Verspilzucht van gemeentebestuur

In het verleden hebben we er reeds op gewezen dat het college wel erg kwistig omspringt met het geld van de burger. Dit is sinds lang het geval voor de dagelijkse werking van de gemeente (de kosten daarvoor zijn in Waarschoot een stuk hoger zijn dan in vergelijkbare gemeenten). Pas als we naar de investering en het budget kijken, krijgen we echt schrik.De verbouwing van het gemeentehuis, initieel geraamd op €1,14 miljoen zal uiteindelijk €2,5 miljoen kosten. De fameuze tennischalet werd geraamd op slechts €35.000, uiteindelijk bedroeg de kost meer dan €185.000.Een derde project is de bouw van jeugdlokalen. Versta ons niet verkeerd. Open Vld was altijd de eerste om te stellen dat de jeugd nieuwe gebouwen nodig had, maar de manier waarop stuit ons tegen de borst. De raming uit de begroting kwam uit op €1 miljoen. Amper drie maanden later kwamen de eerste deeldossiers op de gemeenteraad en waren de kosten reeds gestegen naar €1,55 miljoen. Een stijging van 55%. Ondertussen geeft men schoorvoetend toe dat de eindrekening wel tussen 2 en €2,25 miljoen zal uitkomen. Als we alles meetellen zou het ons niet verwonderen mochten we in de buurt van €2,5 miljoen eindigen.Alain Vervaet
This entry was posted in Archief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.