Kim Martens : Bevoegdheden Schepencollege

Door de komst van Nicole De Vos in het Schepencollege werden een aantal bevoegdheden herverdeeld.  

Onderstaand vindt u een overzicht van de nieuwe bevoegdheden van de burgemeester en schepenen van Waarschoot zoals beslist in het college van 3 februari 2009.

 

Ann Coopman, burgemeester (CD&V)

Algemeen beleid en coördinatie, Brandweer, Civiele Bescherming, Communicatie, KMO's en tewerkstelling, Middenstand, Personeelsbeleid, Politie, Ruimtelijke ordening, Senioren en Sport.

 

Ellen Coppens, eerste schepen (WGB)

Afvalbeleid, Jeugd, Leefmilieu, Ontwikkelingssamenwerking en Volksgezondheid.

 

Walter De Muynck, tweede schepen (WGB)

Feestelijkheden, Monumentenzorg, Openbare Werken, Patrimonium, Verkeer en mobiliteit.

 

Dirk David, derde schepen (CD&V)

Begraafplaatsen, Burgerlijke stand, Erediensten, Huisvesting, PWA, Financiën en begroting en Sociale zaken en OCMW.

 

Nicole De Vos, vierde schepen (CD&V)

Bibliotheek, Cultuur, Kinderopvang, Land- en tuinbouw, Onderwijs en Toerisme.

 

Weer helemaal in het nieuw! Hotmail…
This entry was posted in Archief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.