AVS Oost-Vlaamse Televisie : Hagelstorm 2014: rampenfonds moet bijbenen

De helft van de mensen die een schadedossier ingediend hebben, na de hagelstorm van juni 2014 hebben nog steeds geen vergoeding gekregen. 

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : Hagelstorm 2014: rampenfonds moet bijbenen

AVS Oost-Vlaamse Televisie : AZ Alma leidt kanker beauty professionals op

Binnenkort start AZ Alma in Eeklo met een opleiding kanker beauty professional. 

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : AZ Alma leidt kanker beauty professionals op

Wakker!Waarschoot : È taw goord? – Toogpraat 9

kerk met evenementenhal

Un zoalken méér of mindre, ost nie ob een eurootsen steekt, woarj! Tijdens de laatste vergadering van het beheersorgaan opperde onze cultuurschepen de vraag om ideeën in te dienen i.v.m. de kerkruïne.

Op het ontwerp is te zien wat er eventueel zou kunnen verrijzen… ! Enkele pluspunten. De gelijkenis met wat er vroeger was is sprekend: dus deze ingreep zal niet teveel weerstand opwekken. En de afbrokkeling van het metselwerk zal stoppen: dus geen helmen meer dragen en de storende netten verdwijnen. Verder biedt deze polyvalente ruimte enorm veel mogelijkheden. De investering voor een nieuwe turnhal bijvoorbeeld (die ook door veel niet-Waarschotenaren kan gebruikt worden), is niet meer nodig. In een wip is de ruimte omgetoverd tot een fuifzaal met een schitterend, autovrij terras. Er kan ook luidop gedroomd worden van Basketbalploeg Walozo, die zijn thuismatchen kan spelen in het “Ruïnestadion” (de zaal is hoog genoeg). In navolging van de grote Biënnale in Venetië kan gedacht worden aan een prestigieuze kunstmanifestatie. De monumentale ruimte biedt veel mogelijkheden voor o.a. Dirk Braeckman. Eindelijk! En dan is er nog het feit dat het geheel ingebed is in de dorpskern. Ook de lokale horecazalen kunnen hun graantje meepikken. Of hoe “out-of-the-box” denken kan leiden tot verrassende resultaten….

 • Wadamme ontê’n ên van de burgemeestersmarathon van Radio 2 op 23 januari laatstleden. Chris de Wispelaere gaat nu ondanks zijn leeftijd toch opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Officieel luidt het dat hij zijn partijgenoten (nog) niet in de steek wil laten als motor achter de fusierealisatie… .Voor het dossier over de verbreding van het Schipdonkkanaal zal er nog wat gebakkeleid worden tussen Zomergem en Lovendegem, want voor de Lovendegemse burgemeester is dat niet direct zijn probleem. De contacten met het Agentschap Wegen en Verkeer moeten ook opgevoerd worden om de files op de N9 (aansluiting R4) en de oversteekplaats op Beke aan te pakken. Wat we al een tijdje vermoedden wordt nu door hemzelf bevestigd: Kim Martens laat zich inspireren door “loodgieter” Dehaene. Hij komt letterlijk met de haan van de afgebrande kerk aandraven. Als symbool voor onze gemeente kan dat tellen. davOnze loco stelt zich vragen rond de brandveiligheid van de sporthal en kondigt al een primeur aan. Er komt een nieuwe turnhal naast de bestaande sporthal nog voor de nieuwe fuifzaal gerealiseerd wordt. Tony Vermeire doet ook zijn duit in het zakje. Hij kondigt de verbetering aan van de schoolomgeving in Beke: ze moet veiliger worden. Bovendien zal Zomergem -na de geplande aanpassingen- blijkbaar hèt fietsparadijs van de regio worden met o.a. een fietspad in het overstromingsgebied van de Spinhoutstraat (of wordt dat met de naamsverandering de Schauvliege-Kippendreef? Wordt vervolgd.
 • Tèsooverre: Sinds uitbater Michiel van Spoor 44 “Vriends” heeft overgenomen om daar een eigentijdse herberg te starten, is de middenstandstrein vertrokken in het centrum van Waarschoot. StatWWie dacht dat de plaatselijke handelaars het spoor bijster waren door de grote open witruimte van de dorpskernhernieuwing heeft het behoorlijk mis voor. Talrijke zaken zijn of worden gerenoveerd en nieuwe worden op de rails gezet. De plaatselijke middenstanders zijn niet langer spoorloos. We zullen hopelijk volgend jaar deze tekst van Nieuwjaarke Zoete moeten aan passen: “de middenstand is weggegaan, alleen de baanwinkels floreren”.
 • Noar danze zè’n komen er meer en meer bemoeienissen van onze buurgemeenten in de Waarschootse begroting. Zo werd het kunstgrasveld op de sportterreinen van Waarschoot, zoals ook Lovendegem er recent één heeft gekregen, uit de begroting gedonderd door onze vrienden van Zomergem. Het is dus niet voor niets dat de blauwe coalitie de Zomergemse bemoeienissen op de korrel neemt. En dit is wellicht nog maar het begin.
 • Wemoorn woa’n dat er op de schoolvrije dag van De Lieve op 24 januari 2018 niets van oversteekhulp was aan de N9. Begrijpelijk dat vrijwilligers van De Lieve dit niet doen, maar heeft de bevoegde schepen zijn agenda wel goed ingevuld? Want in de Notelaar gingen de lessen gewoon door. En dat terwijl de straatlichten, en dus ook de lichten boven zebrapad aan de Notelaar, al uit zijn om 8u20. Niet bepaald veilig bij duister weer… !
 • Wirkn in de schoolstroadde:

