Tag Archives: Voorpagina

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Vijf vragen over omgevingsvergunningen

Wat is een omgevingsvergunning? De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook voor de verkaveling van gronden moet voortaan een omgevingsvergunning aangevraagd worden. De integratie heeft in eerste plaats betrekking op de procedures. De bepaling van welke projecten vergunningsplichtig zijn, wordt niet gewijzigd. Ook de aspecten waarop een aanvraag beoordeeld moet […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Vijf vragen over omgevingsvergunningen

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Gezocht: inwoners met een visie op toerisme, recreatie en erfgoed

VVV De Lieve is gesticht in 1987 en wil het toerisme in de gemeenten Waarschoot, Zomergem en Lovendegem promoten. Als nieuwe voorzitter heb ik de opdracht gekregen om de vereniging te verjongen. Via de omvorming naar een intergemeentelijke toeristische raad kunnen we juridisch en structureel bijsturen. Daarnaast willen we ons vooral focussen op het inhoudelijke […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Gezocht: inwoners met een visie op toerisme, recreatie en erfgoed

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Einde fusieverhaal, start intensieve samenwerking

(beeld: Het Laatste Nieuws) De laatste jaren wordt er intensief samengewerkt met de Meetjeslandse gemeenten. Denken we maar aan het burgemeestersoverleg, het secretarissenoverleg, Comeet, Veneco, RLM, Burensportdienst, de Meetjesman. Vanuit deze samenwerking kunnen projecten die we als kleine gemeente niet of moeilijk kunnen realiseren tegen een redelijke kostprijs toch gebeuren en komt er een kennisuitwisseling […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Einde fusieverhaal, start intensieve samenwerking

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Burgemeesters gevraagd bij koning Filip

Het was alweer 15 jaar geleden dat zijne majesteiten de koning en de koningin alle Belgische burgemeesters op het paleis te Laken uitnodigden. Samen met enkele Meetjeslandse collega’s vertrok ik met een het busje vanuit Eeklo richting Brussel. Een uniek gelegenheid! Dank aan burgemeester Loete voor de sponsoring! (foto: het Laatste Nieuws) E-mail dit artikel Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Burgemeesters gevraagd bij koning Filip

Burgemeester Ann Coopman | Blog : HVZ Meetjesland oefent in dancing Kokorico

Zondag 9 juli 2017 oefenen tussen 9u en 11u de posten Waarschoot en Zomergem gezamenlijk in discotheek Kokorico (N9). Ongeveer 30 brandweermannen krijgen de opdracht om 15 vrijwillige slachtoffers te redden uit hun hachelijke situatie. Ook het Rode Kruis neemt deel aan deze oefening. Om het verkeer op de N9 te waarschuwen en veilig langs de oefenlocatie […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : HVZ Meetjesland oefent in dancing Kokorico

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Speelstraten, ze zijn er weer voor de kinderen

Gedurende de zomervakantie zijn onderstaande straten (gedeeltelijk) afgesloten tussen 1 juli en 31 augustus, van 10u00 tot 20u00:
Patronagiestraat van huisnummer 62 tot 82 en van 47 tot 69
Lindestraat (volledig)
Bergkouter (volledig)
Karis (volledig)
P… Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Speelstraten, ze zijn er weer voor de kinderen

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Aankoop van een RFID-systeem voor de bibliotheek

RFID staat voor Radio-frequency identification en is een technologie om van een afstand informatie op te slaan in en af te lezen van zogenaamde RFID-tags. Ook de boeken in onze bibliotheek zijn hiervan voorzien. Door de aankoop van zo’n systeem kunnen de lezers van onze bibliotheek nu zelf hun boeken inscannen en krijgt ons personeel […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Aankoop van een RFID-systeem voor de bibliotheek

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Burgemeestersconvenant wordt op 19 mei ondertekend

De gemeente Waarschoot vormt samen met Knesselare, Zomergem en Lovendegem een cluster om het lokaal klimaat- en energieactieplan op te maken. Hierdoor verbinden we ons om tegen 2030 de CO2-uitstoot op ons grondgebied te verminderen met 40%. Dit traject wordt ondersteund door Veneco en de provincie Oost-Vlaanderen. De officiële start wordt gegeven op vrijdag 19 […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Burgemeestersconvenant wordt op 19 mei ondertekend

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Monitoren voor de Makss verdienen straks ietsje meer

De gemeenteraad gaat akkoord met de opslag van de dagvergoeding van monitoren van de speelpleinwerking Makss. Monitoren zonder attest van deelname aan kadervorming in het jeugdwerk krijgen voortaan 11 euro per gepresteerde dag (ipv 7 euro); monitoren d… Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Monitoren voor de Makss verdienen straks ietsje meer

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Signalisatie aan de sporthal vernieuwd

