Daily Archives: Sunday, 7 October, 2012

Nieuws : Links Waarschoot groeit

Dat er al enige tijd een frisse wind doorheen sp.a Waarschoot waait, dat kunnen zelfs onze politieke tegenstrevers moeilijk ontkennen. De voorbije jaren werden, mede onder impuls van sp.a, mooie projecten gerealiseerd. Maar ook in de toekomst willen we… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Links Waarschoot groeit

Nieuws : sp.a wil onderhoudsplicht voor kinderen van bejaarde ouders afschaffen

Onderhoudsplicht betekent dat kinderen de rusthuisfactuur van hun ouders moeten meebetalen, wanneer zij over onvoldoende middelen beschikken om dit volledig zelf te betalen. Als de kinderen dat niet spontaan doen, betaalt het OCMW de opleg en rekent di… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : sp.a wil onderhoudsplicht voor kinderen van bejaarde ouders afschaffen

Nieuws : Ria Goethals in de bres voor Ghana

In september organiseerde curieus-voorzitter en sp.a-bestuurslid Ria Goethals in het cultureel centrum de foto- en kunsttentoonstelling ‘Overleven in Ghana’. De opbrengst ging integraal naar de  Ghanese ontwikkelingsorganisatie ‘… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Ria Goethals in de bres voor Ghana

Nieuws : Dossier wateroverlast

Kwatongen durven wel eens beweren dat het gemeentebestuur niks onderneemt om wateroverlast in onze gemeente te voorkomen. Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Dossier wateroverlast

Nieuws : Waarschoot pakt pestgedrag aan

Zo’n 5 jaar geleden was pesten niet meteen een punt waaraan veel aandacht werd besteed. In onze scholen werkte men zelfs niet mee aan de ‘Vlaamse Week Tegen Pesten’. Het was sp.a-bestuurslid Peter Braet die de kat de bel aan bond en n… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Waarschoot pakt pestgedrag aan

Nieuws : Brandstoftoelage

Zoals elk jaar geeft het OCMW van Waarschoot een brandstoftoelage van 35 euro per maand, verhoogd met 7,50 euro per maand per kind ten laste en dit voor de maanden november 2011 tot en met maart 2012. Om in aanmerking te komen voor deze toelage, mogen … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Brandstoftoelage

Nieuws : Onze kandidaten voor de provincie

Wie komt er op voor de provincieraadsverkiezingen? Welke thema’s vinden de kandidaten belangrijk?

Ontdek het hier: Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Onze kandidaten voor de provincie

Nieuws : Onze kandidaten voor de provincie

Wie komt er op voor de provincieraadsverkiezingen? Welke thema’s vinden de kandidaten belangrijk?

Ontdek het hier: Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuws : Onze kandidaten voor de provincie