Burgemeester Ann Coopman | Blog : Ontsluiting brandweerkazerne

Tijdens de vergadering d.d. 30 september 2009 met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werd het voorstel vanuit brandweer Waarschoot besproken waarbij een nieuwe weg wordt aangelegd die uitgeeft op de Kerkstraat.
Deze tweede uitvalsweg wordt uitsluitend gebruikt voor het uitrukken van de interventievoertuigen tijdens dringende interventies. Dankzij deze tweede ontsluiting is vermeden dat het opkomend en vertrekkend verkeer elkaar in geval van dringende interventie kruist. Als dusdanig beantwoordt de vooropgestelde oplossing aan de richtlijnen die voor de bouw van de kazernes gehanteerd worden.
Om sluipverkeer te vermijden langs deze uitvalsweg zijn slagbomen voorzien. De slagbomen zijn vanaf een afstand bedienbaar zodat deze kunnen geopend worden bij een dringende oproep.
Aan de Kerkstraat is een signalisatielichtpunt voorzien dat de voertuigen op de Kerkstraat verwittigt van het uitrijden van de interventievoertuigen van de brandweer uit een weg die normaal zelden gebruikt wordt.
Een dergelijke uitvalsweg hoeft uiteraard geen echte “straat” te zijn. Een verharding die voldoende draagkracht biedt voor de interventievoertuigen van de brandweer is voldoende. Naast de verharding wordt een vrije uitwijkzone voorzien.
Tegelijk is een afzonderlijke parking met 16 parkeerplaatsen voorzien voor de voertuigen van de brandweerlieden. Het aantal moet volstaan om de dringende uitrukken zonder tijdsverlies te kunnen uitvoeren. De parking is afgesloten met een slagboom zodat de plaatsen niet door andere gebruikers kunnen ingenomen worden. De slagboom is vanaf een afstaand bedienbaar zodat deze geopend worden bij een dringende oproep. Aangezien het aantal publieke plaatsen hierdoor vermindert en om te vermijden dat geparkeerde voertuigen hinder veroorzaken, zal een parkeerverbod voorzien worden in de inrit van Metaalstraat naar het Brandweerplein.


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.