Daily Archives: Wednesday, 9 March, 2011

vlaams belang waarschoot : SAFE PARTY ZONE

Vlaams Belang trekt de discussie aan maar meeste gemeenten blijven passiefOp 19 januari 2011 dienden de fracties van het Vlaams Belang in Evergem, Lovendegem, Waarschoot en Nevele een voorstel in bij hun respectieve Colleges. Zij vroegen om mee in te s… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on vlaams belang waarschoot : SAFE PARTY ZONE

vlaams belang waarschoot : SAFE PARTY ZONE

Vlaams Belang trekt de discussie aan maar meeste gemeenten blijven passief

Op 19 januari 2011 dienden de fracties van het Vlaams Belang in Evergem, Lovendegem, Waarschoot en Nevele een voorstel in bij hun respectieve Colleges. Zij vroegen om mee in te stappen in het Safe Party Zone-project. Dit systeem werd in Kortrijk opgestart met de bedoeling fuifhooligans te weren. In februari bracht de VVSG hierover trouwens een lovend artikel.

De Safe Party Zone-werking heeft intussen de toets van de Privacy-commissie overleefd. Die maakte begin 2010 voorbehoud bij het plaatsverbod dat ondermeer in de politiezones ‘Meetjesland Centrum’ en ‘Lowazone’ werd ingevoerd na aanhoudende problemen met herrieschoppers.

Na de zware incidenten in de nasleep van de Chiro-fuif in Zelzate leken de bestuurders een mentaliteitswijziging ondergaan te hebben. De ‘Colruyt’-bende, een groep twistzoekers die naam maakte in Zelzate, zou hard aangepakt worden. Eeklo en Zelzate toonden grote interesse voor het systeem. Zelzate voerde zelfs blindelings het programma van het Vlaams Belang uit en voerde voor deze bende de nultolerantie in.

Voor het Vlaams Belang een teken dat deze problematiek niet enkel gemeentelijk maar ook bovengemeentelijk aangepakt moet worden. Jongeren zijn immers mobieler dan vroeger en gemeente- of politiegrenzen vormen niet langer een beletsel. Het leek ons dan ook logisch om deze problematiek met een gecoördineerde actie aan te pakken.

De eerste antwoorden kwamen van de gemeenten Lovendegem en Evergem.

Evergem was geïnteresseerd om mee in te stappen in dit project maar wilde toch eerst meer informatie. Ondertussen nam het gemeentebestuur van Evergem contact op met dat van Kortrijk en uit onze informatie blijkt dat Evergem klaar staat om in te stappen in het systeem.

Het College van Lovendegem stelde dat ‘het (ons) opportuun lijkt om niet blind in dit systeem te stappen en te wachten op de bevindingen van de gebruikers’. De conclusie van het antwoord luidt: ‘Wij kunnen wel nog meegeven dat de politie voorstander is van een eenvoudig systeem dat kan bijdragen tot het veilig verloop van eender welk feest’. Het is immers niet zo dat er op alle feesten problemen zijn. Het gaat hier duidelijk om fuifhooligans en er worden bovendien geen tientallen fuiven meer georganiseerd.

Het College van Nevele stuurde dan weer een antwoord waarvan we u het begin niet willen onthouden: ‘Verschillende gemeentes willen dit systeem aanschaffen, maar dat is nog niet officieel goedgekeurd door de gemeenteraden. Ondanks de krantenartikels over Eeklo is de jeugddienst niet op de hoogte van de specificaties en geen trekker van het systeem. In Eeklo wordt dit vooral gedragen door het politiekorps’. In Nevele is men blijkbaar van oordeel dat een maatschappelijke discussie over zowel de inzet en kostprijs van de politie als de veiligheid op fuiven deel uitmaakt van de werking van de jeugdraad. Of hoe steek ik mijn kop in het zand …

Verder maakte het College de bemerking dat indien er maar één computer is in de ganse zone, dit zou beletten dat er fuiven op hetzelfde moment plaatsvinden. Goh, dat zou wel eens kunnen. Maar het lijkt ons eerder zo dat veel jeugdbewegingen onderling afspreken wie op welke data fuiven organiseert want daar hebben ze nu eenmaal zelf belang bij.

