Burgemeester Ann Coopman | Blog : Wie beschermt wie?

Het college startte de procedure tot voorlopige schorsing van de gemeentesecretaris. Ik ben via het parket op de hoogte gesteld dat de er een gerechtelijke procedure tegen de secretaris gevorderd werd wegens actieve en/of passieve corruptie .

De procedure liep over 4 gemeenteraden. Eerst moest de gemeenteraad van 3 februari instemmen om de procedure op te starten (13 Ja, 3 Onthouding, 1 Nee). Aangezien ik aangesteld werd als onderzoeker mocht ikzelf niet deelnemen aan de zitting en aan de stemming. De volgende gemeenteraad (3 maart) kregen de raadsleden een onderzoeksrapport. Op basis daarvan oordeelden 14 Ja tegen 3 onthoudingen dat de procedure verder gezet werd. Op 17 maart kreeg de secretaris (of juister zijn advocaat) de kans om zijn verweer voor te stellen. De laatste gemeenteraad (7 april) zou dan de uitspraak volgen: al dan niet preventief schorsen.

De gemeenteraad van 7 april ll. eindigde op een gelijke stemming (8 Ja en 8 Neen), wat zoveel betekent dat de gemeenteraad heeft beslist om de secretaris niet preventief te schorsen (gelijkheid van stemmen betekent dat het voorstel verworpen wordt). Hier stopt dan ook (voorlopig) het verhaal. Ondertussen blijft wel het gerechtelijk onderzoek tegen de secretaris lopen, we zullen wel horen wat en wanneer het gerecht zal beslissen.

Ik blijf erbij dat ik samen met de voltallige CD&V-fractie onze verantwoordelijkheid hebben genomen en dat we morgen op juist dezelfde manier zullen handelen. Het betaamt aan geen kanten dat een secretaris zich schuldig maakt aan actieve en/of passieve corruptie.

Helaas, bij 8 van de stemgerechtigde leden van de gemeenteraad speelden andere (politieke?) prioriteiten. Wie houdt wie het hand boven het hoofd?


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.