  RueE

  Wordt het gehucht Waarschoot een faciliteitengemeente? Ook anderstaligen en andersdenkenden zijn er welkom (al moeten ze uitwijken).

 • Weetawda de scholen in de Verbindingsweg extra op kosten worden gejaagd door de straatnaamveranderingen. Kosten die beter vermeden konden worden nu de nieuwbouw nog maar net gerealiseerd werd… . En ze zijn niet alleen.
 • Noar danze z’n is het reglement “ereburger van Waarschoot al geruime tijd goedgekeurd op de gemeenteraad. jhdm.jpgVerdienstelijke Waarschotenaren die een mooie carrière achter de rug hebben, en daarmee de erkentelijkheid van de gemeente verdienen, kunnen voorgedragen worden. De meest genoemde kandidaten zijn DIRK BRAECKMAN en JOHAN DE MUYNCK. 2018 zou een ideaal jaar van erkenning zijn voor de girowinnaar. Het is immers 40 jaar geleden dat hij in de roze trui rond reed.

 

© Ontwerp evenementenhal G.L.

© Foto’s G.C., W.C., L.V., M.M.

#Wakker9950

{wAwA} Wakker!Waarschoot

 

Posted in Archief | Tagged , , , | Comments Off on Wakker!Waarschoot : È taw goord? – Toogpraat 9

Waarschoot : Voorstel Groen statiegeldaliantie goedgekeurd in Zomergem. Andere Lievegemeenten kunnen volgen

Op voorstel van Groen besliste de gemeenteraad van Zomergem om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Groen Lievegem wil dat Lievegem als geheel toetreedt en dat dus ook de Lovendegem en  Waarschoot zich nog in 2018 aansluiten. Minister Schauvliege, die in 2018 beslist of er in Vlaanderen statiegeld komt, ontvangt daardoor van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem de boodschap “Lievegem wil statiegeld”.

 

Peter Cousaert: “Ondanks alle preventie- en opruimcampagnes in onze gemeenten, lukt het maar niet zwerfvuil terug te dringen. Daarom pleiten we voor de enige oplossing die werkt: statiegeld op blikjes en plastic flessen.”

Annemie De Bie vult aan: “Daarom vragen we aan onze drie gemeenten dat ze aansluiten bij de statiegeldalliantie, zodat we een duidelijk standpunt innemen.”

Groot draagvlak

Lut Van der Spurt haalt aan de invoering van statiegeld het zwerfafval met zo’n 40% zou kunnen doen afnemen. Een cijfer dat trouwens ook door minister Schauvliege wordt gehanteerd. Volgens verschillende bevragingen zijn 3 à 4 op 5 mensen voorstander van statiegeld. 37 landen bewijzen dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt. 

Waarom een goed idee?

Peter geeft nog aan dat de invoering van statiegeld om meerdere redenen een goed idee is: doordat er bijna geen lege flesjes of blikjes meer terecht komen in de straten, de bermen is er minder opruimwerk nodig door geëngageerde inwoners en gemeentediensten, en vermindert ook het dierenleed. Ook dieren hebben immers te lijden onder het afval dat op hun weides en zo in hun voedsel terecht komt.

Lovendegem en Waarschoot

In Lovendegem en Waarschoot lijkt er draagvlak voor dit voorstel. De burgemeester en schepen van Lovendegem reageerden al positief op het voorstel. In Waarschoot zal het schepencollege zich binnenkort buigen over dit voorstel.

---

Lut Van der Spurt, gemeenteraadslid Groen Lovendegem

Annemie De Bie, gemeenteraadslid Groen Zomergem

Peter Cousaert, lijsttrekker Groen Lievegem
---

Contact

Peter Cousaert

Peter.cousaert@gmail.com

0477 70 56 89

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Voorstel Groen statiegeldaliantie goedgekeurd in Zomergem. Andere Lievegemeenten kunnen volgen

Waarschoot : Sterk team voor Groen Lievegem. Peter Cousaert trekt de lijst

Groen Lievegem presenteerde op 26 januari op haar nieuwjaarsreceptie de boegbeelden voor de verkiezingen van 14 oktober. Lijstrekker wordt Peter Cousaert, huidig voorzitter van Groen Waarschoot. Annemie De Bie, ex-schepen en gemeenteraadslid in Zomergem, duwt de lijst. Lut Van der Spurt, gemeenteraadslid in Lovendegem, staat op plaats 2 en het jongerenduo Wout Bonroy en Timon Hogenaar staan op plaatsen 3 en 4.

