Burgemeester Ann Coopman | Blog : Waarschoot stapt in het project van Regionaal Landschap Meetjesland “Gegronde boomgaarden: fruit van bij ons”.

Hoogstammige fruitbomen zitten de laatste jaren duidelijk  in de lift. Meer en meer mensen planten opnieuw hoogstammige fruitbomen aan. Fruitbomen leveren niet alleen vers en gezond fruit in de herfstmaanden, maar verblijden ons ook met hun prachtige bloei in de lentemaanden.
Bovendien wemelt het in een boomgaard van het leven. Tal van vogels en insecten vinden er een schuil- en voortplantingsplaats.
Door de intensivering en specialisatie in de fruitteelt is op professionele bedrijven vaak geen plaats meer voor hoogstamfruit. Veel rassen dreigen hierdoor verloren te gaan.
Binnen het Europees plattelandsbeleid wordt aandacht besteed aan het behoud van genetische diversiteit. Met steun van Europa is in Vlaanderen een subsidieregeling uitgewerkt voor het onderhoud van nieuw aangeplante of reeds bestaande hoogstamfruitbomen. De subsidie wordt toegekend in het kader van een vijfjarige verbintenis.

Ook in het Meetjesland groeit de interesse rond deze hoogstam. Regionaal Landschap Meetjesland dient een subsidie-aanvraag in om vergeten Meetjeslandse hoogstamvariëteiten terug in het landschap te plaatsen en ze een nuttige functie te geven. Dit zal gebeuren door o.a. nieuwe boomgaarden aan te planten, bestaande boomgaarden te herstellen en nieuwe gebruiks- en afzetmogelijkheden voor het fruit te ontwikkelen. Gemeentes waar typische rassen onstaan worden uitgenodigd om hun lokale fruitsoort te adopteren. Hierdoor bereikt het project een ruim publiek en wordt de introductie van de nieuwe fruitvariëteit in het landschap van de gemeente gestimuleerd.

Het Waarschootse gemeentebestuur statpt mee in het project van Regionaal Landschap Meetjesland en engageert zich om een fruitsoort te adopteren en de projectactiviteiten mee te faciliteren.


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.