Jeugd verdient beter

Open Vld is blij met het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan. Dit plan is een pluim op de hoed van de vele jeugdwerkers en de jeugdconsulent. Toch is er nog verbetering mogelijk. De werkingskosten zullen de komende jaren naar een historisch dieptepunt zakken. Voor het eerst zal de jaarlijkse steun voor de dagdagelijkse werking van de jeugdbewegingen onder de 25.000 euro zakken. Investeren in jeugdbewegingen is een duurzame opdracht. De jeugdlokalen zijn een goede zaak, maar Open Vld wil voldoende middelen behouden voor de dagdagelijkse werking van de jeugdbewegingen.Ook de jeugdraad heeft om een wijziging van het subsidiereglement gevraagd. Open Vld reageerde verbolgen toen bleek dat de jeugdbewegingen zelf een voorstel moesten uitwerken. Het uitwerken van steunmechanismen en reglementen is duidelijk een taak van de schepen, niet van de jeugdbewegingen. Jeugdbewegingen moeten hun energie steken in de weekendwerking, niet in het schrijven van subsidiereglementen. Uiteraard moet er overleg zijn tussen de jeugdbewegingen en het gemeentebestuur, maar door deze manier van werken schuift de schepen de volledige verantwoordelijkheid in de schoenen van de jeugdbewegingen. Bepaalde schepenen slepen zich duidelijk naar het einde van de legislatuur.JDS
This entry was posted in Archief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.