9950: JONG CD&V : WATEROVERLAST: IS HET EINDE IN ZICHT?

In Waarschoot lopen sommige straten bij hevige (zomer)regenval onder water. Heel wat huizen hebben bovendien vaak te kampen met wateroverlast. Aan dit schrijnend probleem kan voor Jong CD&V en CD&V Waarschoot niet snel genoeg een einde komen.

Tijdens de zomermaanden is het een steeds terugkerend fenomeen. Straten en huizen lopen onder water en het lijkt alsof het Gemeentebestuur geen structurele maatregelen neemt om dit probleem aan te pakken.  Volgens CD&V en jong CD&V Waarschoot is er nu vooral nood aan een aantal ingrijpende werkzaamheden.

Er zijn reeds een aantal maatregelen genomen om het probleem aan te pakken. Aquafin stelde in opdracht van het gemeentebestuur een nota op waarin een aantal belangrijke oplossingen werden opgesomd en het bestuur tracht deze nu zo snel mogelijk uit te voeren. De mensen hebben, en dat is zeker terecht, de indruk dat het Gemeentebestuur laat begaan maar niets is minder waar.

Inmiddels werden er reeds een aantal terugslagkleppen geplaatst en werd de overstort aan de Bellebargie op punt gezet. Op die manier wordt vermeden dat water terugloopt in de richting van het centrum. Het probleem is hiermee geenszins volledig van de baan. Er is sowieso nog nood aan een aantal dringende structurele oplossingen. Zo moet er in ieder geval een bestaande gracht in de richting van de burggravenstroom via de kwade bossen geherprofileerd worden en moet in de buurt van de nieuwe jeugdterreinen een nieuw bufferbekken worden geplaatst. Maatregelen die heel wat geld zullen kosten maar zeker hun vruchten zullen afwerpen.

Ook in de Oostmoer ter hoogte van de vrachtwagenparking is het probleem gekend. Een aantal huizen lopen er bij hevige regenval systematisch onder water. Ook hier werden reeds belangrijke voorbereidende maatregelen getroffen, welke Aquafin belooft in het najaar uit te voeren. Zo zal een ouder pompstation terug in gebruik genomen  worden om het overtollige water in de richting van de Priorij en Eeklo te laten afstromen (bufferfunctie).

Wij blijven in ieder geval dit moeilijke dossier verder opvolgen en noteren het met stip op onze prioriteitenlijst.

(bron: Kim MARTENS)

This entry was posted in Archief and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.