Waarschoot : Gemeenteraadsdocumenten op website

"Basisdemocratie en openheid naar de burger staan centraal in het programma van Groen. Democratie moet meer zijn dan om de zes jaar een bolletje kleuren. Informatie over het beleid is dan cruciaal," zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. "Dit vereist dat alle gemeenteraadsdocumenten ter beschikking worden gesteld via de gemeentelijke website."

 

Burgers hebben vandaag al heel veel mogelijkheden om het beleid te volgen en te controleren via de toepassing van passieve openbaarheid van bestuur. Groen wil nog een stap verder zetten en wil alle gemeenteraadsdocumenten op de website van onze gemeente. Beleid wordt realistischer en meer gericht op de echte noden van de inwoners als een bestuur de deuren opengooit voor zijn inwoners. "Als het bestuur het meent met burgerparticipatie voert het ons voorstel snel uit."

Groen wil de openbaarheid van bestuur actiever maken. Enkele dagen voor de gemeenteraad kunnen de documenten op de site van de gemeente worden geplaatst. Dit is wettelijk mogelijk en is zeer eenvoudig. Het zorgt ook voor minder werklast voor het personeel, want ze moeten geen documenten meer doorzenden naar geinteresseerde inwoners. Een uitzondering geldt natuurlijk voor alle documenten van de gesloten zitting van de gemeenteraad.

 

Discussie gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 5 maart was er een discussie over inzage in de documenten van de gemeenteraad. Een nieuw systeem stelt gemeenteraadsdocumenten digitaal ter beschikking van gemeenteraadsleden.

Dit leidde even tot onduidelijkheid over hoe de inwoners van onze gemeente documenten kunnen opvragen. Ze hebben immers geen toegang tot het systeem. Uiteraard kan elke burger gewoon documenten blijven opvragen, ook digitaal. Dit is gewoon de toepassing van de wet. Ook Groen vraagt maandelijks documenten op om haar oppositiewerk gedegen te kunnen doen.

 

Eerdere voorstellen

Ons voorstel om de documenten eenvoudigweg op de website te plaatsen komt bovenop eerdere voorstellen die we al deden. Zo vragen we al langer dat het bestuur informeert over de mogelijkheden van burgers om hun mening te geven over het gemeentelijk beleid. Dit kan vandaag immers al via verzoekschriften, gemeentelijke volksraadpleging, voorstellen en vragen aan het gemeentebestuur.

Daarenboven willen we ook een versoepeling van de regels voor inspraak via het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. We vragen bijvoorbeeld spreekrecht voor burgers invoeren op de gemeenteraad. Aan het begin van elke gemeenteraad zou dan een half uur kunnen worden voorzien om burgers aan het woord te laten. Dit gebeurt nu al in enkele gemeenten.

En we stelden ook al voor om op de website een goed overzicht te geven van de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

 

Contact:

Peter Cousaert, peter@groenwaarschoot.be, 0477 70 56 89

Datum agenda: 

woensdag, maart 11, 2015
This entry was posted in Archief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.