Daily Archives: Saturday, 16 October, 2010

vlaams belang waarschoot : MOOI TOCH…

Op de gemeenteraad van 1 april l.l. stelde ik voor om, naar aanleiding van de rellen op de KLJ-fuif van het oudejaar, de jeugdverenigingen die professionele security inschakelen op hun fuiven te belonen.Professionele security kan snel in de papieren lo… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on vlaams belang waarschoot : MOOI TOCH…

vlaams belang waarschoot : TOELAGEN.

Je weet de verenigingen en organisaties allerhande die onze gemeente rijk is kunnen op een toelage –een subsidie, jawel- rekenen. Dit jaar in totaal een kleine 125000 euro, een beetje meer dan 5 miljoen, voor degene onder ons die nog in franken reken… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on vlaams belang waarschoot : TOELAGEN.

vlaams belang waarschoot : MOOI TOCH…

Op de gemeenteraad van 1 april l.l. stelde ik voor om, naar aanleiding van de rellen op de KLJ-fuif van het oudejaar, de jeugdverenigingen die professionele security inschakelen op hun fuiven te belonen.

Professionele security kan snel in de papieren lopen en zwaar drukken op het fuifbudget van een vereniging. Vandaar mijn voorstel om, als vorm van betoelaging, de kostprijs van één professioneel security personeelslid, op voorlegging van de factuur en op voorwaarde dat de fuif volgens de regels van de kunst ingericht is, ten laste van de gemeente te nemen.

Schepen Coppens beloofde toen om een en ander mee te nemen naar de Jeugdraad…

Op de gemeenteraad van 7 oktober l.l. stond het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 op de agenda… en in dat beleidsplan werd mijn voorstel van 1 april overgenomen… mooi toch! Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on vlaams belang waarschoot : MOOI TOCH…

vlaams belang waarschoot : TOELAGEN.

Je weet de verenigingen en organisaties allerhande die onze gemeente rijk is kunnen op een toelage –een subsidie, jawel- rekenen. Dit jaar in totaal een kleine 125000 euro, een beetje meer dan 5 miljoen, voor degene onder ons die nog in franken rekenen. Niet niets!!

Je zou je dan toch kunnen voorstellen dat, in het kader van een goed bestuur, de gemeente op zijn minst wil weten of het toegestoken geld wel goed gebruikt wordt… de subsidie dient allerminst om gemeentelijke adviesraden, verenigingen of organisaties met gemeenschapsgeld een spaarpotje te laten aanleggen, wel integendeel het moet de betrokken raad, vereniging of organisatie toelaten een degelijke werking uit te bouwen… Daar kan je, volgens mij althans, het best een inzicht in krijgen door aan de betrokkenen een werkingsverslag van het verlopen jaar te vragen…

Via een paar schriftelijke vragen aan het schepencollege kwam ik er achter dat dit hier bij ons in Waarschoot niet gebeurde..
Alleen van de Sportraad en de Jeugdraad krijgt het college een werkingsverslag, en dan alleen maar omdat dit vanwege de hogere overheid, het Vlaams Gewest, moet…
En ook alleen de Sportraad en de Jeugdraad hebben een systeem waarin de toelagen op een objectieve manier aan de aangesloten leden-verenigingen toebedeeld worden…

Daarbij komt dan nog dat er een aantal verenigingen en organisaties zijn die niet bij een gemeentelijke adviesraad aangesloten zijn, maar toch uit de subsidiepot meedelen… een beetje volgens het principe “hoe sympathieker de meerderheid je vind, hoe beter de toelage”…

Op de gemeenteraad van 9 september l.l. vroeg ik aan de gemeenteraad om het college de opdracht te geven om, ten laatste tegen de bespreking van het budget 2011 (december van dit jaar) een reglement voor de betoelaging van die verenigingen en organisaties voor te leggen.
En ook om de uitbetaling van de toelagen aan de gemeentelijke adviesraden, verenigingen en organisaties slechts te laten gebeuren na het voorleggen van een werkingsverslag van het voorbije jaar.

Wat dacht je dat de meerderheid zei…juist,”NEEN, geen reglement, geen werkingsverslag!!!”
Alleen de OpenVLD zei volmondig JA op beide voorstellen… en Schepen De Vos zei in eerste instantie ook JA, maar de Burgemeester greep in… en het werd toch NEEN!!!

Sprak daar iemand van willekeur in de betoelagingspolitiek van onze gemeente? Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on vlaams belang waarschoot : TOELAGEN.