerplaatsen op de Parking Centrum (Nieuwstraat) beschikbaar voor langparkeren. Met 50 extra gratis parkeerplaatsen in het centrum, op wandelafstand van het Dorp, gepaard gaande met een parkeerbeleid die er op gericht is om langparkeerders naar deze parking te stimuleren zal er ruimte komen voor de winkelende burger.

CONTROLE EN BOETE

De controle in de blauwe zone is uitbesteed aan een externe firma (niet de politie). Vanaf 1 januari 2014 gaan de controleurs op pad.

De maand januari geldt als sensibiliseringsperiode, dan wordt er nog niet geverbaliseerd. Vanaf 1 februari 2014 krijg je bij overtreding een boete van 15,00 euro.

De invoering van de blauwe zone is één van de maatregelen voor de uitwerking van het gemeentelijk verkeers- en parkeerbeleid. Het maakt onderdeel uit van een integrale actualisatie van het gemeentelijke mobiliteitsplan. Een evaluatiemoment over de blauwe zone wordt na 6 maanden voorzien.

 


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.