Nieuwsblad.be: Waarschoot : Herstelplan voor trage wegen

De gemeenteraad heeft het tragewegenherstelplan goedgekeurd. Trage wegen zijn als autoluwe verbindingen niet alleen functioneel maar hebben ook een toeristisch-recreatieve functie voor wandelaars en fietsers. Bovendien kunnen ze ook een belangrijke rol spelen in het verbinden van natuurgebieden en hebben ze soms ook een cultuurhistorische waarde. De opmaak van het tragewegenplan kost 5.500 euro, waarvan 3.500 euro gesubsidieerd wordt door de provincie Oost-Vlaanderen ...
This entry was posted in Archief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.