Oplossing voor wateroverlast in 2012

Wateroverlast in de Akkerstraat

Wateroverlast in de Akkerstraat

De wateroverlast in de Akkerstraat, Bellebargie en Zoutweg wordt nu eindelijk serieus genomen door uw gemeentebestuur. In de meerjarenbegroting staat voor riolerings- en wegeniswerken 500 000euro ingeschreven. Dit betekent nog niet dat de werken in 2012 zullen uitgevoerd worden, er is enkel een budget voorzien. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over de aard van de werken. Zeker is dat de werken niet zullen starten voor de zomer van 2011, misschien zijn de werken zelfs niet afgerond voor de zomer van 2012. Dit betekent dat de inwoners zeker 1 zomer, waarschijnlijk zelfs 2, met wateroverlast zullen geconfronteerd worden.

Wat er juist gaat gebeuren staat nog niet vast. De plannen worden op dit moment besproken met allerlei instanties die bevoegd zijn over het waterbeheer, zoals de VMM. De bedoeling is om grootschalige rioleringswerken uit te voeren die grote hoeveelheden water moeten afvoeren. Ook de nieuwe sociale woningen die achter de Lindestraat komen, zullen aansluiten op deze riolering. Ter voorbereiding van deze werken zijn er sinds 2007 studies uitgevoerd om het probleem te kunnen aanpakken.  Het lijkt er wel op dat dit geld gereserveerd wordt voor de wateroverlast in de Akkerstraat, andere pijnpunten zoals op het Hoekje zullen nog even moeten wachten.

Geloofwaardig kan je deze aanpak niet noemen. De bewoners zijn jaren in de steek gelaten. Pas wanneer er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen zitten aan te komen is het plots alle hens aan dek. Het gemeentebestuur is zinnens deze werken snel snel uit te voeren. In 2012 kan de Akkerstraat dan opnieuw geopend worden met de nodige feestjes en recepties. Maar 10 jaar leed door wateroverlast en wanbestuur spoel je niet weg met een glaasje schuimwijn…

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.