Daily Archives: Thursday, 19 January, 2012

WGB Waarschoot : WGB logo

Het nieuwe logo waarmee WGB de gemeenteverkiezingen van 2012 aangaan.
Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on WGB Waarschoot : WGB logo

WGB Waarschoot : Jeugdlokalen: een realisatie waar we als wgb enorm fier op zijn! met dank aan onze jeugdschepen ellen Coppens!

In 2011 werden de jeugdlokalen afgewerkt, in 2012 wordt werk gemaakt van de omgeving nl. de toegangsweg, parking, grachten- stelsel en vooral het speelterrein!
Via Europese subsidies heeft de gemeente een beroep kunnen doen op een landschapsarchitect die aangesteld is door de regionale jeugddienst. Deze man heeft gratis een schitterend plan ontworpen voor de speelterreinen in […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on WGB Waarschoot : Jeugdlokalen: een realisatie waar we als wgb enorm fier op zijn! met dank aan onze jeugdschepen ellen Coppens!

WGB Waarschoot : 2012

2012, een jaar beladen met hoge verwachtingen. Een jaar dat toch op vele vlakken verscheidene reacties teweeg brengt. Voor sommigen het symbool van een einde. Voor velen de hoop op een ommekeer naar een nieuw begin.
De hoop op een ommekeer waarin de dictatuur van ‘de markten’ en de ratingsbureaus eindigt en het graaien van enkelen […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , | Comments Off on WGB Waarschoot : 2012

Nieuwsblad.be: Waarschoot : Werken aan pompstation Oostmoer begonnen

Half januari is de VMM gestart met de werken aan het pompstation Oostmoer. Er wordt een overstortconstructie gemaakt, waardoor bij wateroverlast een deel van het overtollige water afgeleid wordt naar het regenwaterpompstation. Op die manier neemt de dr… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : Werken aan pompstation Oostmoer begonnen

Nieuwsblad.be: Waarschoot : Nik Braekman en Jan Primo op Open VLD-lijst

Open VLD heeft twee nieuwe kandidaten voor zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober: Jan Primo en Nik Braekman. Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : Nik Braekman en Jan Primo op Open VLD-lijst