Monthly Archives: January 2009

Kim Martens : Toetreding tot de Gemeenteraad.

Vorige week woensdag mocht ik na twee jaar ongedurig wachten eindelijk de eed afleggen als Gemeenteraadslid van Waarschoot. Uiteraard ben ik daar zeer gelukkig mee! Zoals jullie wel al weten gaf Burgemeester Ghislain Lippens de fakkel door aan Schepen … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Kim Martens : Toetreding tot de Gemeenteraad.

Kim Martens : Toetreding tot de Gemeenteraad.

Vorige week woensdag mocht ik na twee jaar ongedurig wachten eindelijk de eed afleggen als Gemeenteraadslid van Waarschoot. Uiteraard ben ik daar zeer gelukkig mee!

Zoals jullie wel al weten gaf Burgemeester Ghislain Lippens de fakkel door aan Schepen Ann Coopman. Haar Schepenambt wordt nu ingenomen door Nicole De Vos. Ook Kristine Moens heeft zich ondertussen teruggetrokken. Door haar drukke werkagenda is het voor haar niet langer mogelijk om de combinatie met het mandaat van GR-lid te maken. Daardoor kreeg ik dus de kans om te zetelen als het jongste Gemeenteraadslid van onze gemeente. Marc Boterdaele zal de volgende GR ook aangesteld worden als nieuw Raadslid. Normaal had Marc zijn toetreding ook al al een feit moeten zijn maar Ghislain Lippens hield zijn ontslag nog even in beraad. Ondertussen heeft hij wel beslist om officieel zijn ontslag aan te bieden als raadslid.

De GR startte wel wat in tumult. De VLD vond het absoluut nodig om erop te wijzen dat onze coalitie bij aanvang van de raad niet in meerderheid was. Door de afwezigheid van Ghislain en Kristine was onze coalitie maar met 9 (ikzelf zat toen nog in het publiek). Geen meerderheid dus. Als signaal liet Antoin Van Hulle de zitting schorsen en verliet hij samen met zijn partijgenoten en Erik D’havé (Vlaams Belang) even de zaal. Ze vinden immers dat er te weinig naar hen – als oppositie- geluisterd wordt. Hun actie is misschien wel een beetje belachelijk maar zeker niet ongewoon. Ik respecteer wel hun mening en zal in de toekomst dan ook zo goed als mogelijk met hen samenwerken. na enkele minuten kon ik dan toch eindelijk mijn eed afleggen.

Vooraleer het mijn beurt was had Nicole haar eed al afgelegd. Daarna hield ze een nogal emotionele toespraak. Haar overleden man en oud-burgemeester Charles De Block kan dit jammer genoeg niet meer meemaken.

Mijn eerste agenda:

Openbare vergadering

1 Benoeming en eedaflegging van de burgemeester – kennisname

2 Installatie en eedaflegging van een schepen

3 Ontslag van gemeenteraadslid Kristine Moens

4 Installatie van een opvolger- onderzoek geloofsbrieven- eedaflegging

5 Rapport van de financieel beheerder in toepassing van artikel 165 van het Gemeentedecreet – kennisname

6 Rapport van de financieel beheerder in toepassing van artikel 166 van het Gemeentedecreet – kennisname

7 Vaststellen van het retributiereglement voor de buitenschoolse kinderopvang Domino

8 Vaststellen van het huishoudelijk reglement van kinderclub Domino – aanvulling

9 Vaststellen van het rooilijnenplan in het kader van de wegenis- en rioleringswerken in de Berg-Sparrenstraat

10 Vaststellen van het onteigeningsplan en de tabel van de in te nemen gronden in het kader van de wegenis- en rioleringswerken in de Berg-Sparrenstraat

11 Oprichten van een gemeenteraadscommissie voor klachtenbehandeling

12 Aanduiden van de vertegenwoordigers van de gemeenteraadscommissie voor klachtenbehandeling

13 Vaststellen van de data van de zitting van de gemeenteraad voor het 1e semester

14 Stand van zaken met betrekking tot de openbare verlichting in de Stationsstraat

15 Stand van zaken met betrekking tot de plaatsing van de schuilhuisjes langsheen de N9

16 Stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de dossiers waarvoor Ernst & Young werd aangesteld tot het opmaken van een subsidiescan

17 Vraag met betrekking tot het meestrooien van doodlopende straten naar aanleiding van sneeuw- en ijzelhinder

18 Voorstel tot het (her)inrichten van de wegversmalling in de Weststraat(Agendapunten 13 t.e.m. 18 op verzoek van de Open VLD-fractie)

19 Mededelingen

Besloten vergadering

20 Aanstellen van een vertegenwoordiger toetredend lid voor de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Meetjesland vzw

21 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger toetredend lid voor de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Meetjesland vzw

22 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de plenaire vergadering van RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde

23 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de plenaire vergadering van RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde

De VLD had enkele vragen op de agenda laten plaatsen. Het gaat stuk voor stuk om punten die al een paar keer op de agenda hebben gestaan en waarin inderdaad wat schot in de zaak moet komen.

Inge De Graeve vroeg naar de stand van zaken i.v.m. de Schuilhuisjes langs de N9. Het werd duidelijk tijdens de raad dat Waarschoot weinig of niets kan doen tegen het feit dat deze nog altijd niet geplaatst werden. Waarschoot moet 1/4de van de schuilhuisjes betalen en heeft dat ondertussen ook al gedaan. Toch werden ze nog niet geplaatst. Ingebrekestelling van de Lijn – Zoals Jochen De Smet voorstelde – lijkt me geen oplossing aangezien de Lijn de overige kosten zelf zal dragen. We kunnen voorlopig alleen hopen dat ze spoedig geplaatst zullen worden.

Verder werd er gediscussieerd over de heraanpassing van de Weststraat. De Gemeente is daar volop mee bezig en we wachten op verdere initiatieven.

Groeten

Kim

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Kim Martens : Toetreding tot de Gemeenteraad.

waarschoot « WordPress.com Tag Feed : Lang leve de brandstichter(s)

Vroeger keek ik nooit naar die kerk toen ik er voorbij reed op weg naar huis. Het was gewoon, in mij Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on waarschoot « WordPress.com Tag Feed : Lang leve de brandstichter(s)

waarschoot « WordPress.com Tag Feed : Lang leve de brandstichter(s)

Vroeger keek ik nooit naar die kerk toen ik er voorbij reed op weg naar huis. Het was gewoon, in mij Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on waarschoot « WordPress.com Tag Feed : Lang leve de brandstichter(s)