AVS Oost-Vlaamse Televisie : Dertig jaar Polariteit in Kasteel van Poeke

Vzw Polariteit, het dans – en vormingscentrum in Sint-Amandsberg, bestaat dertig jaar. En dat wordt dit jaar op verschillende momenten gevierd met een aantal unieke tangosalons. Zaterdag werd de feestelijke aftrap gegeven in het kasteel van Poeke met Tango Chapeau au Chateau. 

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : Dertig jaar Polariteit in Kasteel van Poeke

Nieuws - Politie Meetjesland : Actie alcohol en drugs in het verkeer – vrijdag 16 februari 2018

Vrijdagnacht heeft de PZ Meetjesland Centrum een ​grootschalige actie gehouden waarbij op 3 vaste locaties op het grondgebied van onze politiezone werd gecontroleerd op alcohol en drugs in het verkeer. Aan de actie namen maar liefst 18 operationele medewerkers deel.

Uit cijfers van 2017 blijkt dat er in 27,5% van de verkeersongevallen binnen de PZ Meetjesland Centrum een bestuurder betrokken was die de leeftijd van 30 jaar nog niet had bereikt. Tevens was 6,5% van deze jongeren onder invloed van alcohol of drugs. Daarom was deze actie specifiek gericht op jonge bestuurders.

De PZ Meetjesland centrum heeft tijdens de actie samengewerkt met de VZW Drive Up Safety. Dat is een verkeersveiligheidorganisatie voor jongeren die jonge weggebruikers op een positieve manier wil aanzetten zich veilig te bewegen in het verkeer en dit door campagnes te voeren in de taal van de jongeren. VZW Drive Up Safety leverde voor de actie affiches en flyers.

Door de PZ Meetjesland Centrum werd gewerkt op drie domeinen:
PREVENTIE: affiches werden ter beschikking gesteld aan de organisatoren van een grote jongerenfuif die tijdens de nacht van de controle plaats vond
REPRESSIE: 3 controledispositieven tussen 22.00 uur en 06.00 uur
EDUCATIE: alle bestuurders ontvangen tijdens de controle een educatieve flyer van de VZW Drive Up Safety

In totaal werden 92 voertuigen gecontroleerd waarvan 3 bestuurders een positieve ademtest aflegden, 4 bestuurders bevonden zich in de (A)larm-fase en 3 bestuurders legden een positieve speekseltest af die aantoonde dat men onder invloed was van verdovende middelen. Twee rijbewijzen werden onmiddellijk voor de duur van 15 dagen ingetrokken. Bij doorzoeking van het voertuig bij een persoon die een positieve speekseltest aflegde werd 5,74 gram cannabis en een verboden wapen (boskbeugel met geïntegreerd mes) gevonden. Zijn passagier bleek 1,18 gram cannabis op zak te hebben.


Gelijkaardige acties zullen in de toekomst nog worden georganiseerd.

Rijden zonder invloed
Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Actie alcohol en drugs in het verkeer – vrijdag 16 februari 2018

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht zondag 18 februari 2018

Diefstal
De PZ Meetjesland Centrum kreeg gisteren melding van een diefstal van 11 winkelkarren aan de Lidl in de Stationsstraat te Eeklo
Tevens zou er enkele dagen geleden ook gepoogd zijn om in te breken.


Inbraak
Zaterdag kregen we tevens de melding van een inbraak in het KLJ-Lokaal te Kaprijke in de Zuidstraat.
Een pokerkoffer, een voetbal en 100 euro cash geld werden gestolen. Er is braakschade aan de toegangsdeur.

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht zondag 18 februari 2018

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht vrijdag 16 februari 2018

Verkeersongeval
Op donderdag 15 februari gebeurde er op het kruispunt van de Slachthuisstraat en Nieuwendorpe een verkeersongeval.
Daarbij waren twee personenwagens betrokken, die bestuurd werden door een 56-jarige man uit Aalter en een 61-jarige vrouw uit Brugge. De vrouw werd verblind door de laagstaande zon en merkte het voertuig uit de andere richting te laat op. De bestuurders werden niet gewond en legden een negatieve ademtest af. Het Europees Aanrijdingsformulier werd vervolledigd.

