Daily Archives: Wednesday, 19 August, 2009

vlaams belang waarschoot : OEPS….

Sinds 2005 zijn een gans aantal mandatarissen, waaronder o.a. burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters, verplicht een mandatenlijst en een vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof.De publicatie van de mandatenlijst moet belangenvermenging tege… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on vlaams belang waarschoot : OEPS….

vlaams belang waarschoot : OEPS….

Sinds 2005 zijn een gans aantal mandatarissen, waaronder o.a. burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters, verplicht een mandatenlijst en een vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof.De publicatie van de mandatenlijst moet belangenvermenging tege… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on vlaams belang waarschoot : OEPS….