Monthly Archives: January 2013

Blog Bibliotheek Waarschoot : Nieuw ! Fundels in de bib

Fundels combineert
twee elementen die samen aanwezig zijn in de bibliotheek:  boeken en computers. Fundels brengt bestaande
prentenboeken tot leven aan de hand van zes interactieve hoeken.

Kijkhoek: deze
hoek biedt de geanimeerde versie van het… Continue reading

Posted in Archief | Tagged , | Comments Off on Blog Bibliotheek Waarschoot : Nieuw ! Fundels in de bib

Nieuwsblad.be: Waarschoot : Beroep tegen NV Creve Drinks uitgesteld

Het Gentse hof van beroep heeft de omkopingszaak rond gemeentesecretaris Ronny Van Hecke en de uitbaters van de NV Creve Drinks uitgesteld naar 3 juni. Een van de advocaten is betrokken in de assisenzaak rond de café-uitbater Bernard Verstraete uit Lembeke. Oorspronkelijk zou de assisenzaak deze week voorkomen, maar die is nu uitgesteld naar mei. Aangezien het uitstel in de zaak Creve-Drinks al op voorhand was gepland, had het hof van beroep de zaak niet meer voorbereid … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : Beroep tegen NV Creve Drinks uitgesteld

Waarschoot : Biomarkt

Start: 06/28/2013

Start: 06/28/2013

Op 28 juni 2013 organiseert Groen Waarschoot voor de tweede keer een bio-ecomarkt.

zonneb… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Biomarkt

Nieuwsblad.be: Waarschoot : Peter Cousaert is eerste Groen-voorzitter

Groen Waarschoot heeft een eerste voorzitter verkozen: Peter Cousaert. ‘Ik heb heel veel zin in deze job’, zegt hij in een eerste reactie. Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : Peter Cousaert is eerste Groen-voorzitter

Waarschoot : Peter Cousaert Voorzitter Groen Waarschoot

De leden van Groen Waarschoot verkozen donderdag 24 januari Peter Cousaert unaniem als voorzitter van hun afdeling. “Ik heb heel veel zin in deze job”, zegt hij in een eerste reactie. “Ik ben heel fier dat ik de eerste verkozen voorzitter ben van onze afdeling.”

lees verder

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Peter Cousaert Voorzitter Groen Waarschoot

Nieuws : Links Waarschoot groeit

Dat er al enige tijd een frisse wind doorheen sp.a Waarschoot waait, dat kunnen zelfs onze politieke tegenstrevers moeilijk ontkennen. De voorbije jaren werden, mede onder impuls van sp.a, mooie projecten gerealiseerd. Maar ook in de toekomst willen we… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Links Waarschoot groeit

Nieuws : sp.a wil onderhoudsplicht voor kinderen van bejaarde ouders afschaffen

Onderhoudsplicht betekent dat kinderen de rusthuisfactuur van hun ouders moeten meebetalen, wanneer zij over onvoldoende middelen beschikken om dit volledig zelf te betalen. Als de kinderen dat niet spontaan doen, betaalt het OCMW de opleg en rekent di… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : sp.a wil onderhoudsplicht voor kinderen van bejaarde ouders afschaffen

Nieuws : Ria Goethals in de bres voor Ghana

In september organiseerde curieus-voorzitter en sp.a-bestuurslid Ria Goethals in het cultureel centrum de foto- en kunsttentoonstelling ‘Overleven in Ghana’. De opbrengst ging integraal naar de  Ghanese ontwikkelingsorganisatie ‘… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Ria Goethals in de bres voor Ghana

Nieuws : Onze kandidaten voor de provincie

Wie komt er op voor de provincieraadsverkiezingen? Welke thema’s vinden de kandidaten belangrijk?