Diefstal met braak
In de Liesgrasstraat in Eeklo werd vrijdagnamiddag omstreeks 14.00 uur een inbraak vastgesteld. Opnieuw werd er in een tuinhuis ingebroken, dit keer kon(den) de dader(s) aan de haal gaan met een crossfiets. Getuigen kunnen zich melden op 09/376.46.46.

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht vrijdag 16 februari 2018

Nieuws - Politie Meetjesland : Verkeershinder Zandvleuge vanaf 22 februari 2018

Op donderdag 22 februari 2018 starten er nutsvoorzieningswerken in de Zandvleuge, gedeelte tussen de Blommekens en de Stuifzandstraat.
De riolering zal hier vernieuwd worden en er wordt een betonnen constructie gebouwd die als collector en overstort voor de rioleringen dienst zal doen.

Om deze werken te kunnen uitvoeren zal de Zandvleuge voor alle verkeer worden afgesloten.
Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone wel passeren.

Er wordt een omleiding voorzien via Blommekens - Boelare - N9.
Op donderdagvoormiddag, tijdens de wekelijkse markt, verloopt de omleiding via de Vrombautstraat - Kriekmoerstraat - Oostveldstraat - N9.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zouden de werken eindigen op maandag 30 april 2018.

Werken zandvleuge
Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Verkeershinder Zandvleuge vanaf 22 februari 2018

AVS Oost-Vlaamse Televisie : Hockeymannen van La Gantoise blijven sterk op dreef

Na een winterstop van twee maanden hernam La Gantoise de competitie. Zij haalden het verdiend met 1-0 van Heracles.

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : Hockeymannen van La Gantoise blijven sterk op dreef

AVS Oost-Vlaamse Televisie : Vrouwen uit de regio sterk op BK atletiek indoor

De vrouwen uit onze regio hebben sterk gepresteerd dit weekend op het BK atletiek indoor

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : Vrouwen uit de regio sterk op BK atletiek indoor

lieveropenruimte.wordpress.com : De buurt schrijft naar Joke Schauvliege

14/04/2018

Mevrouw de Minister

U hebt geen idee hoeveel gezinnen in Zomergem en omstreken u hebt teleurgesteld door een milieuvergunning te verlenen aan de kippenfabriek van Mr. Werbrouck, te bouwen in de Spinhoutstraat te Zomergem. Om de belangen van één gezin en de veevoederindustrie te laten primeren op de vernietiging van een historisch landschap en een gezonde leefomgeving. Er zijn geen woorden sterk genoeg om ons ongeloof en onze woede uit te drukken.

Uw medewerker schreef dat u naar dit prachtig stukje Zomergem bent komen kijken maar dit geloven wij echt niet! Komen kijken om dan te zeggen dat dit geen “open vergezicht” is, tart iedere verbeelding!

U heeft beslist om geen beleid te voeren, maar om gewoon onvolledige adviezen te volgen vol halve waarheden.

Begrijpen wie begrijpen kan, ….

In een tijdperk waar iedereen, ook de overheid, de mond vol heeft over korte keten, duurzaamheid, diversifiëring en grondgebonden landbouw, gaat Vlaanderen inzetten op een mega KIPPEN-industrie, niet voor binnenlandse consumptie, maar voor de export. Kippen die volgepropt worden met aangevoerd krachtvoer. Korte keten = nee, duurzaamheid = nee, gediversifieerd = nee, grondgebonden = nee. De “kippen” worden de “varkens”  van de toekomst. Hoe gaat het gezegde ook weer: een ezel stoot zich geen twee keer…

In een tijdperk waar alle wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat iedereen steeds minder vlees gaat eten en dat deze tendens zich zal doorzetten, gaat Vlaanderen inzetten op een mega KIPPEN-industrie.

In een tijdperk waar alle wetenschappelijk onderzoek waarschuwt dat we ons huidig voedselpatroon niet kunnen blijven aanhouden en dat het aantal slachtdieren best niet meer toeneemt, gaat Vlaanderen inzetten op  een mega KIPPEN-industrie.