Perspectief bieden voor Lievegem

Ambitie voor Lievegem, was het kernthema op de nieuwjaarsreceptie. “We presenteren een stevig team met twee sterke, energieke jongeren en twee krachtige dames met ervaring”, zegt lijsttrekker Peter Cousaert. “Het mooie is dat er nauwelijks discussie was over die lijst. Waarom? Omdat perspectief bieden voor Lievegem belangrijker is dan hoe de poppetjes staan op een lijst”. Annemie De Bie vult aan: “We willen alle leden van Groen Lievegem bedanken voor het vertrouwen dat ze lieten blijken. Het was een unanieme beslissing. Met volle goesting stel ik mij ter beschikking van de lijst en ga ik achter onze lijsttrekker staan.”

Peter Cousaert: “Er ligt de komende maanden en jaren veel werk op de plank om van het project Lievegem dat nog maar in de steigers, staat vorm te geven. Groen Lievegem staat klaar om een constructieve bijdrage leveren aan de nieuwe gemeente: klimaat, landbouw, mobiliteit, armoede en nabije dienstverlening aan de inwoners.”

Een fantastische campagne

We zijn de partij van de frisse ideeën en haalbare alternatieven. We werken aan sterk programma, maar doen dat niet alleen. We trekken vanaf morgen de boer op om inwoners en middenveld van Beke, Lovendegem, Oostwinkel, Ronsele, Vinderhoute, Waarschoot en Zomergem te beluisteren.

Nadien gaan we ons programma afwerken en omzetten in een fantastische campagne!

page1image15936

Bio van de kandidaten voor Groen Lievegem

Lijsttrekker – Peter Cousaert

Peter is sinds 2013 voorzitter van Groen Waarschoot en werd in 2015 lid van het nationaal partijbestuur van Groen. Hij zette Groen in Waarschoot echt op de kaart en slaagde erin de voorbije jaren de belangrijkste oppositiestem te worden. Hij zette onder andere in op de thema’s landbouw, sociale zaken, leefbare kernen en klimaat. Hij was een kritische, maar ook constructieve, stem en werkte met zijn team onder andere een klimaatplan met 30 acties uit, een plan voor een kleurrijke handelskern en schreef zelfs een project dat werd uitgevoerd door acht OCMW’s, waarbij kwetsbare werkzoekenden naar de arbeidsmarkt werden toegeleid. Heel wat ideeën werden zonder bronvermelding door het bestuur overgenomen. Hij wil van Groen Lievegem een magneet maken voor iedereen die progressief is.

Lijstduwer – Annemie De Bie

Annemie is voor velen geen onbekende. Als net gepensioneerd directeur van twee basisscholen weet ze wat het is om te zorgen en kent ze de problemen van jonge gezinnen. Als jonge grootmoeder denkt ze aan de toekomst van alle kleinkinderen. Het is al de vierde keer dat ze opkomt voor de partij, al drie keer als lijsttrekker in Zomergem. Annemie was van 2006 tot 2012 schepen in Zomergem en staat bekend als een bruggenbouwer. Ze wil de lijst steunen voor een prachtig resultaat voor Groen Lievegem in 2018.

Plaats 2 – Lut Van der Spurt

Lut is ook al heel wat jaren actief binnen Groen en begon als OCMW-raadslid in Lovendegem. In september 2017 heeft ze de eed afgelegd als gemeenteraadslid, na een half jaar ad interim. Lut heeft de voorbije jaren heel veel inbreng gedaan via commissies. Ze bouwde er goede contacten op met ambtenaren die openstaan voor suggesties. Lut is een luisterbereid persoon die hoort wat de noden zijn bij de jeugd, senioren, nieuwe inwoners en buren. Lut is verheugd over het enthousiaste nieuwe team van de drie Lievegemse gemeenten.

Plaats 3 – Wout Bonroy

Wout Bonroy is 19 en student politieke wetenschappen. Hij is opgegroeid met het groene gedachtegoed. Wout woont in Zomergem en is leider bij Scouts Waarschoot en trainer bij Gymclub Waarschoot. Dit engagement wil hij doortrekken door zich verder in te zetten voor de jeugd en vrije tijd in Lievegem, maar ook voor de zwakkeren in onze maatschappij. Via deze weg hoopt hij iets te veranderen aan het heersend politieke klimaat en wil hij tonen dat er nood is aan een progressieve stem.