De vernieuwde signalisatie aan de sporthal is voltooid. Na de renovatie van de buitencabines, de nieuwe sportvloer, de aangepaste verlichting, de renovatie van de kleedcabines en toiletten, het brandveilig maken van de volledige sporthal is de renovatie van de sportaccommodatie al een heel stuk opgeschoten. Nu nog de inkom en de toegangsdeuren en we zijn […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Signalisatie aan de sporthal vernieuwd

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Wijziging in het politiereglement

Op voorstel van de mobiliteitsraad keurde de gemeenteraad van 4 mei 2017 3 afschaffingen van “voorrang van rechts” goed op volgende kruispunten: Kouterweg/Molenstraat – Hogevoorde/Kerklanddreef – Legevoorde/Hogevoorde Terzelfdertijd wordt de uitbreiding van de zone 30 uitgebreid in de straten Arsene De Preststraat, Bremstraat, Zavelput en Varenstraat. E-mail dit artikel Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Wijziging in het politiereglement

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Seniorensporteldag

De Waarschootse sporthal was op 9 mei voor de tweede maal het trefpunt van meer dan 250 Meetjeslandse senioren die een ganse dag kwamen sportelen. Petanque, fietsen, krolf, een spelletje kubb, wandelen, er was voor ieder iets te beleven. Met dank aan d… Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Seniorensporteldag

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Airbezen …

Vanmorgen geproefd van de eerste eigen gekweekte aardbeien van het airbezen-project tegen fijn stof …. njammie en een derde bloempje staat klaar om terug een aardbeitje te leveren. Lang leve de airbezen! E-mail dit artikel Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Airbezen …

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Vernieuwde omheining voor sportterreinen

De renovatie van de sporthal en -terreinen gaat gestaag verder. Ditmaal is het de beurt aan de afsluiting rond terrein C (achter de sporthal), de Finse Piste en de tennisterreinen, die tot op de draad versleten zijn. De vernieuwing wordt dit jaar voorzien en is geraamd op 18.000 euro. E-mail dit artikel Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Vernieuwde omheining voor sportterreinen

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Waarschoot participeert in het project “Beke Dorpskern”

Het Beeks Bewonersplatform is erg actief rond bouw en vormgeving van Intergenerationele ontmoetingsplaats ‘De Priem’ (op de grens Zomergem/ Waarschoot). Met Leadersubsidies werd de oude parochiezaal van Beke omgetoverd tot een pareltje van een polyvalente zaal “De Priem”. Dit wordt verder gekoppeld aan de heraanleg van het kerkplein alsook van voetpaden, en er komt ook […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Waarschoot participeert in het project “Beke Dorpskern”

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Word jij de eerste ereburger van Waarschoot?

De gemeente Waarschoot heeft al een reglement voor “ambassadeur van Waarschoot”. Hiermee wil het college van burgemeester en schepenen positieve initiatieven van Waarschootse burgers in de kijker plaatsen. Zij brengen Waarschoot positief in het nieuws. Met het reglement “ereburger van Waarschoot” gaan we nog een stapje verder. Verdienstelijke Waarschotenaren die een mooie carrière achter de […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Word jij de eerste ereburger van Waarschoot?

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Camerabewaking in Waarschoot

Met de goedkeuring van de korpschef en de gemeenteraad op zak kan de aanbesteding voor de camerabewaking in Waarschoot opgestart worden. Er worden 4 vaste camera’s voorzien en 1 mobiele. De vaste camera’s worden geplaatst aan de achterzijde van de kerk, ter hoogte van het petanque-terrein op het Dorp, ter hoogte van de fietsenstalling en […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Camerabewaking in Waarschoot

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie

1 op 5 kinderen leeft in armoede, ook in Waarschoot. De gemeenteraad keurde in januari 2017 – op initiatief van Christine Claeys, OCMW-voorzitter – het reglement rond Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie goed. Hierdoor willen wij mensen die het financieel moeilijker hebben stimuleren deel te nemen aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten. Mensen gedomicilieerd in Waarschoot, die genieten […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Werken in de Gastels gestart

Maandag 24 mei is de aannemer, Gert De Ruyter, gestart met de renovatie van de Gastels. Het wandel- en fietspad gaande van de Lievetragel naar het centrum van Waarschoot (via begraafplaats Hovingen) wordt op de oorspronkelijke breedte van 1,60 m gebracht. Het tragewegenplan voorziet in de aanpassing van deze wegen. Later dit jaar wordt ook […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Werken in de Gastels gestart

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Klok Bellekerk heeft nieuwe plaats

Na de sloping van de Sint-Jozefskerk, of Bellekerk, is de klok als blijvende herinnering aan de klaslokalen van de Belleschool geplaatst. Onderaan de klok is de inhuldigingssteen aangebracht.   E-mail dit artikel Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Klok Bellekerk heeft nieuwe plaats