Burgemeester Ann Coopman | Blog : Ondertekening protocol tussen de NMBS en de gemeenten Waarschoot en Nevele

In het kader van de veiligheid rond de stations heb ik samen met de burgemeester van Nevele een protocol afgesloten met de NMBS. Deze intentieverklaring werd gisteren in het gemeentehuis van Waarschoot tijdens de zonale veiligheidsraad mee ondertekend door de heer Johan Sabbe, Procureur des Konings te Gent, de heer Koenraad TACK, bestuurlijk directeur en Johan Geeraert, korpschef van de LoWaZoNe.

Het is de bedoeling om partnerships af te sluiten rond veiligheid in de NMBS-stations en in de onmiddellijke omgeving. In eerste instantie zal gewerkt worden aan het verbeteren van informatiedoorstroming tussen de betrokken partijen en zullen er preventieve acties rond preventie van fietsdiefstal en onwettig verkeer (over de sporen lopen) opgezet worden.

Een eerste activiteit aan het station in Waarschoot zal een gratis graveeractie van de fiets zijn.


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.