Alain Vervaet kandidaat burgemeester

Alain Vervaet - lijsttrekker

Alain Vervaet – lijsttrekker

Het partijbestuur van Open VLD heeft Alain Vervaet gekozen de lijst te trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Hieronder vindt u de volledige mededeling:

Het Open VLD bestuur heeft  Alain Vervaet gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen van 2012. Met Alain Vervaet kiest Open VLD voor een ambitieus kandidaat-burgemeester. Open VLD gaat de uitdaging aan!

Op 14 oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.  Alain Vervaet maakt zich klaar:

“Er moet dringend een ander beleid komen. De gemeentekas is volledig leeg. Er moet gebouwd worden aan een nieuwe ruggengraat voor onze gemeente. Dat is de eerste prioriteit.  De afgelopen jaren zijn positieve projecten in gang gezet, maar ze worden amateuristisch en geldverslindend uitgevoerd. Met Open VLD wil ik dit anders en professioneler doen.

Er moet opnieuw een burgemeester komen die bereid is te luisteren naar de burger. Als het van mij afhangt komen er voorlopig geen grootschalige projecten meer, maar komt het accent te liggen op goed onderhoud van de straten en voet- en fietspaden, ruimte voor de verenigingen, bedrijven en inwoners, en vooral minder regeltjes maar betere communicatie …. In één woord, ten dienste van de burger.  Bovendien moet de wateroverlast dringend aangepakt worden, wat het ook moge kosten.

Ik ga deze uitdaging niet alleen aan. De Open VLD lijst zal een gezonde mix zijn van sterke nieuwkomers en bestaande sterkhouders. Ik trek vol vertrouwen naar de verkiezingen van 2012 en hoop hierbij ook te kunnen rekenen op Uw steun!”

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.