In een tijdperk waar zoveel landbouwers klagen over het tekort aan akkerland, gaan we op wat nog rest aan akkerland en weiland nog wat mega-KIPPENstallen bijbouwen om op die manier het mooie landschap van weleer compleet te vernietigen voor de komende generaties en dit enkel voor het winstbejag  van de veevoederindustrie.

In een tijdperk waar we overspoeld worden met “klimaatacties” vanuit de Vlaamse overheid en de provincie gaat Vlaanderen inzetten op een vervuilende  KIPPEN-industrie zonder toekomst op lange termijn. En dan wil men ons doen geloven dat de luchtkwaliteit en de uitstoot van fijn stof ernstig wordt genomen…

In een tijdperk waar men de mond vol heeft over klimaatopwarming en waar soms zelfs kleine opritten niet meer mogen geplaveid worden, geeft u toestemming  tot meer dan 8000 vierkante meter verharding in een gebied dat altijd drassig is en nu al dikwijls onder water staat.

In een tijdperk waar iedere week wel een schandaal aan het licht komt op vlak van dierenleed en infecties, gaat Vlaanderen inzetten op nog grotere concentraties dieren en nog grotere KIPPENstallen. Stallen waar 40000 dieren opeengestapeld zitten die nooit het daglicht zien en die 24u per dag krachtvoer moeten eten …

Dus een dikke proficiat aan u, aan gedeputeerde Vercamer, aan de  Provincie Oost-Vlaanderen,  voor dit staaltje van kortzichtig korte termijn denken, waardoor voor de komende generaties ons landschap, onze luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de grondgebonden landbouw verder wordt om zeep wordt geholpen en dit voor het winstbejag van enkelingen. We hadden gehoopt dat u een “beleid-maker” was, niet dus.

De uitspraak “Après nous, le déluge” (1757) heeft nog niets aan actualiteit verloren…

Proficiat, proficiat, proficiat.

Katrien De Muynck, Haagstraat – Zomergem.

*************************************************************************************

13/02/2018

Geachte Mevrouw de Minister,

De buurt rond de Spinhoutstraat begrijpt nog steeds Uw beslissing niet tot aanleveren van de nodige vergunningen tot bouw van de kippenfabriek.

Iedereen is tegen, en toch worden de beslissingen van elke afzonderlijke instantie niet verder onderzocht of afgewezen.

Watertoets: de zone is een overstromingszone. Elk jaar opnieuw … ondanks het feit dat de provincie elk jaar weer grachten en meetjes laat zuiver maken … staat het hier onder water. Door weerom extra verharding te plaatsen door bouw van dit gevaarte en verharding er om heen, verkleint de zone van infiltratie en komt er weer dakoppervlak bij dat op een kleinere oppervlakte moet infiltreren. We kunnen niet blijven water evacueren, dit zorgt voor een daling van het grondwater. Het duurt jaren voordat het grondwaterpeil hoog genoeg zal staan. En dit gaat blijven zakken, want de kippenfabriek zal heel veel water oppompen = water uit de ondergrond, waar het peil nu al laag van staat. Er zit namelijk op een 6-tal meter een waterafsluitende laag in de ondergrond die ervoor zorgt dat  het water heel moeilijk in de ondergrond dringt. De kippenfabriek zal wel water oppompen onder deze 6m, dit is onze buffer voor drinkbaar water.

Mobiliteit: de directe ontsluiting naar de E40 door Hansbeke is nog steeds niet in orde. Momenteel heeft Infrabel een budget voor een tunnel … maar als deze er niet komt, dan dient de traffic doorheen wijken te gebeuren en langsheen een smalle brug. Het zware transport zal wegenis die niet geschikt is voor regelmatig zwaar verkeer om zeep helpen.

