Nieuws : Brandstoftoelage

Zoals elk jaar geeft het OCMW van Waarschoot een brandstoftoelage van 35 euro per maand, verhoogd met 7,50 euro per maand per kind ten laste en dit voor de maanden november 2011 tot en met maart 2012. Om in aanmerking te komen voor deze toelage, mogen voor gezinnen de netto-inkomsten niet hoger liggen dan 1.129,90 euro. Voor alleenstaanden mogen de netto-inkomsten maximaal 957,73 euro bedragen.

This entry was posted in Archief. Bookmark the permalink.

Comments are closed.