Monthly Archives: March 2017

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht vrijdag 31 maart 2017

Verkeersongeval
Donderdagmorgen 30 maart werd de Politiezone in kennis gesteld van een verkeersongeval met vlucht in de Visstraat in Eeklo.
Een 33-jarige vrouw uit Gent zat er in haar geparkeerd voertuig, toen de wagen werd aangereden…. Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht vrijdag 31 maart 2017

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Openbare verlichting wordt aangepakt

De gemeenteraad van 30 maart heeft het dossier van de omvorming van de openbare verlichting naar LED armaturen en LED lampen goedgekeurd. Op basis van het Regiomasterplan moderniseert de gemeente haar openbare verlichting. Deze wordt afgestemd op de buurgemeenten aan de gemeentegrenzen. Aan deze investering hangt een serieus prijskaartje ; de berekeningen tonen echter aan […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Openbare verlichting wordt aangepakt

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht: uniek partnerschap tegen domiciliefraude

Sociale huisvestingsmaatschappij Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen en Vlaamse Ardennen, lokale politie Meetjesland Centrum en Brakel en gerechtelijke overheden slaan de handen in elkaar.

Vanaf 1 april treedt een uniek samenwerkingsprotocol, ondertekend in Oost-Vlaanderen, in werking. Politiezone Meetjesland Centrum en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV) slaan de handen in elkaar, net als de collega’s van politiezone Brakel en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, met het Arbeidsauditoraat en het Parket van Oost-Vlaanderen. Al deze partners hebben samen een brug gebouwd om één van de pijnpunten in de strijd tegen domiciliefraude aan te pakken, namelijk de informatiedoorstroming.

Het hebben van een wettelijk adres geeft je toegang tot heel wat rechten zoals het eventueel krijgen van een uitkering of een sociale woning. Maar ditzelfde adres brengt ook verplichtingen met zich mee. Zo ben je onder meer verplicht om belastingen te betalen, je schulden te vereffenen, je beschikbaar te houden voor een eventueel gerechtelijk onderzoek.

“Het niet wonen op het adres dat je opgegeven hebt en daar o.a. financieel beter van worden, noemen we domiciliefraude. Deze vorm van fraude heeft enorme maatschappelijke gevolgen die we kunnen uitdrukken in heel veel geld. Ook wordt vastgesteld dat onderzoek naar domiciliefraude vaak andere misdrijven in kaart brengt. Genoeg redenen dus om écht werk te maken van de strijd tegen een verschijnsel dat raakt aan de basisbeginselen van onze democratische rechtsstaat”, aldus Jordy Haverbeke van de Politiezone Meetjesland Centrum.

Binnen de sociale huisvesting spreekt men in twee situaties van domiciliefraude. Enerzijds kan dit gaan om een woning die werd toegewezen, maar niet effectief bewoond wordt. Zo staat een pand ten onrechte leeg terwijl er wel degelijk heel wat kandidaten op de wachtlijst staan. Anderzijds betreft het woningen waar mensen komen bijwonen die niet bij de huisvestingsmaatschappij gekend zijn. Hierdoor betaalt men minder huur en benadeelt men de andere huurders die wel alles correct doorgeven.

‘De ondertekening van dit protocol betreft een uniek samenwerkingsverband tussen de sociale huisvestingsmaatschappij en de politionele en gerechtelijke diensten. Hiermee willen we fraude in de huisvestingssector maximaal vermijden en streng aanpakken. Dit protocol leidt niet alleen tot een nauwere samenwerking, maar ook tot de broodnodige informatie-uitwisseling om de strijd van domiciliefraude in de sector van de sociale huisvesting aan te pakken en dit zowel preventief als repressief’, licht Paul Broekaert, voorzitter van SHM MBV, toe.

‘Daarnaast hopen we dat dit protocol een ‘eyeopener’ mag zijn voor allen die van ver en van dichtbij betrokken zijn bij de strijd tegen domiciliefraude en ons voorbeeld volgen, maar vooral dat we met dit protocol de personen die gebruik maken of willen maken van sociale huisvesting onze belangrijkste partner worden in het collectief neen zeggen tegen iedere vorm van domiciliefraude’, vult Steve Van Damme, directeur SHM MBV, aan.

