Buurtbewoners niet gerustgesteld na informatievergadering

De informatievergadering (19/03, gemeentehuis Zomergem) over de geplande kippenkwekerij met 85.000 kippen in de Stuiver stelde de buurtbewoners van Stoktevijver en Stuiver niet gerust. “Dit is duidelijk de eerste fase in de ontwikkeling van een volledig nieuw bedrijf,” zegt Fons Standaert, toekomstig buurman van het bedrijf. “We rekenen nu op bezwaarschriften van de buurt, verenigingen en van het schepencollege van Waarschoot.”

Een bureau dat werkt in opdracht van de kippenkweker gaf tijdens de info aan hoe men zou inspelen op de grote hinder rond het bedrijf: geur, verzuring, vermesting, visuele vervuiling… “De antwoorden van het bureau klonken als een sprookje”, zegt Zomergems buurtbewoner Bart Wallaert. “We zijn niet overtuigd. Dat men een aanvraag doet voor 84.999 kippen dient om zwaarder onderzoek te vermijden. Dat betekent dat er een geurtje aan is: letterlijk en figuurlijk. Hoe meer informatie we inwinnen, hoe duidelijker het wordt dat dit bedrijf er niet mag komen”.

Bezwaarschriften

We zijn verplicht een versnelling hoger te schakelen” zegt Fons Standaert. Buurtcomité Lieve-R-Zuiver gaat nu op zoek naar zoveel mogelijk bezwaarschriften van buurtbewoners. We kijken daarvoor ook wat ruimer. Mensen van de Weststraat en de Kere zullen bijvoorbeeld gevolgen dragen van de vele vrachtwagens. Maar ook bewoners van Berg of Karis zullen zeer waarschijnlijk geurhinder ondervinden.

We kijken ook naar verenigingen die belanghebbend kunnen zijn. We denken aan Natuurpunt in het kader van de invloed op de natuur. Of wandelclubs en fietsers die alweer een mooi stuk landschap zien verloren gaan.

Negatieve invloed

Met de ‘voortoets’ (voortoets.be) creëerde de Vlaamse regering een belangrijk instrument om de effecten van bedrijven op de natuurlijke habitat van bepaalde gevoelige gebieden te meten. Fons Standaert: ‘”Deze toets kan door iedereen ingevuld worden. We hebben dit gedaan met ons actiecomité. Wel, de resultaten kleuren rood en zijn dus negatief. Deze toets toont dat dit bedrijf er niet mag komen omdat het een gevaar is voor de fauna en flora van het Leen.”

Schepencollege Waarschoot

Deze vaststellingen plaatst de besturen van Zomergem en Waarschoot meteen voor hun verantwoordelijkheid. Van Zomergem verwachten we dat ze straks, op basis van de bezwaarschriften, een negatief advies geven aan de provincie die uiteindelijk over het dossier beslist.

Waarschoot moet nog een stap verder gaan. Het College van Burgemeesters en Schepenen van Waarschoot kan ook een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Zomergem. Ze kan dit doen als ze vindt dat haar burgers schade oplopen. Dat laatste is overduidelijk. De Gemeentelijke Natuur- en Milieuraad van Waarschoot gaf de gemeente afgelopen week al hetzelfde advies. Daarnaast vragen we aan de gemeenteraad van Waarschoot om een motie te stemmen tegen de komst van het bedrijf. Ook dit heeft gewicht in de uiteindelijke adviesverlening van Zomergem.

Wie zelf een bezwaarschrift wil indienen kan dit doen tegen ten laatste 3 april om 12u00 op het gemeentehuis van Zomergem. Lieve-R Zuiver heeft een modelbezwaarschrift. Wie vragen heeft kan terecht via lieverzuiver@gmail.com.

Contact:

Bart Wallaert, 0472 97 04 07
Fons Standaert, 0483 39 58 64

Bezwaarschrift

Wie zelf een bezwaarschrift wil indienen kan dit doen tegen ten laatste 3 april om 12u00 op het gemeentehuis van Zomergem. U kan best een persoonlijk schrift opstellen met uw bezwaren.

Als alternatief kan u gebruik maken van ons standaard formulier te vinden op http://www.lieverzuiver.be/bezwaarschrift

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.