Luchtpollutie: Sinds de opkomst van VEA hangt iedereen die een nieuwbouw zet of een grote renovatie doet vast aan EPB energieprestatiebeheer. Iedereen dient een ventilatie systeem te hebben om zo continu verse lucht binnen te halen. Deze systemen kunnen niet uitgezet worden. Daar waar men vroeger een raam open zette om te “verluchten”, is dit nu automatisch. Op dit moment hebben we geen echte problemen, buiten enkele malen per jaar als de boeren het land bemesten “beren”. Bij onderzoek blijkt dat bij kippenstallen er een continuïteit is in stankoverlast. Zowel stank, stof, ammoniakgassen, … Hoe moeten wij ons hiertegen wapenen? heeft u een idee hoe wij onze installaties, die wettelijk verplicht zijn kunnen aanpassen op de kosten van de veroorzaker? De kippenfabriek komt er wel heel makkelijk mee af om slechts 20% aan stofreductie te doen, en verder niets. Als je ziet dat in industriegebieden er firma’s zijn, die waterwassingen moeten toepassen op lucht, extra filters … Dit hoeft blijkbaar allemaal niet bij de kippenfabriek in Zomergem.

Bovendien wil ik u mededelen, dat op een boogscheut van Zomergem, het dorpje Bellem ligt, met ook hier momenteel kleinschalige kippenkwekerijen. Deze werden niet of amper mee in rekening gebracht in de studie van SBB. Bovendien is ook hier een proces tegen een nieuw kippenfabriek bezig. De eigenaar van deze fabriek heeft ook terreinen op een paar 100-den meters van de inplanting van de kippenfabriek van dhr Werbrouck. Wat gaat u doen? als U de ene fabriek toelaat, gaat u de andere er tegenover verbieden? En zo zal vrij snel de hele open ruimte dichtslibben.

Het is net of de hele Zomergemse regio in kleur staat als kippenzone.

SORRY maar wij zijn GEEN KIPPEN, wij PIKKEN dit niet.

Waarom blijft voor ons de vraag? Waarom kan het bedrijf niet in Sinaai blijven en zich daar aanpassen aan zijn habitat? Waarom het probleem verschuiven? Waarom dan ook nog eens vergroten?

En dan nog wat … de bouwgronden in Zomergem liggen qua kostprijs tussen de 200 à 300 EUR. Voor de gewone werkende man in de straat kost een stuk bouwgrond al vlug 200.000 EUR à 300.000 EUR afhankelijk van de grootte van het terrein en dan staat er nog geen woning op. De kippenfabriek komt op een stuk grond dat vermoedelijk zelfs die prijs niet kost, en waar een boer zijn stulpje kan op zetten ook al is dit geen bouwgrond.

De inwoners hebben destijds deze kostprijzen moeten betalen en zien alles, ook de waarde van de woonst gewoon dalen. We hebben al amper een interest op de spaarboekjes, dat ook nog eens ons vastgoed gaat zakken in waarde.

Voor dit alles, DANK U WEL mevrouw de Minister

Hopelijk komt u nog terug op uw beslissing

Met vriendelijke Groeten

Wim La Fontaine – Haagstraat Zomergem

*************************************************************************************

12/02/2018

Mevrouw de minister,

Het is onbegrijpelijk dat U de belangen van één kippenbedrijf en de veevoederindustrie laat primeren op de vraag en het streven van honderden gezinnen, waarvan vele met nog jonge kinderen, naar een gezonde leefomgeving en het behoud van het nog schaarse open landschap.

Kunt u deze beslissing herzien aub?

Met vriendelijke groeten,

Jan Van Vooren – Haagstraat, Zomergem

P.S.: En wat met die kippen. Nog zo veel dierenleed er bij!!!!!!!

*************************************************************************************

02/02/2018

Mevrouw de minister,

Wij zijn totaal verstomd en vinden het absoluut onbegrijpelijk dat u onlangs de milieuvergunning hebt goedgekeurd voor een industriële kippenkwekerij in de Spinhoutstraat in Zomergem.

We lazen in uw beslissing dat er hier geen sprake is van open ruimte????
We denken- durven alsnog te hopen – dat deze zin hier verkeerd staat en in een ander dossier thuis hoort, waar u de vergunning nog voor moet geven.
Want deze inplanting gebeurt immers wel in de laatste zuidwaartse Open Ruimte die Zomergem nog heeft.
Misschien komt u dit best zelf eens ter plaatse nachecken?