Plaats 4 – Timon Hogenaar 

Timon is een jonge kandidaat van 27 die heel actief is binnen Jong Groen. Na enkele uitstapjes naar Frankrijk en Engeland wil hij nu volop inzetten op zijn idealen voor Lievegem. Hij pleit hierbij onder andere voor een sterkere jongerenwerking. Een jongerenwerking waarbij de gemeente steeds kritisch aftoetst wat de gevolgen zijn van het beleid op de jongeren: is er genoeg te doen in de gemeente? Hoe zit dat met betaalbare huisvesting? Wat doen we met de trek naar de stad en de potentiële ongelijkheid die dit met zich meebrengt? Daarnaast wil hij een uitstekende samenwerking realiseren tussen de drie gemeenten, maar ook binnen de – zeer nieuwe – groep Groen Lievegem. Met een achtergrond in de menswetenschappen pleit hij voor een open oor voor iedereen, waar mensen gehoord mogen worden en waar mensen er voor elkaar zijn. In het kort is dat waar Timon voor staat: een sterk betrokken gemeente die bouwt aan de toekomst, onze toekomst.

Datum agenda: 

vrijdag, januari 26, 2018
Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Sterk team voor Groen Lievegem. Peter Cousaert trekt de lijst

Het Nieuwsblad : Waarschoot : FOTO. Hulpverleningszone Meetjesland klinkt op 2018

In feestzaal Ten Dauwe klonk hulpverleningszone Meetjesland op het nieuwe jaar. "In december beslisten we om als zone zelfstandig te blijven bestaan en niet op te gaan in zone Centrum", zegt voorzitter Filip Gijssels. "We geloven in de Meetjeslandse brandweer met haar vele en sterke vrijwilligers, maar er zullen ook knopen doorgehakt moeten worden, waarbij we niet alles zelf in de hand hebben."
Posted in Archief | Comments Off on Het Nieuwsblad : Waarschoot : FOTO. Hulpverleningszone Meetjesland klinkt op 2018

Het Nieuwsblad : Waarschoot : FOTO. Hulpverleningszone Meetjesland klinkt op 2018

In feestzaal Ten Dauwe klonk hulpverleningszone Meetjesland op het nieuwe jaar. "In december beslisten we om als zone zelfstandig te blijven bestaan en niet op te gaan in zone Centrum", zegt voorzitter Filip Gijssels. "We geloven in de Meetjeslandse brandweer met haar vele en sterke vrijwilligers, maar er zullen ook knopen doorgehakt moeten worden, waarbij we niet alles zelf in de hand hebben."
Posted in Archief | Comments Off on Het Nieuwsblad : Waarschoot : FOTO. Hulpverleningszone Meetjesland klinkt op 2018

AVS Oost-Vlaamse Televisie : Nieuwe handhavingscel Veneco

15 gemeenten rond Gent richten een handhavingscel op om bouw- en milieuovertredingen zo snel mogelijk aan te pakken. 

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : Nieuwe handhavingscel Veneco

Wakker!Waarschoot : Brommerjeugd – deel 4 – Crossen in de bossen

PICT0096

Paul Ryckaert graaft terug diep in het verleden en haalt herinneringen op aan gemotoriseerde Waarschotenaren.  

DKW Hobby(1)

Zo zag Pastoor Seghers zijn scooter er uit maar dan in lichtgrijs.

Pastoor Seghers heeft in Waarschoot lang rondgereden met een scooter. Het was een DKW Hobby en voor onderhoud en nazicht kwam hij er al eens mee bij ons vader. Toen hij werd overgeplaatst had hij de scooter blijkbaar niet meer nodig en kwam hij hem afzetten ten huize Ryckaert. Het was een speciaal iets. Het had geen versnellingen maar het was automatisch met een Vario-systeem zoals later ook in de Daf auto’s werd ingebouwd. Je moest hem in gang trekken met een koord gelijk een grasmachine en op het stuur was een hendeltje. Als je dat ingetrokken hield bleef de scooter ter plaatse. Als je het hendeltje loste was je vertrokken. Zo simpel was het. Nadat de scooter bij ons een tijdje stof gevangen had besloot ons vader om er een crossmoto van te maken. Al het blik werd verwijderd en er werd een buis gelast – deze keer niet met de naftelamp, want ons vader had toen een elektrische laspost gekocht –  van onder het stuur tot achter de motor. Daarop kwam de benzinetank en een klein rechthoekig zadel. Vooraan kwam er dan het nr. 35 op. Dat was het nummer van Joël Robert, mijn favoriet op crossgebied. Het werd uiteindelijk een verschrikkelijk lelijk ding, dat met een echte crossmoto niks gemeen had, maar we hebben er veel en lang plezier aan beleefd. Op de Bovenmeers was er toen een klein crossparcours, waar menige jongeling, vaders brommer naar de Fillestijnen heeft geholpen. Ik herinner mij nog dat Danny Bulcke (zoon van de brandweercommandant) er rondreed met een soort vrouwenbrommer. Toen hij over een aangelegd hoopje aarde reed, trok hij het voorwiel omhoog. Op dat moment viel het voorwiel uit de vork, plantten de twee vorkbenen zich in de aarde en werd Danny weggecatapulteerd. Zijn grijze stofjas fladderend in de wind om tenslotte lang uitgerekt met zijn gezicht in de modder te landen. Marc Meiresonne was daar met een Victoria. Hij vroeg zich af waar het vijsje moest voor dienen onderaan het carter van de motor. We zullen het rap weten, sprak hij en schroefde het vijsje los. Met een flinke straal kwam de motor uit het open gat gespoten en Marc zat er op te kijken roepend: “ oelie, oelie, oelie “. Einde van de cross voor hem en te voet naar huis om nieuwe olie bij te vullen.

