Burgemeester Ann Coopman | Blog : Blauwe zone

Op de gemeenteraad van 28/6 stelde fractieleider Christine Claeys het voorstel van CD&V voor om na de werken in de dorpskern een blauwe zone in te voeren in de winkelstraten. Parkeren blijft op die manier gratis, maar de introductie van een blauwe zone geeft de garantie dat de parkeerplaatsen geen ganse dag bezet blijven. Anderzijds is het niet de bedoeling om de parkeertijd te beperken tot enkele minuten. Wie naar de kapper wil gaan, of een begrafenis wil bijwonen, moet de nodige tijd krijgen. Wie anders beweert, heeft het (nog) niet begrepen!

Deze principebeslissing komt er na vraag van Unizo Waarschoot en de Lokaal Economische Raad (LER). Met het invoeren van een blauwe zone krijgen we in de winkelstraten een rotatie van parkeerplaatsen. Wie ’s morgens de bus op het Dorp neemt en pas ’s avonds terugkeert, kan niet een ganse dag een parkeerplaats in de winkelstraat blokkeren. Want zoals we allemaal weten, willen we allemaal met onze wagen zo dicht mogelijk bij de winkel staan.
De parking aan de Nieuwstraat, waar gratis lang kan geparkeerd worden en centraal in het Dorp ligt, biedt hier een uitstekend en volwaardig alternatief, om een antwoord aan deze autobestuurders te geven.

Met deze principebeslissing komt er groen licht om een concreet voorstel uit te werken (hoe, wat, hoelang, afbakenen zone, controle, …), dat in het najaar aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal voorgelegd worden.
De blauwe zone zal pas ingevoerd worden eens de parking aan de  Nieuwstraat is afgewerkt.


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.