Naast dit aspect van open ruimte staan er nog verschillende punten in uw vergunning, die we absoluut en gemakkelijk kunnen weerleggen.

U bent toch –naast minister van landbouw – ook minister van natuur? Twee bevoegdheden die evenwaardig (zouden moeten) zijn?
In deze tijd-waar zoveel natuur langzaam maar zeker beetje bij beetje verdwijnt- zou u toch zeker heel erg moeten instaan om open ruimtes te beschermen en te bewaren.
U hebt daarvoor immers de bevoegdheid.

Dit dossier leeft in gans Zomergem, niet enkel bij de naaste betrokkenen. Met uw beslissing heeft u veel inwoners ontgoocheld, die niet langer in ‘uw natuurbeleid’ kunnen geloven.

Met heel ontgoochelde groeten,

Annemie De Bie
gemeenteraadslid Groen-Zomergem

*************************************************************************************

Pepijn De Coninck (@PepijnDeConinck) heeft getweet om 10:54 a.m. on wo, jan. 31, 2018:
@JokeSchauvliege je mag gerust weten dat veel jonge gezinnen nu heel ontstemd zijn dat er door Uw beslissing een kippenFABRIEK zal gebouwd worden in onze achtertuin en mooi landelijk Zomergem. De volgende generatie wordt niks meer gegund! Echt proficiat!

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on lieveropenruimte.wordpress.com : De buurt schrijft naar Joke Schauvliege

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht donderdag 15 februari 2018

Diefstal met braak
In de Liesgrasstraat in Eeklo werd een diefstal met braak vastgesteld. Dieven slaagden er in een zwarte mountainbike, met een waarde van zo'n 3000 euro, te stelen uit een slotvast tuinhuis.
Eventuele getuigen kunnen zich melden bij de PZ Meetjesland Centrum op 09/376.46.46.

De PZ Meetjesland Centrum kreeg de afgelopen dagen meerdere meldingen van diefstallen uit tuinhuizen. We vragen dan ook om tuinhuizen goed af te sluiten en/of geen waardevolle voorwerpen daarin achter te laten. Bij verdachte gedragingen gelieve ons onmiddellijk te verwittigen


Verkeersongeval vlucht
Woensdagnacht kwam er omstreeks 01.00 uur een melding binnen bij de Politiezone Meetjesland Centrum van een verkeersongeval in de Boelare. Daar had een 55-jarige man uit Eeklo een verkeersbord aangereden. Een alerte getuige zag dat de man verder reed en een vijftigtal meter verder tot stilstand kwam. De man legde een positieve ademtest af. Bovendien blijkt dat de man een verval heeft van recht tot sturen. Op het voertuig werd dan ook een wielklem geplaatst.

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht donderdag 15 februari 2018

Het Nieuwsblad : Waarschoot : Louise (1) is een medisch mirakeltje: “Al drie keer moesten we afscheid nemen, maar ze sloeg zich er telkens doorheen”

Louise Nuyt is nog geen jaar oud, maar heeft in haar korte leventje al heel veel meegemaakt. Ze kreeg hersenvliesontsteking en ontsnapte tot drie keer toe ternauwernood aan de dood. Ze sloeg zich erdoor. Nu willen haar ouders een benefiet organiseren om de revalidatiekosten voor de komende vijf jaar te betalen.

Posted in Archief | Comments Off on Het Nieuwsblad : Waarschoot : Louise (1) is een medisch mirakeltje: “Al drie keer moesten we afscheid nemen, maar ze sloeg zich er telkens doorheen”

AVS Oost-Vlaamse Televisie : Groepsaankoop groene energie groot succes

De groepsaankoop groene stroom van de provincies Oost-en West-Vlaanderen is weer een groot succes geworden.

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : Groepsaankoop groene energie groot succes

Nieuws - Politie Meetjesland : Parkeren op de Landgraaf

De Politiezone Meetjesland Centrum is de nieuwe eigenaar van de gronden gelegen aan de Raverschootstraat te Eeklo en wenst daar een nieuw politiehuis te bouwen zoals u misschien heeft kunnen lezen in de meest recente editie van de Flikkenkrant. Het betreft de vroegere 'parking Landgraaf', gelegen aan de Raverschootstraat te Eeklo.