Samen met al deze partners maken we werk van een positief en correct engagement dat iedere burger aangaat met onze maatschappij.

Voor meer info:

Jordy Haverbeke, Politiezone Meetjesland Centrum, 09/376.46.46
Steve Van Damme, directeur van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij, 09/376.90.43 of 0478/99.82.88

Foto ondertekening protocol domiciliefraude Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht: uniek partnerschap tegen domiciliefraude

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht controle-actie: rijden onder invloed

Op 28 maart 2017 vonden binnen de PZ Meetjesland Centrum mobiele verkeerscontroles plaats gericht naar het rijden onder invloed.

Tijdens deze gerichte patrouilles werd tevens extra aandacht besteed aan het dragen van de veiligheidsgordel en verkeersinbreuken die als hinderlijk en gevaarlijk worden ervaren.

De controle kaderde in een opleiding “verkeerspolitie” in samenwerking met de Oost-Vlaamse Politieschool PAULO waarbij politie-inspecteurs een gespecialiseerde opleiding in deze materie krijgen.
Bij de controles werden 3 bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van drugs waarbij één van deze bestuurder tevens onder invloed was van alcohol en in het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis.

De rijbewijzen van deze bestuurders werden onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.
7 bestuurders werden geverbaliseerd wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel en 6 bestuurders op het gebruik van de gsm. Op beide overtredingen staat een boete van 110 euro.

Eén bestuurster maakte voor het vervoeren van haar kind geen gebruik van het verplichte beveiligingssysteem en dient hiervoor een boete van 165 euro te betalen.
Er werden tevens onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de verplichte beschermkledij op de motorfiets, het niet verlenen van de voorrang, het negeren van een verbodsbord, het rijden aan een onaangepaste snelheid en het hinderlijk parkeren.

Bij de controle van een Tsjechische trekker met oplegger bleek deze te hoog zijn geladen en tevens de maximum lengte te overschrijden, de bestuurder diende een boete van 400 euro cash te betalen.

Eén getunede auto voldeed bij controle niet meer aan de opgelegde technische eisen waarvoor de bestuurder werd geverbaliseerd.

Er werden tevens verschillende processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven voor allerlei technische tekortkomingen of ontbrekende boorddocumenten.

We stellen vast dat vandaag opnieuw 3 bestuurders werden betrapt tijdens het rijden onder invloed van drugs nadat ook gisteren al 2 bestuurders hiervoor werden geverbaliseerd.

Dit is een trend die zeer verontrustend is en daarom zullen gelijkaardige controles in de toekomst zowel in de week als tijdens het weekend nog verder worden opgedreven.

Ondertussen is al ons personeel extra bijgeschoold in deze materie zodat deze controles snel en efficiënt zullen verlopen.

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht controle-actie: rijden onder invloed

AVS Oost-Vlaamse Televisie : Xsana is allereerste baby in nieuwe AZ Alma

De grote verhuis naar het nieuwe ziekenhuis is nog maar pas afgerond of daar is de geboorte van de eerste baby al in het AZ Alma in Eeklo. ’t Is een meisje dat luistert naar de naam Xsana. En zowel de bevalling op zich als de ontvangst in het … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : Xsana is allereerste baby in nieuwe AZ Alma

Wakker!Waarschoot : Gedichtenwedstrijd begraafplaats

Waarschoot wordt overspoeld door gedichten. Er zijn de jaarlijks politiek-poëtisch getinte nieuwjaarswensen van de partijen, er is de herdenkingsplaat op de oude kerksite (met een quasi onleesbaar gedicht van Basiel de Craene), er zijn de gedichten van onze cultuurschepen, er is de gemeentehuislift, waar Maria Sesselle je toespreekt, en nu is er de gedichtenwedstrijd voor … Meer lezen over Gedichtenwedstrijd begraafplaats Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Wakker!Waarschoot : Gedichtenwedstrijd begraafplaats

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Wegels op de begraafplaats worden ingezaaid

Het onderhoud van de wegels op onze begraafplaatsen vraagt veel tijd en inspanning om ze volledig onkruidvrij te houden. Daarom heeft het college op voorstel van de dienst Groen beslist om de wegels in vak C en D in te zaaien met gras. De dolomietpaden worden niet uitgebroken maar ingezaaid met gras, waardoor de paden verhard blijven. […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Wegels op de begraafplaats worden ingezaaid

