Burgemeester Ann Coopman | Blog : GOEDKEURING OPMAAK TRAGEWEGENHERSTELPLAN

trage wegDe Waarschootse gemeenteraad heeft, op mijn voorstel, in de zitting van 3 juli 2014 het tragewegenherstelplan goedgekeurd. Met dit herstelplan willen we, met steun van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en onder begeleiding van Regionaal Landschap Meetjesland, paden en of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer duurzaam herstellen en herinrichten. Trage wegen zijn als autoluwe verbindingen niet alleen functioneel maar hebben ook een toeristisch-recreatieve functie voor wandelaars en fietsers. Bovendien kunnen trage wegen ook een belangrijke rol spelen in het verbinden van natuurgebieden en hebben ze soms ook een cultuurhistorische waarde.

De provincie Oost-Vlaanderen stimuleert het tot stand komen van een tragewegenbeleid d.m.v. een driesporenbeleid: opmaak van een trage wegen herstelplan, onderhoud en inrichting inrichting. Regionaal Landschap Meetjesland begeleidt het samenwerkingsproces tussen lokaal bestuur en vrijwilligers en zorgt vervolgens voor de doorstroming naar de reguliere diensten en beleidsplanning (groendienst, milieu, mobiliteit, cultuur, toerisme).

De opmaak van het tragewegenplan kost 5.500 euro, waarvan 3.500 euro gesubsidieerd wordt door de provincie Oost-Vlaanderen. De begeleiding door Regionaal Landschap Meetjesland is hierin inbegrepen. Door de opmaak van dit herstelplan maakt de gemeente aanspraak op verdere subsidiëring voor de opmaak van inrichtingsplannen en signalisatie.


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.