Tussen half en eind februari 2018 starten de eerste voorbereidende werken (verplicht archeologisch onderzoek), voor de bouw van het nieuwe politiehuis. De betreding van het terrein zal niet meer mogelijk zijn en zal met Herashekkens afgesloten worden.

Tijdens het archeologisch onderzoek en de volledige bouw van het nieuwe politiehuis zal het niet meer mogelijk zijn om te parkeren op de voormalige parking. Gelieve daar rekening mee te houden.

U kan met uw vragen steeds terecht bij mevrouw Antoinette Vanden Bossche, hoofdcommissaris van politie, korpschef (antoinette.vandenbossche@police.belgium.eu - 09/376.46.46) of bij Nick Piepers, diensthoofd Beleid, Beheer en Ontwikkeling (nick.piepers@police.belgium.eu - 09/376.46.46).

Parkeerverbod landgraaf
Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Parkeren op de Landgraaf

Wakker!Waarschoot : Tussen Tap en Tafel: Denis Wulfrank en Peter Van de Veire

TTT3

Voor de eerstvolgende TTT’s  in het jeugdhuis nodigt de Gezinsbond dr. Denis Wulfrank en presentator Peter Van de Veire uit.

Kleinschalig. Boeiend. Gezellig. Dat zijn zowat de kernwoorden van deze activiteit, die de Gezinsbond Waarschoot een viertal keer per werkjaar op zondagmiddag organiseert. Het opzet? Een interviewer voelt een spreker met een bewezen expertise in een bepaald vakgebied aan de tand. Elk interessant onderwerp kan aan bod komen: kunst, geschiedenis, sport, politiek, vrijwilligerswerk, sociale thema’s… Geen taboes, geen beperkingen. Na het gesprek volgt een spel van vraag en antwoord, van argumenten en tegenargumenten. En dit nog het liefst aan de toog bij een frisse pint.

Passeerden al de revue tijdens deze reeks: Liliane Verbiest en André De Walsche (over Waarschootse anekdotes van weleer) en Bert De Backer samen met Johan de Muynck (over wielrennen uiteraard).

Op 25 februari 2018 spreekt Dr. Denis Wulfrank, specialist in nucleaire geneeskunde, over radioactiviteit: de mysterieuze natuurlijke energie die zovele mensen angst inboezemt. Over dit onderwerp overheersen de emoties meestal de rede. Hier zal de focus dan ook liggen op de wetenschappelijke aspecten. Maar beide kanten van de medaille zullen worden belicht. Dr. Wulfrank is jaren werkzaam geweest in kliniek Maria Middelares.

Op 4 maart 2018 wordt het derde seizoen afgesloten met Peter Van De Veire. De onderwerpen zijn legio: deejayen, presenteren, AVS, zingen bij een plaatselijke band, Eurovisiesongfestival, wakker worden, Siska Schoeters, verkleedpartijen… .We nodigen ook Eeklonaar en multitasker Geert Faes uit om de spraakwaterval bij de zaak te houden.

GezinsbondNodigtUit

Waar: Jeugdhuis ’t Ende, Stationsstraat 11, 9950 Waarschoot.
Wanneer: zondagmiddag van 10.30 tot 13.00 uur.
Inkom: leden 1.00 euro, niet-leden 2.00 euro.

© Foto G.C.

#Wakker9950

{wAwA} Wakker!Waarschoot

 

 

Posted in Archief | Tagged , , , | Comments Off on Wakker!Waarschoot : Tussen Tap en Tafel: Denis Wulfrank en Peter Van de Veire

KFAC Waarschoot : techniektraning vanaf 8 april voor U7-U17

Tryout Flyer Waarschoot zondagvoormiddag

Posted in Archief | Tagged , | Comments Off on KFAC Waarschoot : techniektraning vanaf 8 april voor U7-U17

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht woensdag 14 februari 2018

Poging tot inbraak
In de Vrombautstraat in Eeklo merkten de eigenaars van een woning woensdagmorgen een poging tot inbraak op in hun bijbouw.
Het cilinderslot was geforceerd. Het gebouw werd uiteindelijk niet betreden. Vermoedelijk werd(en) de dader(s) afgeschrikt door de aanwezigheid van de hond des huizes. De poging tot inbraak moet gebeurd zijn in de nacht van 13 op 14 februari.

