Daily Archives: Tuesday, 21 June, 2011

Kim Martens : Debatavond ‘Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening na de dorpskernvernieuwing’

We hebben met z’n allen kunnen vaststellen dat de langverwachte dorpskernvernieuwing van start is gegaan. Jong CD&V Waarschoot volgt deze werkzaamheden op de voet en is ervan overtuigd dat de dorpskern er na de werken piekfijn zal bijliggen. Een mooie dorpskern is evenwel niet alles. De veiligheid moet nog altijd centraal staan.

Daarom organiseerde Jong CD&V op 16.05.2011 een debatavond omtrent mobiliteit en ruimtelijk ordening na de dorpskernvernieuwing. Het panel werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen in Waarschoot die ervoor gekend staan geen blad voor de mond te nemen.

Aan elk van deze experten werden dezelfde vragen gesteld. Zal het zwaar (doorgaand) vracht – en autoverkeer na de werkzaamheden uit de dorpskern geweerd kunnen worden en moet er bijkomend gezocht worden naar alternatieve ontsluitingen van onze gemeente?

Volgens mij is dit sowieso een thema waar over nagedacht dient te worden. In het ruimtelijk structuurplan van 2006 werd dit probleem reeds aangekaart en maakt men melding van 2 mogelijke oplossingen, zijnde een nieuwe ontsluitingsweg naar de N9 of een verbreding van het Jagerpad. De bedoeling van deze debatavond was het Waarschootse gemeentebestuur te herinneren aan dit goedgekeurde ruimtelijk structuurplan. Beide opties dienen dan ook onderzocht te worden en er moet op basis van objectieve gegevens en metingen een keuze worden gemaakt of gedacht worden aan andere oplossingen. Tijdens de debatavond is gebleken dat niet alle panelleden dezelfde mening zijn toegedaan. Toch is er eensgezindheid omtrent het feit dat beide opties grondig bekeken moeten worden. Dat er nadien over dit thema nog voldoende gediscussieerd zal worden is zeker.

We zullen dit alvast op de voet volgen en het gemeentebestuur zal op regelmatige tijdstippen aan dit onderwerp worden herinnerd. Wordt in ieder geval vervolgd.

Kim MARTENS Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Kim Martens : Debatavond ‘Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening na de dorpskernvernieuwing’

Kim Martens : Debatavond ‘Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening na de dorpskernvernieuwing’

We hebben met z’n allen kunnen vaststellen dat de langverwachte dorpskernvernieuwing van start is gegaan. Jong CD&V Waarschoot volgt deze werkzaamheden op de voet en is ervan overtuigd dat de dorpskern er na de werken piekfijn zal bijliggen. Een mooie dorpskern is evenwel niet alles. De veiligheid moet nog altijd centraal staan.

Daarom organiseerde Jong CD&V op 16.05.2011 een debatavond omtrent mobiliteit en ruimtelijk ordening na de dorpskernvernieuwing. Het panel werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen in Waarschoot die ervoor gekend staan geen blad voor de mond te nemen.

Aan elk van deze experten werden dezelfde vragen gesteld. Zal het zwaar (doorgaand) vracht – en autoverkeer na de werkzaamheden uit de dorpskern geweerd kunnen worden en moet er bijkomend gezocht worden naar alternatieve ontsluitingen van onze gemeente?

Volgens mij is dit sowieso een thema waar over nagedacht dient te worden. In het ruimtelijk structuurplan van 2006 werd dit probleem reeds aangekaart en maakt men melding van 2 mogelijke oplossingen, zijnde een nieuwe ontsluitingsweg naar de N9 of een verbreding van het Jagerpad. De bedoeling van deze debatavond was het Waarschootse gemeentebestuur te herinneren aan dit goedgekeurde ruimtelijk structuurplan. Beide opties dienen dan ook onderzocht te worden en er moet op basis van objectieve gegevens en metingen een keuze worden gemaakt of gedacht worden aan andere oplossingen. Tijdens de debatavond is gebleken dat niet alle panelleden dezelfde mening zijn toegedaan. Toch is er eensgezindheid omtrent het feit dat beide opties grondig bekeken moeten worden. Dat er nadien over dit thema nog voldoende gediscussieerd zal worden is zeker.

We zullen dit alvast op de voet volgen en het gemeentebestuur zal op regelmatige tijdstippen aan dit onderwerp worden herinnerd. Wordt in ieder geval vervolgd.

Kim MARTENS Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Kim Martens : Debatavond ‘Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening na de dorpskernvernieuwing’

9950: JONG CD&V : Debatavond ‘Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening na de dorpskernvernieuwing’

We hebben met z’n allen kunnen vaststellen dat de langverwachte dorpskernvernieuwing van start is gegaan. Jong CD&V Waarschoot volgt deze werkzaamheden op de voet en is ervan overtuigd dat de dorpskern er na de werken piekfijn zal bijliggen. Een mooie dorpskern is evenwel niet alles. De veiligheid moet nog altijd centraal staan. Daarom organiseerde Jong […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on 9950: JONG CD&V : Debatavond ‘Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening na de dorpskernvernieuwing’

Nieuwsblad.be: Waarschoot : Al 585 leden voor 'Een uit Duizend'

De actie ‘Een uit Duizend’ van de school de Lieve blijkt twee jaar na de start in 2009 een daverend succes. Al 585 mensen zijn bereid om vijf jaar lang 50euro per jaar te storten. Op die manier moet het nieuwe schoolgebouw worden gefinancierd. Wanneer … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : Al 585 leden voor 'Een uit Duizend'

Nieuwsblad.be: Waarschoot : Siegfried Braecke doopt nieuwste N-VA afdeling

In het cultureel centrum is gisteren, in aanwezigheid van partijboegbeeld Siegfried Braecke, de jongste N-VA afdeling boven de doopvond gehouden. Volgens voorzitter Marc Verhamme is het evenwel nog te vroeg om nu al te spreken over de gemeenteraadsverk… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : Siegfried Braecke doopt nieuwste N-VA afdeling