Denis_Wulfranck

Met Denis Wulfrank en zijn Flandria Special van Noël Van Kerrebroeck.

Ik had daar toen ook al enkele rondjes gedraaid, toen Paul Bonamie (zoon van meester Peujken) mij vroeg of hij ook eens mocht rijden. Aangezien hij geen rijervaring had zag hij de eenvoudige bediening van ons tuig wel zitten. Geen probleem voor mij en dus vertrok hij. Maar ons tuig haalde snel de 70 km/u en Paul had de bocht volledig verkeerd ingeschat. Hij vloog rechtdoor op een stuk land dat juist gebeerd was. Toen hij terug kwam zat ons tuig onder de modder, maar eigenlijk was het meer stront dan wat anders. Wij zijn dan maar naar huis gegaan ( dat moest altijd te voet omdat wij geen nummerbord of verzekering hadden ) en ons tuig is zeker drie weken buiten onder een afdak blijven staan tot de grootste stank wat verdwenen was. Toen werd er een Sachs Union brommer bij ons afgezet door de man van ons nicht. Dat was de broer van Fernand Goyvaerts, een Belgische voetballer die nog bij Real Madrid heeft gespeeld. Aangezien er bij mij alleen sporten met een motor belangrijk waren had ik daar geen interesse in maar des te meer in de brommer. Deze werd omgebouwd tot crossbrommer en om een mooi zwart zadel te hebben had ik het overtrokken met zwarte plastiek die gebruikt werd in de aardbeienteelt. Ons crossterrein werd na, klachten van de buurt, van de Bovenmeers overgeplaatst achter de fabriek Textilia. We reden dan door de boerenwegel die uitkwam aan het hof van Gaston Claeys. Net voor dat hof had je een andere wegel die over de spoorweg, zijn weg vervolgde tot aan de fabriek op de Oostmoer. Die wegel werd altijd gebruikt op de motocross van 1 mei in Waarschoot, waar Gilbert de Rijcke en Martens menig duel uitvochten. Op dat terrein kwam ook  Denis Wulfrank crossen. Hij had toen een omgebouwde Flandria 5 pk die geprepareerd was door Noel Van Kerrebroeck uit Knesselare, een specialist op dat vlak. Hij bouwde speciale expansie-uitlaten en wij noemden dat: “ de décharges van Noël “.

Ook Michel Solomé verscheen daar ten tonele. Met een omgebouwde moto Guzzi. Zo één met een rood vliegwiel met verchroomde rand. Het leek een beetje op de Berkel vleessnijmachine van slager Nuytinck uit de Schoolstraat. Toen Michel in de wegel eens ten val kwam verloor hij zijn voorwiel. We zagen het hotsend en botsend tussen de bomen verdwijnen. Uren hebben we er naar gezocht maar het nooit teruggevonden. Vermoedelijk was het in een grote plas water terechtgekomen en die was te diep om daarin te gaan zoeken. We hebben de moto dan met drie man moeten opheffen om hem zo naar huis te slepen. In putje winter was ik eens met Pastoor Seghers zijn cross scooter aan het rijden in de wegel en plots viel de motor uit. Ik viel stil met links en rechts van mij diepe tractorsporen vol water dat ijs was geworden. Toen ik mijn voet op het ijs zette schoof hij weg en tuimelde ik zijwaarts in een gracht. Het ijs was niet dik genoeg om mij en de scooter te dragen en ik lag daar moederziel alleen te spartelen in  het ijskoud water met dat crosstuig bovenop mij. Ik ben er na lang spartelen toch onderuit geraakt en dan moest ik nog zo ver te voet naar huis. Zeikend nat en rillend van de kou was de weg terug erg lang. Hoe ik toen het Fleurus niet heb opgedaan is mij een raadsel, maar ik ben ’s winters nooit meer gaan crossen.

PICT0107

Met de Flandria wheeliën

Broer Jan Ryckaert is dan later aan een Flandria 5pk geraakt. Die hebben we ook omgebouwd en daar kon je eindelijk eens een wheelie mee trekken. Er werd daar sterk in geoefend en in het begin ging je al eens te ver, waardoor de brommer werd overgetrokken en je op je zitvlak terecht kwam. Later heeft broer Luc Ryckaert dan de mooie trialsport ontdekt. Het nemen van allerlei hindernissen zonder met je voeten aan de grond te komen. Luc werd daar onze meester in met zijn eerste trialmoto, een Greeves, later gevolgd door een Bultaco Sherpa. Freddy De Keyser ( een buur uit de Molenstraat ) kocht er zich ook zo één. Broer Jan had dan een Montesa en dus kon ik niet langer achterblijven. Ik liep toen school in Sint-Niklaas en er waren daar in een motowinkel opendeur dagen Er stond een Yamaha TY 250 te koop. Ik heb niet getwijfeld en hem gekocht. Toen ik er mee thuis kwam moest ik dat toch eens proberen. Met mijn mooie zondagse kleren aan reed ik er mee rond op de Oostmoer. Aangezien de kettingkast niet veel soeps was draaide mijn broekspijp tussen het tandwiel van de motor en de ketting. Een mooie perforatielijn en een uitbrander van vrouwlief was het resultaat.

