Tag Archives: milieu

Liever Zuiver : 350 wandelaars voor natuurbehoud

In Waarschoot en Zomergem trokken afgelopen vrijdag 350 mensen op sneukeltocht om de buurt die strijdt tegen de mogelijke komst van een grote kippenstal kracht bij te zetten Vrijdag 11 november namen zo’n 350 mensen deel aan de wandeling van Lieve-R-Zuiver, het actiecomité dat strijdt tegen de inplanting van een kippenkwekerij met 56.000 slachtkuikens op […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Liever Zuiver : 350 wandelaars voor natuurbehoud

Liever Zuiver : Schrijf nu uw bezwaarschrift op het milieudossier

Beste buur, Met nog een week te gaan voor de deadline voor het indienen van een bezwaarschrift op het milieudossier, is er niet veel tijd meer. Kruip nu in uw pen, en stel een brief op. Voorzie ook een bezwaarschrift voor het stedenbouwkundig dossier dat enkele dagen later binnen moet zijn! Op de bezwaarschrift pagina vind je […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Liever Zuiver : Schrijf nu uw bezwaarschrift op het milieudossier

Buurtbewoners niet gerustgesteld na informatievergadering

De informatievergadering (19/03, gemeentehuis Zomergem) over de geplande kippenkwekerij met 85.000 kippen in de Stuiver stelde de buurtbewoners van Stoktevijver en Stuiver niet gerust. “Dit is duidelijk de eerste fase in de ontwikkeling van een volledig nieuw bedrijf,” zegt Fons … Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Buurtbewoners niet gerustgesteld na informatievergadering

Onkruid in Waarschoot?

Open VLD krijgt de laatste tijd enorm veel klachten over de staat van de wegen in Waarschoot. Op sommige plaatsen staat het onkruid hoger dan de lokale begroeiing en planten. Het huidige schepencollege beschouwt dit niet als een prioriteit. Het is duidelijk dat dit anders moet. Open VLD wil het probleem eindelijk aanpakken.
Sinds het gemeentebestuur […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Onkruid in Waarschoot?

Opnieuw wateroverlast in Waarschoot

Op dinsdag 12 juni was er opnieuw zware wateroverlast in Waarschoot. Voor Open VLD kan dit schandaal niet meer door de beugel. Jochen De Smet, gemeenteraadslid en Alain Vervaet, kandidaat burgemeester voor Open VLD stellen na een bezoek ter plaatse gezamenlijk: “Jaar na jaar worden de inwoners geconfronteerd met wateroverlast, het gemeentebestuur moet zeer dringend […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Opnieuw wateroverlast in Waarschoot

Industriezone Kapellestraat krijgt nieuw gezicht

Open VLD is tevreden met de komst van het RUP voor de bedrijvenzone Kapellestraat. Dit RUP zal een ontwikkeling van de industriezone opstarten.  Het plan voorziet een volledige ontwikkeling van de zone tussen de spoorweg aan het Hoekje tot en met de industriezone van de Kapellestraat. Dit betekent dat de oude zone tussenin kan verkaveld […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Industriezone Kapellestraat krijgt nieuw gezicht

Beurtenkaart milieupark niet uitgebreid

Op de laatste gemeenteraad heeft Open VLD een voorstel gedaan om de geldigheid van de 12-beurtenkaart te verlengen. Op dit moment is de kaart met 12 beurten slechts 1 jaar geldig. Wie een kaart met een aantal beurten over heeft kan deze het volgende jaar niet gebruiken. Open VLD heeft voorgesteld om de geldigheidsduur uit […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , | Comments Off on Beurtenkaart milieupark niet uitgebreid

Wateroverlast prioriteit voor Open VLD

Deze zomer was er opnieuw wateroverlast. Open VLD heeft daarom opnieuw een aantal vragen voorbereid voor de betrokken schepen. Op basis van de eerder gestelde vragen de afgelopen jaren, konden we vaststellen dat er eigenlijk geen enkele vooruitgang geboekt is. Daarom werden dezelfde vragen nogmaals voorgelegd aan de schepen. Groot was onze verbazing dat de […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Wateroverlast prioriteit voor Open VLD

Opnieuw wateroverlast in Waarschoot

Op woensdag 20 juli was het weer zover. Eén stevige bui en Waarschoot stond weer onder water. Het zat er aan te komen. Telkens wanneer er veel neerslag valt en de niveaus in de beken hoger komen of wanneer er op korte termijn veel regen valt, staan verschillende straten in Waarschoot blank. Het is schrijnend […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , | Comments Off on Opnieuw wateroverlast in Waarschoot

Vuilzakken zorgen voor problemen

Op dit moment worden de grijze huisvuilzakken vervangen door witte exemplaren. De komst van de witte huisvuilzakken werd met veel gedoe aangekondigd. Deze nieuwe zakken zouden immers alle problemen oplossen. Maar de verwachtingen worden helemaal niet ingelost. Vooral de naden van de nieuwe exemplaren blijken een teer punt en scheuren gemakkelijk open. De beloofde kwaliteit […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Vuilzakken zorgen voor problemen

Groene energie voor Waarschoot?

Op de laatste gemeenteraad heeft de gemeenteraad beslist om voor de gemeente, het OCMW en de politiezone Lowazone gemeenschappelijk elektriciteit aan te kopen. Opvallend is dat het bestek spreekt over “100%” groene energie. Op zich een lovenswaardig initiatief, ware het niet dat recent duidelijk geworden is dat groene stroom niet altijd groene stroom is.
In Vlaanderen […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , | Comments Off on Groene energie voor Waarschoot?

Oplossing voor wateroverlast in 2012

De wateroverlast in de Akkerstraat, Bellebargie en Zoutweg wordt nu eindelijk serieus genomen door uw gemeentebestuur. In de meerjarenbegroting staat voor riolerings- en wegeniswerken 500 000euro ingeschreven. Dit betekent nog niet dat de werken in 2012 zullen uitgevoerd worden, er is enkel een budget voorzien. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over de aard […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , , , , | Comments Off on Oplossing voor wateroverlast in 2012

WGB Waarschoot : Waarschoot

Op initiatief van de Nevelse schepen voor milieu Hugo Verhaege (Nieuw Nevele) hebben de vier gemeenten van de politiezone Lowazone (Lovendegem, Nevele, Waarschoot en Zomergem) gesprekken opgestart omtrent de aanstelling van een intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar. ‘Waarschoot wilde niet meestappen in het verhaal van de vier gemeenten’, zegt Waarschoots schepen Ellen Coppens (WGB). ‘Vandaar dat we […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on WGB Waarschoot : Waarschoot

WGB Waarschoot : Natuurpunt

Onze jaarlijkse activiteit was terug een succes. We mochten een honderdtal mensen verwelkomen in de kantine van KFAC Waarschoot. Dankzij natuurpunt weten we weer enkele mooie Waarschootse natuurplekjes liggen zoals de moerkes. Daarna mochten we proeven… Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on WGB Waarschoot : Natuurpunt

WGB Waarschoot : Gemeente

Omdat de populatie van de zwaluw schrikwekkend achteruitgaat, wil onze schepen Ellen Coppens gratis nesten in Waarschoot ter beschikking stellen.
‘Andy Van Kerckvoorde van Natuurpunt Waarschoot maakte een inventaris op’, vertelt ze. ‘In 2006 en 2007 werden slechts 22 en 24 broedgevallen vastgesteld in Waarschoot. Inventarisaties van de laatste jaren tonen dat de grootste concentratie nesten […] Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on WGB Waarschoot : Gemeente