AVS Oost-Vlaamse Televisie : Vogelbescherming :’Oost-Vlaamse jachtgebieden grotendeels illegaal’

Bijna 95% van alles wat als jachtgebied wordt beschouwd in onze provincie, blijkt illegaal.  Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : Vogelbescherming :’Oost-Vlaamse jachtgebieden grotendeels illegaal’

AVS Oost-Vlaamse Televisie : Handtekeningen voor gratis spoorparkings

Twee jonge liberalen uit Deinze zijn op zoek naar 10.000 handtekeningen.  Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : Handtekeningen voor gratis spoorparkings

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht controle-actie gericht naar snelheid en rijden onder invloed

Op 27 maart vond te Eeklo een controle-actie plaats, gericht naar snelheid en het rijden onder invloed.
De controle kaderde in een opleiding “verkeerspolitie” in samenwerking met de Oost-Vlaamse Politieschool PAULO waarbij politie-insp… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht controle-actie gericht naar snelheid en rijden onder invloed

Nieuws - Politie Meetjesland : Goud op het Belgisch Kampioenschap voor Politiediensten in Lier

Anneleen Huyghe, de 44-jarige administratief medewerkster van het wijkteam van de Politiezone Meetjesland Centrum, kwam zondag 26 maart 2017 als eerste vrouw in haar categorie over de finishlijn op het Belgisch Kampioenschap voor Politiediensten in Lier.

Ze liep de marathon in een tijd van 3 uur 30 minuten en 30 seconden en brak zo haar persoonlijk record. De gouden plak bracht ze vandaag mee naar onze politiezone.
Twee weken eerder, op 12 maart, nam ze al deel aan het Belgisch Kampioenschap Trail voor Politiediensten aan de Blaarmeersen in Gent, als voorbereiding op deze marathon en kwam ze als tweede over de meet en won ze de zilveren medaille.
Deze marathon was de vierde in evenveel jaar tijd die ze met succes beëindigde. “Ik heb altijd gezegd dat dit de laatste zou zijn, maar ik heb het gevoel dat er toch nog meer in zit”, aldus Anneleen.

Als commissaris verantwoordelijk voor het wijkteam van onze politiezone, is Marino Longeville uiteraard heel trots. “Het is leuk om te zien dat alle trainingen die Anneleen doet, meestal tijdens haar middagpauze, lonen. We weten allemaal dat ze hier heel hard heeft naartoe gewerkt en dit is voor haar de kers op de taart. Op deze manier zet ze ook onze politiezone positief in de kijker! We kijken uit naar meer!”

FOTO: Marino Longeville & Anneleen Huyghe

DSCN0089 Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Goud op het Belgisch Kampioenschap voor Politiediensten in Lier

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht maandag 27 maart 2017

Verkeersongeval

Zondag 26 maart gebeurde er in de Nieuwstraat in Waterland-Oudeman een verkeersongeval. Een 49-jarige man uit Menen reed ter hoogte van het kruispunt met de Jeronimopolder met zijn motor waar hij ten val kwam. Zijn motor schoof onderuit tegen het voertuig van een 65-jarige man uit Sint-Laureins. De bestuurder van de motor belandde met zijn hoofd tegen een geparkeerde camionette.
De man werd overgebracht naar AZ Alma ter verzorging van zijn wonden.

Verkeersongeval

Omstreeks 17.30 uur werd er zondag 26 maart een verkeersongeval gemeld in de Stationsstraat in Eeklo, ter hoogte van het Krügercomplex. Daar stopte een wagen aan het zebrapad om een voetganger over te laten. Daarna stopten nog twee wagens voor de voetganger, een vierde wagen reed in op de derde, de derde op zijn beurt op de tweede. Twee personen werden licht gewond, twee voertuigen waren niet langer rijvaardig. De drie bestuurders legden een ademtest, één van de bestuurders blies positief. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden.

Beschadigingen voertuig

In de Ketterijstraat in Sint-Laureins werd zondagavond een voertuig gesignaleerd met kapotgeslagen ruiten.De achterruit van het voertuig was volledig gebarsten. Het voertuig stond er geparkeerd sinds vrijdagavond, van de eigenaar was voorlopig geen spoor.