PICT0090

Met de Union Sachs

Toen Jan verhuisd was naar Evergem moest hij wachten aan de overweg in Sleidinge. Als de bus daar ook tot stilstand kwam vond hij er niet beter op dan de mensen op de bus te vergasten op een trial demonstratie. Hij dook de gracht in, balanceerde wat op de zijkanten van de gracht en kwam tot stilstand juist voor een duiker. Zich draaien in de gracht was niet mogelijk en toen bleek dat hij daar nog een tijdje zoet was om uit deze netelige positie te geraken. Toen de bus vertrok waren er enkele reizigers die hun vinger ronddraaiden aan de zijkant van hun hoofd. Wilden ze zeggen: “ Hoe zot kan je zo zijn?”. Na onze trialperiode was het terug broer Luc die ons besmette met een ander virus: oldtimer motoren. Mooi gerestaureerd en in de originele kleuren staat mijn Yamahaatje er nu nog tussen, netjes naast Vicky, het eerste brommertje van ons vader. Over de oldtimerperiode een volgende keer meer.

© Foto’s Ryckaert, Berkel

#Wakker9950

{wAwA} Wakker!Waarschoot

 

 

Posted in Archief | Tagged , , , , | Comments Off on Wakker!Waarschoot : Brommerjeugd – deel 4 – Crossen in de bossen

lieveropenruimte.wordpress.com : Buurtbewoners geschokt: minister van landbouw en natuur verleent milieuvergunning

DSCN4689 (Large)

“Tot onze verbazing gaf de minister van landbouw en natuur de goedkeuring in het milieudossier aan de kippenkwekerij in onze achtertuin”, zegt woordvoerder Wim La Fontaine van actiecomité Liever Open Ruimte. “Blijkbaar wegen de landbouwaspecten voor de minister zwaarder dan haar bevoegdheid voor natuur.” De kans is nu een pak groter dat de kwekerij met 80.000 kippen er komt in de Spinhoutstraat in Zomergem.

De minister neemt deze beslissing tegen de bedenkingen van de buurt en het schepencollege in. De kwekerij komt nu dichter, wat zal leiden tot geurhinder, geluidshinder, problemen met dewaterhuishouding, impact op de gezondheid, een verschralende natuur, en gevolgen voor de mobiliteit en het landschappelijk karakter. De verkeersveiligheid van de schoolkinderen in de dorpskern Hansbeke wordt genegeerd.

De argumentatie van de minister luidt: “Uit alle adviezen blijkt dus dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Het bedrijf is gesitueerd langs de N461, een gewestelijke verbindingsweg naar de E40, en sluit aan op een bestaand landbouwbedrijf aan de overzijde van de straat. Het bedrijf ligt in een actief uitgebaat agrarisch gebied en in een landschap dat onderbroken wordt door bomenrijen en verspreide bebouwing. Er is dus geen sprake van open vergezichten, evenmin worden de bestaande natuurwaarden geschaad.”

Ander dossier?

Als we de argumentatie van de minister lezen, lijkt het om een ander dossier te gaan. Een kort bezoek aan de buurt had de minister mogelijk op andere gedachten kunnen brengen.

We beraden ons met het actiecomité, maar de kans is groot dat we de strijd verder zetten en in beroep gaan bij de Raad van State. Dit is dan een beroep dat loopt naast ons lopende beroep bij de raad voor vergunningsbetwistingen (mbt de stedenbouwkundige aspecten). “Deze kwekerij kan en mag er niet komen”, besluit La Fontaine.

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on lieveropenruimte.wordpress.com : Buurtbewoners geschokt: minister van landbouw en natuur verleent milieuvergunning

Nieuws - Politie Meetjesland : Verkeershinder Brugsesteenweg

Vanaf maandag 5 februari 2018 zijn er werken aan het begin van de Brugsesteenweg. Dit zijn voorbereidende werken die uitgevoerd worden door de nutsmaatschappijen. De grootwarenhuizen in de Brugsesteenweg zijn gedurende de werken altijd vlot bereikbaar via de Raverschootstraat. Doordat de werken in verschillende fasen worden uitgevoerd, zijn de warenhuizen ook bereikbaar via de ovonde OF de Sint-Jansdreef.

Doorgaand verkeer in de Brugsesteenweg zal niet mogelijk zijn.

