Burgemeester Ann Coopman | Blog : 11 november

Gisterennamiddag bracht ik hulde aan de kerk van Beke, vandaag herdachten we in Waarschoot traditioneel het einde van de beide wereldoorlogen.

Dit jaar zat het weer mee. Het was koud, maar droog. Het ganse programma werd dan ook in zijn geheel en in schoonheid afgewerkt, tot groot genoegen van de aanwezige oudstrijders. Om negen uur deze morgen werd ik verwacht aan de receptie van het woon- en zorgcentrum. Vandaar ging de stoet richting kerk, onder muzikale begeleiding van Concordia, voor een kerkdienst. Drie kwartier later ging de elfnovember-stoet richting centrale begraafplaats. Aan het monument voor de gesneuvelden werd hulde gebracht, legde ik een krans neer namens het gemeentebestuur, werd de vlag gegroet en ”The Last Post” ten afscheid geblazen door Steven Nuyt.

Terug aangekomen in het woon- en zorgcentrum ging de hulde verder. Daar zongen Mirthe en Mathilde in primeur “In Flanders Fields”, een tekst van de Canadese miltaire arts en dichter (1915), vereremerkte ik Maurits De Rynck, Marcel Claeys, André Van Heucke en Prudent Vervaet, 4 van de  6 Waarschootse oudstrijders met de “Medaille van de Militaire Strijder van de Oorlog ’40-’45″ (André Andries en Rosé De Baets, de 2 andere Waarschootse oudstrijders, lieten zich verontschuldigen wegens gezondheidsproblemen, maar ontvingen de medaille gisteren ten huize).

Bijkomend op het programma dit jaar is de tentoonstelling “Soldaat in de oorlog”. De bewoners van de serviceflats olv EH Verwulgen hebben deze tentoonstelling in samenwerking met de heer Van Landschoot (Canadees museum) opgezet. Je kan ze nog tot maandag bekijken in de cafetaria van het WZC De Linde.

En zoals het in Vlaanderen de gewoonte is, konden alle aanwezigen nadien genieten van een receptie waarop druk nagepraat werd. Het was een mooi huldebetoon en ik bedank graag in naam van de oudstrijders de initiatiefnemers voor hun inspanningen.


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.