Burgemeester Ann Coopman | Blog : Waarschoot pakt kattenplaag aan

Inwoners uit de Berg, Patronagiestraat, Kapellestraat en de Legevoorde signaleerden mij een grote toename aan zwerfkatten. Katten zonder baasje kunnen niet meer terecht in het asiel van Waarschoot. Deze zwerfkattenpopulatie zorgt voor overlast en hier moet actie ondernomen worden. Het vangen van deze katten is absoluut noodzakelijk want laten we niet vergeten dat zwerfkatten een ellendig leven hebben, vol gevaar, honger, dorst en daarenboven lijden aan diverse ziektes.

Om een gezonde en beperkte kattenpopulatie in de gemeente te verkrijgen nam ik contact met Rato vzw. Zij zorgen in onze gemeente reeds voor de bestrijding van muskusratten en bruine ratten. Het vangen van de zwerfkatten behoort eveneens tot de kernopdracht van Rato vzw. Deze organisatie bouwde sinds 1997 expertise op in de bestrijding van ratten en andere veldwerkzaamheden ten gunste van de verbetering van het leefmilieu.  RATO vzw beschikt over een team van professionele medewerkers.

Rato maakt een voorstel om de bestaande overeenkomst uit te breiden met het vangen van zwerfkatten. Concreet betekent dit dat ze 6 keer per jaar een vangnacht organiseren op afgesproken plaatsen in de gemeente. De inwoners worden per brief op de hoogte gebracht van deze vangnachten. Er wordt gevraagd om de huispoes een halsbandje om te doen, zodat de huispoes zich duidelijk onderscheidt van een zwerfpoes ofwel om de huispoes binnen te houden. De kooien blijven ’s nachts staan en elke ochtend worden de gevangen katten overgebracht naar de dierenarts voor behandeling.  Na de behandeling worden de katten (met herkenningsknip) terug uitgezet op de plaats waar ze werden gevangen. Op deze manier willen we komen tot een gezonde en beperkte kattenpopulatie.

Heeft u weet van zwerfkattenlocaties, bel 0476/76 85 27 of mail naar ann.coopman@waarschoot.be


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.