Ontdek het hier: Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Onze kandidaten voor de provincie

Nieuws : Dossier wateroverlast

Kwatongen durven wel eens beweren dat het gemeentebestuur niks onderneemt om wateroverlast in onze gemeente te voorkomen. Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Dossier wateroverlast

Nieuws : Waarschoot pakt pestgedrag aan

Zo’n 5 jaar geleden was pesten niet meteen een punt waaraan veel aandacht werd besteed. In onze scholen werkte men zelfs niet mee aan de ‘Vlaamse Week Tegen Pesten’. Het was sp.a-bestuurslid Peter Braet die de kat de bel aan bond en n… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Waarschoot pakt pestgedrag aan

Nieuws : Brandstoftoelage

Zoals elk jaar geeft het OCMW van Waarschoot een brandstoftoelage van 35 euro per maand, verhoogd met 7,50 euro per maand per kind ten laste en dit voor de maanden november 2011 tot en met maart 2012. Om in aanmerking te komen voor deze toelage, mogen … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Brandstoftoelage

Nieuwsblad.be: Waarschoot : Inwoners Vijf Eiken vieren dertigjarig bestaan

Dit jaar wordt een bijzonder jaar voor de inwoners van de wijk ‘De Vijf Eiken’. Dit jaar bestaat de wijk dertig jaar en daar zal de nodige luister aandacht aan worden besteed. Het jaar werd alvast ingezet met een knallende nieuwjaarsreceptie met de nodige hapjes en drankjes. Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : Inwoners Vijf Eiken vieren dertigjarig bestaan

Nieuwsblad.be: Waarschoot : Nieuwe leden Gecoro gezocht

Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad volgt de benoeming van een nieuwe commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Deze commissie kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen formuleren over ruimtelijke ordening. De Gecoro bestaat uit a… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : Nieuwe leden Gecoro gezocht

Nieuwsblad.be: Waarschoot : ‘Politie heeft afschrikeffect'

Bert Bauwens, medeorganisator van de KLJ-fuif op oudejaarsavond reageert begrijpend, maar kaatst de bal ook terug. ‘Het klopt dat er een jaar eens grote problemen zijn geweest. Sindsdien is de politie steeds aanwezig, maar net die aanwezigheid heeft een afschrikeffect zodat nieuwe problemen uitbleven. Bovendien hebben wij niet om die hond gevraagd, dat is hun beslissing geweest.’ De KLJ is wel bereid om verder samen te werken in nauw overleg … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : ‘Politie heeft afschrikeffect'

Blog Bibliotheek Waarschoot : De Waarschootse bibliotheek is nu een PBS bibliotheek

De Waarschootse bibliotheek maakt sins november 2012 deel uit van het Provinciaal Bibliotheek Systeem. Dankzij het PBS kan je als bezoeker nog vlotter zoeken in de online catalogus en kan je je eigen digitale bibliotheekgeschiedenis creeëren.

De cata… Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Blog Bibliotheek Waarschoot : De Waarschootse bibliotheek is nu een PBS bibliotheek

Natuurpunt afdeling Waarschoot : Op de voederplek

Heb jij leuke foto’s van activiteiten op de voederplank in jouw tuin? Stuur ze ons, wij publiceren ze hier. Meer weten: Vecht en plassengebied Utrecht. Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on Natuurpunt afdeling Waarschoot : Op de voederplek

Waarschoot : Vergadering Meetjeslandse Energie Projecten – Coöperatie windenergie

02/07/2013 20:00
02/07/2013 20:00

De Meetjeslandse Energie Projecten is een voorlopige naam voor een initiatief waarbij enkele enthousiastelingen via een coöperatie willen inzetten op windenergie. Een coöperatie is echter niets zonder de bevolking en de steun van de bevolking.

lees verder

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Vergadering Meetjeslandse Energie Projecten – Coöperatie windenergie

Blog Bibliotheek Waarschoot : Bericht aan alle creatievelingen

Morgenavond, 15 januari (tussen 18-20u), gaan de kastjes in de bibliotheek nog eens open. Inge zal aanwezig zijn om uitleg te geven bij haar werk.

De tentoonstelling "Creativiteit in boekjes" loopt nog tot 24 januari. Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on Blog Bibliotheek Waarschoot : Bericht aan alle creatievelingen

Nieuwsblad.be: Waarschoot : Waarschoot heeft vrouwvriendelijkste schepencollege

Het Meetjeslandse Streekplatform zette de resultaten van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen eens op een rijtje. Waarschoot blijkt de vrouwvriendelijkste gemeente wat betreft het college van burgemeester en schepenen: 50 procent van de zetelenden is… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : Waarschoot heeft vrouwvriendelijkste schepencollege