Verkeersongeval

Maandag 27 maart omstreeks 12.30 uur kwam het tot een verkeersongeval tussen een camionette en een fietser in de Molenstraat in Eeklo. De 21-jarige fietser uit Eeklo reed tegen de achterzijde van een camionette, die bestuurd werd door een 24-jarige man uit Koekelberg. De rechterachterlichten werden beschadigd door de aanrijding. De fietser kwam ten val en was licht gewond.

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht maandag 27 maart 2017

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Airbezen in Waarschoot

Veel volk op het Dorpsplein in Waarschoot afgelopen zaterdag. Onder een eerste lentezonnetje mocht iedereen zijn “airbezen”-plantje in ontvangst nemen. Samen met Beweging.net wordt meegedaan aan deze actie om ook in onze gemeente het fijn stof  te meten. Veel succes met de kweek! E-mail dit artikel Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Airbezen in Waarschoot

Burgemeester Ann Coopman | Blog : Leerlingen academie krijgen uithangbord in het gemeentehuis

 

Sinds vrijdag hangen er nieuwe werken van de Waarschootse academie in de gangen en de vergaderzalen van het gemeentehuis. Directrice Roos Lauwaert samen met Conny kozen voor de werken de juiste plekjes uit.
 
 
 
E-mail dit artikel Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Burgemeester Ann Coopman | Blog : Leerlingen academie krijgen uithangbord in het gemeentehuis

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht actie Hazeldonk

Vrijdag 24 maart 2017 nam de Politiezone Meetjesland Centrum, samen met tal van andere politiezones en federale politiediensten, deel aan de actie Hazeldonk, gericht op het internationaal drugstoerisme. De actie vond plaats in de late namiddag en avond.​​

In totaal werden 160 voertuigen gecontroleerd.
Er werden 143 ademtesten afgelegd en drie speekseltesten af genomen. Hierbij werden 3 bestuurders betrapt op een alcoholintoxicatie tijdens de A(larm)-fase . Eén bestuurder legde een positieve ademtest af. Eén bestuurder bleek nog geseind te staan voor betekening van een rijverbod.
Voorts werden er nog 4 processen-verbaal uitgeschreven voor niet-verzekerde voertuigen en één motorfiets bleek niet te zijn ingeschreven, noch verzekerd en was de bestuurder geen houder van een rijbewijs.
Verder bleken 5 voertuig niet meer geldig gekeurd te zijn.
Eén bestuurder werd nog geverbaliseerd wegens rijden door het rode verkeerslicht.

Bij de actie werd tevens een hondengeleider met drugshond ingezet.

Enkele wagens werden doorzocht maar drugs werden er tijdens de actie niet aangetroffen.

FOTO: controlepost Vaartstraat in Kaprijke.

DSCN0072 Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht actie Hazeldonk

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht vrijdag 24 maart 2017

Defect voertuig
Vrijdag 24 maart omstreeks 14.37 uur viel er een vrachtwagen in panne op de E34 in richting van Knokke. De vrachtwagen kwam stil te staan aan de wegversmalling ter hoogte van de verbrandingsoven, waardoor de volledige w… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht vrijdag 24 maart 2017

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht controle-actie vrachtverkeer

Op 23 maart vond te Eeklo een controle-actie plaats gericht naar het vrachtverkeer.
De controle kaderde in een opleiding “verkeerspolitie” in samenwerking met de Oost-Vlaamse Politieschool PAULO waarbij politie-inspecteurs een gespecia… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht controle-actie vrachtverkeer

AVS Oost-Vlaamse Televisie : 5000 bomen extra in Knesselare

Het Keigatbos in Knesselare kreeg er 5000 boompjes bij.  Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : 5000 bomen extra in Knesselare

AVS Oost-Vlaamse Televisie : SK Bellem kampioen in derde provinciale

Het won vlot met 2-0 van Vinkt. Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : SK Bellem kampioen in derde provinciale

AVS Oost-Vlaamse Televisie : Wielrennen boven op Oost-Vlaamse Sportringen

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : Wielrennen boven op Oost-Vlaamse Sportringen