Onkruid in Waarschoot?

Onkruid!

Onkruid!

Open VLD krijgt de laatste tijd enorm veel klachten over de staat van de wegen in Waarschoot. Op sommige plaatsen staat het onkruid hoger dan de lokale begroeiing en planten. Het huidige schepencollege beschouwt dit niet als een prioriteit. Het is duidelijk dat dit anders moet. Open VLD wil het probleem eindelijk aanpakken.

Sinds het gemeentebestuur geen gebruik meer mag maken van herbiciden, groeit het onkruid snel.  Bovendien mogen de bermen ook niet gemaaid worden voor 15juni. Maar dit besluit slaat enkel op bermen en taluds. De vele gemeentelijke perkjes, voet- en fietspaden waar onkruid groeit tussen de voegen, … mogen op elk moment gekuist worden. Dit gebeurt te weinig en niet structureel genoeg. Voor Open VLD is dit een kerntaak van het gemeentebestuur. Elke inwoner tracht zijn  omgeving proper te houden en verwacht dat ook van het gemeentebestuur. Dit is dus een belangrijke kerntaak van het gemeentebestuur.

In het Open VLD programma zal onderhoud als algemeen thema centraal 1 van de prioriteiten zijn (naast de wateroverlast en het financieel beleid). Er moeten plannen uitgewerkt worden die de groei van het onkruid onder controle kunnen houden. Voor Open VLD moet er dan ook een schepen van onderhoud aangeduid worden die specifiek en continue aandacht moet geven aan het onderhoud en de onkruidbestrijding in Waarschoot.

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.