Industriezone Kapellestraat krijgt nieuw gezicht

Industriezone Kapellestraat

Industriezone Kapellestraat

Open VLD is tevreden met de komst van het RUP voor de bedrijvenzone Kapellestraat. Dit RUP zal een ontwikkeling van de industriezone opstarten.  Het plan voorziet een volledige ontwikkeling van de zone tussen de spoorweg aan het Hoekje tot en met de industriezone van de Kapellestraat. Dit betekent dat de oude zone tussenin kan verkaveld worden en dat er nieuwe bedrijven kunnen komen. Nieuwe bedrijven betekenen nieuwe werkgelegenheid en zuurstof voor onze gemeente. Voor Open VLD kan het dus niet snel gaan.

Open VLD had een aantal opmerkingen en vragen op dit RUP:

De schietclub wil een schietbaan tot 125m aanleggen. De burgemeester heeft hen doorverwezen naar een alternatieve locatie waar de vereniging zijn plannen verder kan ontvouwen

De bereikbaarheid van de industriezone is gewoon niet geregeld. Vooral de manier waarop vrachtwagens op en af het industrieterrein moeten geraken blijft een probleem. Nu moet het zware vrachtverkeer altijd via het Dorp of via het Jagerpad. Verschillende adviezen zijn ronduit ontgoochelend op dit punt. Eerst worden dit probleem behandeld in het structuurplan, de oplossing voor de mobiliteitsknoop ging dan uitgewerkt worden in het mobiliteitsplan. In dat mobiliteitsplan wordt dit probleem doorgeschoven naar het ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat RUP wordt het probleem nu doorgeschoven naar een volgend RUP dat pas wordt opgestart na de verkiezingen. Het CD&V – WGB/SPa gemeentebestuur komt duidelijk niet meer overeen en sleept zich naar het einde van de legislatuur. Opvallend was de uitspraak van de burgemeester dat er recent gekozen is om een bijkomende weg aan te leggen naar de N9. Hiervoor wordt het landbouwgebied naast de N9 doorsneden. Benieuwd of dit project dit jaar nog opgestart zal worden?

VMM (de Vlaamse Milieu Maatschappij) heeft een negatief advies uitgebracht. De reden hiervoor is de wateroverlast op dit terrein in 2010. Open VLD heeft vastgesteld dat er een aantal bufferbekkens worden aangelegd, maar vreest dat bij uitzonderlijke regenval er toch nog wateroverlast zal optreden. De reden hiervoor is dat de afwatering voorzien wordt richting Eeklo langs het Brackeleiken. Als je weet dat ook de afwatering van het Jagerpad hierlangs gestuurd wordt, dat er op dit moment gewerkt wordt aan een bijkomende pomp van de Oostmoer richting het Brackeleiken en dat ook het water van de Akkerstraat voorlopig nog langs deze weg moet, dan weet iedereen dat bij een serieuze regenval er opstropping komt in de Kapellestraat. En zo een moment komt de bedrijvenzone gegarandeerd onder water te staan. Open VLD vindt dat dit gemeentebestuur de wateroverlast absoluut niet serieus aanpakt. VMM heeft een ongunstig advies uitgebracht en heeft op dit punt 500% gelijk.

Open VLD heeft ook gevraagd om de duurzaamheid van dit bedrijventerrein hoog op de agenda te plaatsen. Ondernemen gaat niet alleen over winst maken, maar ook over een duurzame manier van werken. Daarom moet er onder andere bekeken worden hoe dit bedrijventerrein CO2 neutraal kan gemaakt worden, dat er naar alternatieve manieren van energievoorziening gezocht wordt… Het gemeentebestuur kijkt in de eerste plaats naar de ontwikkelaars en de nieuwe bedrijven. Niets is minder waar, dit gemeentebestuur moet ZELF zijn verantwoordelijkheid opnemen en dringend werk maken van een eigen duurzaamheidsprogramma. Je kan niet verwachten dat deze kennis bij individuele bedrijfsleiders aanwezig is, daarom moet het gemeentebestuur het voortouw nemen. De burgemeester beloofde alvast de nodige voorbereidende stappen te ondernemen.

Ondanks deze verbeterpunten keurde Open VLD het RUP Kapellestraat goed. Deze positieve ontwikkeling en een mooi plan moeten zo snel als mogelijk uitgevoerd worden.

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.