Monthly Archives: June 2010

Waarschoot Pool : Ververij

Tetramesh has added a photo to the pool:

Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Waarschoot Pool : Ververij

Waarschoot Pool : Ververij

Tetramesh has added a photo to the pool:

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot Pool : Ververij

Waarschoot Pool : Ververij

Tetramesh has added a photo to the pool:

Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Waarschoot Pool : Ververij

WGB Waarschoot : Synchroniciteit

Vanaf 15 augustus tot en met 13 september vindt in Waarschoot op verschillende locaties een kustevenement plaats.
Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on WGB Waarschoot : Synchroniciteit

Open Vld Waarschoot Nieuws : Proper geveegd!

In Waarschoot wordt de openbare weg 2x per jaar geveegd. Op 1 juni was het opnieuw zover. Een privéfirma veegde ’s morgens op het ’T Handt het wegdek en de wegberm schoon. Tot grote verbazing van gans Waarschoot passeerde een beetje later een ploeg die… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Proper geveegd!

Open Vld Waarschoot Nieuws : Postjes pakken in OCMW

Als gevolg van politieke afspraken werd Jurgen Blomme op maandag 12 april aangesteld als nieuwe voorzitter. Hij volgt Hans Baetslé op. De voorzitter wordt niet meer verkozen door de OCMW-raad, maar wordt aangesteld via een akte. Het venijn kwam pas lat… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Postjes pakken in OCMW

Open Vld Waarschoot Nieuws : Halfweg: Evaluatie gemeentebestuur

NV Spaarkas. De gemeente pot het belastingsgeld op. De belastingen zijn veel te hoog en niet evenredig met de uitgaven, hierdoor ontbreekt iedere noodzaak om te besparen en blijft de werking inefficiënt.De trein der traagheid. Alles duurt lang op d… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Halfweg: Evaluatie gemeentebestuur

Open Vld Waarschoot Nieuws : Uitbreiding openingsuren milieupark

Het nieuwe betaalsysteem op het containerpark betekende voor veel Waarschotenaren een serieuze aanpassing. Zelfstandigen konden plots enkel op maandagmiddag nog hun bedrijfsafval kwijt op het milieupark. Open Vld heeft onmiddellijk een aantal vragen ge… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Uitbreiding openingsuren milieupark

Open Vld Waarschoot Nieuws : Jong VLD in de lift

Jong VLD gaat met een mix van nieuwe talentvolle en ervaren jongeren naar de verkiezingen van 2012. De afgelopen maanden hebben al 4 nieuwe jongeren zich aangemeld om actief deel te nemen aan de werking van Jong VLD. Jong VLD zit duidelijk in de lift. … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Jong VLD in de lift

Open Vld Waarschoot Nieuws : Groenafval niet langer betalend?

Het milieupark is betalend geworden. Dat is niemand ontgaan. Ondertussen is gebleken dat de hoeveelheid aangevoerd afval met +/- 50% gedaald is. Veel mensen vermijden dus een uitstap naar het milieupark. Open Vld vindt dat het milieupark open moet staa… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Groenafval niet langer betalend?

Open Vld Waarschoot Nieuws : Verkiezingen

Vlaanderen en België hebben een ongemeen boeiende en spannende periode achter de rug, met dank aan Alexander De Croo. Als enige regeringspartij vonden wij dat het zo niet meer verder kon en dat de onwil in het zuiden van het land alleen maar kon worden… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Verkiezingen

Open Vld Waarschoot Nieuws : Dure ontwikkeling zone Kapellestraat

Op deze manier willen wij jobs creëren voor de Waarschotenaar. Dat is veel belangrijker dan de interne ruzies van uw gemeentebestuur!De oude industriezone in de Kapellestraat ligt er triestig bij. Open Vld is blij dat er werk gemaakt wordt van de opwaa… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Dure ontwikkeling zone Kapellestraat

Open Vld Waarschoot Nieuws : Politiegebouw wordt verkocht

De gemeenteraad besliste in oktober van 2009 om het oude gebouw van de politie te verkopen. Open Vld stelde voor om dit openbaar te doen om zo hopelijk een hogere verkoopprijs te kunnen krijgen. Omdat er interesse was om zowel het politiegebouw als de … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Politiegebouw wordt verkocht

Open Vld Waarschoot Nieuws : Investering in DEXIA verdampt

Jochen De Smet, Molenstraat 76, 9950 WaarschootGemeenten horen niet te beleggen in (financiële) aandelen en nog minder de belangen van één zuil te verdedigen. Uw geld is in rook opgegaan. Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Investering in DEXIA verdampt

Open Vld Waarschoot Nieuws : Dubbel mandaat

We vertelden elders in deze burgerkrant over de stoelendans binnen het OCMW en maken hiervan gebruik om Jurgen Blomme te feliciteren met zijn mandaat van voorzitter. Vreemd is wel dat Jurgen blijkbaar zijn mandaat in de gemeenteraad wil behouden. Illeg… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Dubbel mandaat

Waarschoot Pool : Zuster Kersepit

Serge van Ginderachter has added a photo to the pool:

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot Pool : Zuster Kersepit

Waarschoot Pool : op stap met Zuster Gerd

Serge van Ginderachter has added a photo to the pool:

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot Pool : op stap met Zuster Gerd

Betoging voor behoud renbaan in Groenendaal

De titel is van hier gepikt dus. tot in de jaren 90 werden er paardenrennen georganiseerd. Nu is het complex verouderd en zijn er plannen om de renbaan af te breken en er een bos te planten. Ik denk dat er weinig mensen zijn die dit weten, maar de paardensport zoals aldaar bedreven is een […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Betoging voor behoud renbaan in Groenendaal

Browser stats

The stats on this blog aren’t really relevant, I guess. But those on this website I help managing, really are relevant, as that’s primarily a b2c+b2b site with lots of average users. Which really says IE dropped at barely more than 50% market share here. That’s a real turnover compared to only a couple of […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , | Comments Off on Browser stats

Telenet Prime opzeggen

Telenet is de laatste tijd over het algemeen goed bezig, vind ik. Weinig technische storingen, zeker met internet. De digibox/-corder meestal ‘just works‘ – er is altijd reden om te klagen natuurlijk, en het zou een stuk opener mogen en zo, maar in the end wil ik gewoon iets dat werk, en dat doet het […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Telenet Prime opzeggen