Van 5 februari tot 9 maart 2018 worden de nutsvoorzieningswerken uitgevoerd.

fase 1: werken tussen ovonde en tankstation (Brugsesteenweg bereikbaar via Leopoldlaan-Sint-Jansdreef)

Vanaf fase 2 tot 4 zijn de warenhuizen bereikbaar via ovonde;

fase 2: werken tussen tankstation en Sint-Jansdreef
fase 3: werken in Sint-Jansdreef
fase 4: werken op het kruispunt Brugsesteenweg - Sint-Jansdreef

Verkeershinder brugsesteenweg
Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Verkeershinder Brugsesteenweg

Het Nieuwsblad : Waarschoot : “Ben fier op mijn ploeg”

In tweede provinciale eindigde de topper tussen FAC Waarschoot en leider Eendracht Aalst op een 1-1 gelijkspel. De Leeuwkes staan op de derde plaats op zes punten van de nieuwe leider Svelta Melsele. “De bezoekers scoorden in de eerste helft uit hun enige kans,” zegt coach Paskal Lambrecht.

Posted in Archief | Comments Off on Het Nieuwsblad : Waarschoot : “Ben fier op mijn ploeg”

Blog Bibliotheek Waarschoot : Aanraders 2018


30 boeken die door onze leners zelf werden uitgekozen,

recente romans van uiteenlopende genres en auteurs,

30 aanraders voor wie op zoek is naar een goed boek.


Je vindt de geselecteerde boeken en 
de bijhorende brochure op de thematafel in de bib 
en in onze catalogus.Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Blog Bibliotheek Waarschoot : Aanraders 2018

Het Nieuwsblad : Waarschoot : In brasserie Lijn58 kun je nu tafelen waar je vroeger op de trein wachtte

Het koppel Lisa Andries (27) en Ludovic De Ridder (34) toverden het meer dan 100 jaar oude stationsgebouw om tot een gezellige brasserie waar het lekker en sfeervol tafelen is.

Posted in Archief | Comments Off on Het Nieuwsblad : Waarschoot : In brasserie Lijn58 kun je nu tafelen waar je vroeger op de trein wachtte

Het Nieuwsblad : Waarschoot : In brasserie Lijn58 kun je nu tafelen waar je vroeger op de trein wachtte

Het koppel Lisa Andries (27) en Ludovic De Ridder (34) toverden het meer dan 100 jaar oude stationsgebouw om tot een gezellige brasserie waar het lekker en sfeervol tafelen is.

Posted in Archief | Comments Off on Het Nieuwsblad : Waarschoot : In brasserie Lijn58 kun je nu tafelen waar je vroeger op de trein wachtte

Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht donderdag 25 januari 2018

Verkeersongeval
Op donderdag 25 januari omstreeks 17.30 uur gebeurde er een verkeersongeval op de N49, richting Knokke. Een 39-jarige vrouw uit Maldegem reed er op een spar die op het wegdek lag. De spar kwam onder de wagen terecht en veroorzaakte heel wat schade aan de wagen. Van wie de boom is of waar die plots vandaan kwam, is nog onduidelijk. De bestuurder werd niet gewond.

Inbraak
In de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 januari werd er ingebroken in de fietsenwinkel Cycloon op het Plein in Kaprijke. De zaak werd betreden via een zolderraampje. Er werden een 20-tal fietsen gestolen, die gemiddeld een waarde hebben van 4500 euro. Een buurtonderzoek leverde nog geen bijkomende informatie op naar de daders. Het BIN-netwerk werd opgestart.

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws - Politie Meetjesland : Persbericht donderdag 25 januari 2018

Wakker!Waarschoot : Met de fiets de wereld rond

GL

vtbKultuur nodigt Grégory Lewyllie uit, de avonturier die per fiets de wereld rondreist en straks zelfs met een zelfgemaakte fiets-in-bamboe-met-zonnepaneel naar China trekt.   Grégory Lewyllie is een wereldreiziger en wat voor één: zijn vervoermiddel is de fiets. Op zijn palmares staan trips doorheen Latijns Amerika en Azië. Vorig jaar nog bracht hij in het Cultureel Centrum zijn prachtige reportage “Argentinië en Chili”. Nu keert hij terug op donderdag 8 februari 2018 om verslag te doen over zijn tocht doorheen Azië. Op 2 juni 2013 vertrok Grégory onder luid applaus op de Ieperse Grote Markt voor de start van The Sun Trip. Samen met dertig andere deelnemers fietste hij met een zelfgebouwde solarfiets met zonnepanelen van juni tot september 2013 over een afstand van 7.000 kilometer van het Franse Lyon tot de Kazachstaanse hoofdstad Astana. Maar daar stopte hij niet. Van Astana ging Grégory verder door met zijn eigen ‘Solar Bike Tour’. Die bracht hem door Mongolië tot in Peking en later bereikte hij Vietnam, Laos, Thailand en Myanmar. Zijn plan was om aandacht te vragen voor het klimaat door de wereld te overbruggen op zonne-energie. Dat laatste is helaas niet helemaal gelukt. Na 15 maanden en een fietstocht van liefst 31.206 kilometer komt hij terug thuis. ”In de eerste zes maanden van mijn reis heb ik te maken gekregen met enorm veel technische problemen”, vertelt Lewyllie. “In Vietnam heb ik uiteindelijk beslist om de zonnepanelen achter te laten en verder te rijden met een kleine motor op de fiets. Maar ook die ging na verloop van tijd kapot, dus fietste ik gewoon verder op eigen kracht.”