Daarenboven stelt het College: “De Lowazone heeft hiervoor niet voldoende mankracht en financiële middelen. De politiezone kan namelijk nu al niet tegemoet komen aan de vraag van de jeugdverenigingen om rond het afsluituur van de fuif aanwezig te zijn. Door de grote personeelsinzet en de financiële middelen ziet het College van Burgemeester en Schepenen het momenteel niet zitten om hierop in te gaan”. Met andere woorden: ’t is ons eigenlijk te veel werk. Dus liever verder werken met de plaatsverboden waarvoor er toch ook politie nodig is …

Waarschoot stuurde dan weer 14 dagen te laat (maar wel aangetekend!) hun antwoord (en neen, Erik D’havé kreeg geen fuifverbod). De procedures juist volgen, het zal wel nooit iets worden in Waarschoot. Zij wisten te melden dat het systeem zelfs niet in werking is. We zullen maar aannemen dat ze het hebben over Eeklo en Zelzate.

Het is wel opmerkelijk dat het College van oordeel is dat dit systeem, naar analogie met de voetbalwet, een politiereglement vereist. Het antwoord van nauwelijks tien lijntjes besluit met de bemerking dat men liever afwacht tot de ‘kinderziektes’ er uit zijn.

Tot slot: Lovendegem antwoordde dat de politie inlichtingen zou inwinnen over de toepassing van het systeem tijdens een fuif van ongeveer 3.000 jongeren in Kortrijk. We kijken reikhalzend uit naar de bevindingen!

Met deze vragenronde heeft het Vlaams Belang de discussie op gang gebracht. Herrieschoppers kregen een duidelijk signaal dat er nog zoiets als een ‘Recht op veilig fuiven’ bestaat. Deze discussie moet gevoerd worden op het niveau van de ordehandhaving en dat is de politiezone. Het is dan ook logisch dat er eenzelfde politiereglement komt voor alle gemeenten binnen de betreffende zone.

Eens te meer blijkt dat de kostprijs van de inzet van de politie (in het bijzonder voor Nevele) een struikelblok is. Men beschouwt het als een evidentie dat bij problemen zoals op de Oudejaarsfuif in Waarschoot van 2009 politiepersoneel van overal zal aanrukken om de orde te herstellen maar gaat daarbij manifest voorbij aan de maatschappelijke kost van dergelijke toestanden. Ten andere, bij de fuif van 2010 in Waarschoot was er een veelvoud aan agenten aanwezig. Het is blijkbaar symptomatisch dat na incidenten van die aard de tanden moeten getoond worden maar dat na verloop van tijd de interesse langzaam maar zeker wegebt.

Didier Geleyte
Fractievoorzitter Evergem

Geert Neirynck
Fractievoorzitter Lovendegem

Erik D’havé
Gemeenteraadslid Waarschoot

Olaf Evrard
Gemeenteraadslid Nevele Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on vlaams belang waarschoot : SAFE PARTY ZONE

Nieuwsblad.be: Waarschoot : Gratis snoeihout verhakselen

Op zaterdag 12 maart organiseren de Waarschootse compostmeesters een nieuwe actie: ‘laat je snoeihout gratis verhakselen!’ Iedereen die snoeihout aanvoert op het milieupark krijgt een verhakseld equivalent mee van het aangevoerde snoeiafval om te compo… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : Gratis snoeihout verhakselen

Nieuwsblad.be: Waarschoot : Zulma (100) woont thuis dankzij haar microgolf

Zulma Comergo heeft de kaap van de eeuw overschreden. Ondanks haar leeftijd met drie cijfers, woont ze nog altijd alleen in haar huisje in de Wilgenstraat. Dagelijks drinkt ze nog altijd haar jenevertje, al wordt dat de jongste tijd soms vervangen door… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : Zulma (100) woont thuis dankzij haar microgolf