Monthly Archives: July 2010

Open Vld Waarschoot Nieuws : Proper geveegd

In Waarschoot wordt de openbare weg 2x per jaar geveegd. Op 1 juni was het opnieuw zover. Een privé firma veegde ’s morgens op het ’T Handt het wegdek en de wegberm schoon. Tot grote verbazing van gans Waarschoot passeerde een beetje later een ploeg di… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Proper geveegd

Proper geveegd

In Waarschoot wordt de openbare weg 2x per jaar geveegd. Op 1 juni was het opnieuw zover. Een privé firma veegde ’s morgens op het ’T Handt het wegdek en de wegberm schoon. Tot grote verbazing van gans Waarschoot passeerde een beetje later een plo… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Proper geveegd

Waarschoot Pool : Pastorij, Kerkstraat, Waarschoot

Tetramesh – www.ipernity.com/tetramesh has added a photo to the pool:

Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Waarschoot Pool : Pastorij, Kerkstraat, Waarschoot

Waarschoot Pool : Pastorij

Tetramesh has added a photo to the pool:

Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Waarschoot Pool : Pastorij

Open Vld Waarschoot Nieuws : Verkiezingen

Vlaanderen en België hebben een ongemeen boeiende en spannende periode achter de rug. Met dank aan Alexander De Croo. Als enige regeringspartij vond hij dat het zo niet meer verder kon en dat de onwil in het zuiden van het land alleen maar kon worden… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Verkiezingen

Verkiezingen

Vlaanderen en België hebben een ongemeen boeiende en spannende periode achter de rug. Met dank aan Alexander De Croo. Als enige regeringspartij vond hij dat het zo niet meer verder kon en dat de onwil in het zuiden van het land alleen maar kon worde… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Verkiezingen

Waarschoot Pool : De Stuiver & Het Leen

Serge van Ginderachter has added a photo to the pool:

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot Pool : De Stuiver & Het Leen

Open Vld Waarschoot Nieuws : Postjes pakken in OCMW

Als gevolg van politieke afspraken werd Jurgen Blomme op maandag 12 april aangesteld als nieuwe voorzitter. Hij volgt Hans Baetslé op. De voorzitter wordt niet meer verkozen door de OCMW raad, maar wordt aangesteld via een akte. Het venijn kwam later. … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Postjes pakken in OCMW

Open Vld Waarschoot Nieuws : Grasafval blijft betalend

Ontgoocheling en consternatie. Dat is in twee woorden het gevoel dat blijft na de gemeenteraad van 30 juni. Het schepencollege gaat niet in op de vragen van Open VLD om het grasafval niet langer met de betaalkaart te moeten aanleveren of om de openings… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Grasafval blijft betalend

Blog Bibliotheek Waarschoot : Leesrace

Naar aanleiding van de Jeugdboekenweek hielden we op 13 maart een leesrace.
Er werden leesminuten verzameld voor de kinderen van het opvangcentrum in Eeklo. Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on Blog Bibliotheek Waarschoot : Leesrace

waarschoot « WordPress.com Tag Feed : Het Bellebargiebos

This slideshow requires JavaScript. Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on waarschoot « WordPress.com Tag Feed : Het Bellebargiebos

Open Vld Waarschoot Nieuws : Halfweg! Evaluatie gemeentebestuur

De gemeenteraden en de schepencolleges werden op 1 januari 2007 geïnstalleerd. Dat betekent dat de legislatuur net over halfweg is en dat het dus tijd is om even achterom te kijken en te zien hoe onze bestuurders het er vanaf gebracht hebben.Mijn verd… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Halfweg! Evaluatie gemeentebestuur