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht woensdag 14 februari 2018

Waarschoot : Groen Lievegem trakteert gebruikers openbaar vervoer


Valentijn is voor Groen hét moment om de liefde te verklaren aan de gebruikers van het openbaar vervoer. Groen Lievegem deed dit door de treinreizigers te trakteren op koffiekoeken. “Onze liefde gaat uit naar iedereen die dag in dag uit het openbaar vervoer neemt om naar het werk of naar school te gaan. Daarom organiseren we #valentrein”, zegt Peter Cousaert, lijsttrekker van Groen Lievegem.

We wensen de treinreizigers stipte treinen en bussen. We willen vlottere verbindingen, aangename voertuigen en stations en een betere dienstverlening. Met Groen aan het stuur wordt openbaar vervoer opnieuw een logische keuze. 

De makers van de leukste foto die hem delen op sociale media met de hashtag #valentrein, maken kans op een bon voor een treinreis naar bijvoorbeeld Amsterdam of Parijs.

 

 

 

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Groen Lievegem trakteert gebruikers openbaar vervoer

Blog Bibliotheek Waarschoot : bib voor iedereen

De bibliotheek ? Dat is een laagdrempelige plek waar iedereen toegang krijgt tot informatie en cultuur. Ze staat met beide voeten in de lokale gemeenschap, en het toegewijde personeel zet dagelijks alles op alles om iedereen de juiste service te geven. Ook nu gemeentes niet meer verplicht zijn om een bibliotheek in te richten, willen we dat graag zo houden.

Daarom is er de actie #bibvooriedereen. We (meer dan twintig organisaties en meer dan vijftig ambassadeurs) roepen iedereen die de bibliotheek een warm hart toedraagt op om het bibcharter te ondertekenen. Zo geven we samen een sterk signaal dat de bibliotheek belangrijk is én blijft.

Al meer dan 17 000 handtekeningen, doe jij er nog eentje bovenop ?
Ga naar www.bibvooriedereen.be
Posted in Archief | Tagged | Comments Off on Blog Bibliotheek Waarschoot : bib voor iedereen

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht dinsdag 13 februari 2018

Opzettelijke brandstichting

Op maandag 12 februari werd er omstreeks 23.00 uur een brandende vuilniszak gemeld die tegen een tuinomheining lag in de Zandstraat te Eeklo. De interventieploeg van de PZ Meetjesland Centrum kon de brand zelf blussen. De brandweer kwam ook ter plaatse omdat de zak nog bleef smeulen.
Ter plaatse werden 2 duidelijke voetsporen waargenomen.

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht dinsdag 13 februari 2018

AVS Oost-Vlaamse Televisie : Trailrun in Eeklo

Ploeteren door de Eeklose modder, zo kan je de Trailrun het best omschrijven.

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : Trailrun in Eeklo

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht donderdag 8 februari 2018

Verkeersongeval
Op het kruispunt van de Zakmeersstraat en Ghevers in Eeklo, kwam het op 7 februari omstreeks 15.00 uur tot een aanrijding tussen twee personenwagens. Een van de bestuurders, een 68-jarige vrouw uit Kaprijke, werd lichtgewond overgebracht naar AZ Alma. De ander partij, een 35-jarige vrouw uit Eeklo legde een ademtest af, die safe was. Beide voertuigen waren beschadigd, maar nog rijvaardig. Ze werden getakeld.


Diefstal
In de Wolstraat in Eeklo werd woensdagavond een diefstal vastgesteld. Uit een garagebox werd allerlei visgerei gestolen. De eigenaar van de garagebox heeft camerabeelden van de mogelijke dader. Het onderzoek is lopende.

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht donderdag 8 februari 2018