Nieuws : Vrije woonkeuze voor personen met een handicap

Het Vlaams Parlement keurde een resolutie goed die de Vlaamse Regering vraagt een kader te creëren dat kansen biedt aan nieuwe woonconcepten voor personen met een handicap. De indieners willen dat Vlaanderen alles in het werk stelt opdat personen met een handicap op alle vlakken volwaardig kunnen participeren.

This entry was posted in Archief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.