GL1

Grégory met zijn zonnefiets, die hij na zes maanden moest achterlaten.

Als toemaatje bij zijn reportage in het Cultureel Centrum van Waarschoot brengt de wereldreiziger nog de bagage mee die hij tijdens deze tocht gebruikte, zoals tent, slaapzak…en uiteraard ook zijn elektronische apparatuur en solartrailer (fiets en zonnepanelen). In juni zal hij deelnemen aan “The Suntrip 2018: Lyon – Guangzhou (China)”. Hiervoor ontwierp hij een bamboefiets die hij eveneens zal tonen in het CC. “Een gans podium vol” bevestigt Grégory!

GLvtB 

© Foto’s Grégory Lewyllie

#Wakker9950

{wAwA} Wakker!Waarschoot

Posted in Archief | Tagged , , , , | Comments Off on Wakker!Waarschoot : Met de fiets de wereld rond

AVS Oost-Vlaamse Televisie : Paul Demets 2 jaar langer plattelandsdichter

Plattelandsdichter Paul Demets mag van de provincie twee jaar langer werken. 

Posted in Archief | Comments Off on AVS Oost-Vlaamse Televisie : Paul Demets 2 jaar langer plattelandsdichter

Wakker!Waarschoot : The True Cost (van onze kleding)

kledij

Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe, de bibliotheek van Waarschoot en OWW Waarschoot organiseren voor de derde keer een filmvoorstelling: The True Cost. Deze indrukwekkende documentaire van Andrew Morgan over de impact van de mode-industrie op de aarde en de mensen die er wonen, wil onze ogen openen voor iets wat we allemaal aanvoelen maar waarvoor we eigenlijk onze ogen sluiten.

We dragen ze allemaal: confectiekledij en we kunnen ze tegenwoordig kopen voor een habbekrats. Waarom is dat zo en hoe komt dat? Meer dan 90 % van onze kleren wordt niet in ons land gemaakt maar in derde wereld landen. Daar werken kledingarbeiders (85 % is vrouw) lange werkdagen voor een onleefbaar loon en in een ongezonde en gevaarlijke werkomgeving. Kinderarbeid is er schering en inslag. De meest basale mensenrechten ontbreken er. En dat is nog niet alles. Het start bij het kweken van katoen. Daarvoor heeft men steeds meer bestrijdingsmiddelen nodig. Met desastreuze gevolgen voor mens (ernstige gezondheidsproblemen) en natuur (dramatische pollutie).
De productie van de kledingstoffen heeft een enorme milieu-impact: erg vervuilde rivieren (nochtans de levensaders voor miljoenen mensen) en ongezonde lucht.
Het transport naar onze westerse landen zorgt voor een enorme ecologisch voetafdruk.
Aan het einde van de keten blijft er nog de gigantische afvalberg over doordat we als “rijke” consumenten de wegwerpkledij erg vlug van de hand doen en er nieuwe kopen. Onze koopdrang is de reden waarom de kledingindustrie er uit ziet zoals ze nu is.
Het is een verhaal van macht en armoede, complex en wereldomvattend.
The True Cost, een heldere en onderhoudende film, is een eyeopener en doet ons nadenken over de verantwoordelijkheid die we hebben voor hen die na ons komen. Hij geeft een totaalbeeld over iedereen die bij de kledingindustrie betrokken is: zowel de slavenarbeiders, de producenten als de verdelers en de uiteindelijke consumenten. Hij doet ons inzien wie echt de prijs van onze kledij betaalt… .
De docu is ook hoopvol. Ze wijst er ook op dat steeds meer winkelketens eisen dat hun kleding op een menswaardige en milieuvriendelijke manier geproduceerd wordt.
Een aanrader. Of hoe L. P. Boon het zo treffend schreef op het einde van -Mijn kleine oorlog-:  “ Schop de mensen een geweten …”.

 

TTCVoorafgaand aan de filmvoorstelling komen de initiatiefnemers van Just Hazel aan het woord die met hun online winkel voor eerlijke kledij tonen dat het anders kan.

 

©thetruecost-uitgelicht beeld en flyer

#Wakker9950

{wAwA} Wakker!Waarschoot

 

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on Wakker!Waarschoot : The True Cost (van onze kleding)

Het Nieuwsblad : Waarschoot : Bekende zaak wordt belevingswinkel waar je zowel kan tafelen als winkelen

Katy Everaerd, bekend van de groenten-, fruit- en traiteurswinkel, slaat na 22 jaar een andere weg in. Haar nieuwe belevingswinkel, Gustoso, laat mensen toe om zowel te winkelen als te tafelen. “De interesse is alvast groot.”

Posted in Archief | Comments Off on Het Nieuwsblad : Waarschoot : Bekende zaak wordt belevingswinkel waar je zowel kan tafelen als winkelen