Wateroverlast prioriteit voor Open VLD

Wateroverlast Akkerstraat

Wateroverlast Akkerstraat

Deze zomer was er opnieuw wateroverlast. Open VLD heeft daarom opnieuw een aantal vragen voorbereid voor de betrokken schepen. Op basis van de eerder gestelde vragen de afgelopen jaren, konden we vaststellen dat er eigenlijk geen enkele vooruitgang geboekt is. Daarom werden dezelfde vragen nogmaals voorgelegd aan de schepen. Groot was onze verbazing dat de schepen dit keer wel met enkele concrete maatregelen naar voor kwam. Voor de eerste keer in al die jaren overlast wordt er over concrete werken gesproken die het welzijn van de inwoners moet verbeteren. Voor de Oostmoer lijkt een oplossing in het vooruitzicht, maar het blijft afwachten natuurlijk. Voor de knelpunten in de Akkerstraat, Bellebargie en Zoutweg weet de schepen wat gedaan, maar concreet is het dossier nog niet. Het heeft er dus alle schijn van dat er volgend jaar (het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen) nog steeds een risico op wateroverlast bestaat.

Op de gemeenteraad werden een aantal concrete maatregelen opgesomd van uitgevoerde werken. Maar de meeste van die werken lossen niets van de wateroverlast voor de inwoners op. Voor de Oostmoer lijkt er op korte termijn iets te veranderen. Er is namelijk een bouwvergunning voor het aanleggen van een doorsteek tussen de huidige riolering en het oude pompstation. In geval van hevige regenval moeten de oude pompen voor bijkomende afvoercapaciteit zorgen. De schepen maakt zich sterk dat dit een oplossing zal zijn voor de lager gelegen huisjes. Open VLD van zijn kant blijft kritisch en vraagt zich af of de grote onbekende (de staat van de riolering op die plaats) niet tot onnodige opstoppingen zal leiden. Bovendien moet de afvoerleiding richting Kapellestraat ook voldoende capaciteit hebben, los van het feit of er nu op 1 of 2 plaatsen gepompt wordt. In de Oostmoer is er zicht op een eventuele oplossing, in de Akkerstraat, Bellebargie en Zoutweg moeten nog een tijdje wachten op een oplossing.

Open VLD vindt dat dit dossier te traag vooruit gaat. Ook al zijn er stappen vooruit gezet, het is onaanvaardbaar dat een bestuur na zes jaar een dergelijk ernstig probleem niet kan oplossen. Ook al stroomt het water niet in de huizen, leidingen verstoppen, slechte geuren komen langs alle sanitaire voorzieningen naar binnen, enz. Nochtans ligt het plan klaar dat een oplossing moet bieden aan de wateroverlast rond de Belle Kerk. Er moet een bijkomende ader gegraven worden die overtollig water snel kan afvoeren richting de Kwadebossen. De gemeente probeert nu tot een oplossing te komen met Aquafin en de VMM voor de afwatering.

Voor Open VLD is het oplossen van het probleem van de wateroverlast een absolute prioriteit. Na de gemeenteraadsverkiezingen moet dit dossier snel behandeld worden door het voltallige schepencollege. Enkel zo kan er snel tot effectieve werken overgegaan worden.

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.