Zuzet : De schipmolen

Op zoek naar zuinige en alternatieve energie kunnen we af en toe ook terugkeren naar het verleden. In “Schipmolens: drijvende fabrieken op hernieuwbare energie” wordt er uitvoerig uit de doeken gedaan wat een schipmolen is, en wat ermee kan bereikt worden. Boeiend artikel, en de beelden spreken tot de verbeelding.

Link: Lowtech Magazine

This entry was posted in Archief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.