Wateroverlast: oplossing gevraagd!

Afgelopen december was er opnieuw wateroverlast. Op basis van de eerder gestelde vragen de afgelopen jaren, is er te weinig vooruitgang geboekt. Het heeft er dus alle schijn van dat er volgend jaar nog steeds een risico op wateroverlast bestaat. Misschien wordt de Oostmoer volgende keer gespaard, maar dat is nog niet duidelijk. Blijkbaar voert enkel Open Vld actie voor een snelle oplossing.Op de gemeenteraad werden een aantal concrete maatregelen opgesomd van uitgevoerde werken. Maar de meeste van die werken lossen niets van de wateroverlast voor de inwoners op. Voor de Oostmoer is er een bouwvergunning voor het aanleggen van een doorsteek tussen de huidige riolering en het oude pompstation. Hierdoor kunnen de twee pompen ingezet worden in geval van nood, wat hopelijk zicht geeft op een eventuele oplossing. De Akkerstraat, Bellebargie en Zoutweg moeten nog een tijdje wachten op een oplossing, er moet een bijkomende gracht gegraven worden die het water snel kan afvoeren richting de Kwadebossen.Open Vld vindt dat dit dossier veel te traag vooruit gaat. Het is onaanvaardbaar dat een bestuur na zes jaar een dergelijk ernstig probleem niet kan oplossen. Ook al stroomt het water niet in de huizen, leidingen verstoppen, slechte geuren komen langs alle sanitaire voorzieningen naar binnen,… Voor Open Vld is het oplossen van het probleem van de wateroverlast een absolute prioriteit. Na de gemeenteraadsverkiezingen moet dit dossier snel behandeld worden door het voltallige schepencollege. Enkel zo kan er snel tot effectieve werken overgegaan worden.Jochen De Smet
This entry was posted in Archief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.