Daily Archives: Friday, 11 April, 2014

Open Vld Waarschoot Nieuws : Ogen open in het OCMW

Met Open Vld wordt de toegankelijkheid van het OCMW gegarandeerd!Sinds de aanvang van de huidige bestuursperiode is An Boterman een nieuw gezicht rond de tafel van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Als nieuwkomer leerde ze het reilen e… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Ogen open in het OCMW

Open Vld Waarschoot Nieuws : Cultuur doet samenwerken

“Niemand heeft de totale wijsheid in pacht.” Deze filosofische uitspraak loopt als een rode draad door de werking van de beheersorganen voor cultuur, bibliotheek en de cultuurraad.Binnen deze organen werd de controle van de gemeentelijke zalen op de a… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Cultuur doet samenwerken

Open Vld Waarschoot Nieuws : Waarschootse in parlement?

Op 25 mei 2014 kiezen we de afvaardiging in het Vlaams, federaal en Europees parlement. De Waarschootse Ann Boterdaele is voor Open Vld de 2e opvolger voor het Vlaams Parlement. Een unieke kans voor Waarschoot. Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Waarschootse in parlement?

Open Vld Waarschoot Nieuws : Kwartaal 5

Politiek is niet eenvoudig. Wat gebeurde net vóór de gemeenteraadsverkiezingen zien we nu terugkeren in de aanloop naar 25 mei: vóór de verkiezingen schrijf je een plan en daar wil je dan ook voor gaan. Na de verkiezingen ga je aan tafel zitten en vorm… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Kwartaal 5

Open Vld Waarschoot Nieuws : Update wateroverlast

In 2013 werd een jaar onderzoek gedaan naar de meest gunstige en kostenbesparende manier om de wateroverlast aan te pakken. Op 19 maart was er een eerste werkvergadering met alle betrokken partijen die met de uitvoering belast worden. Een plaatsbezoek … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Update wateroverlast