Daily Archives: Friday, 26 September, 2014

Nieuwsblad.be: Waarschoot : Leerlingen De Notelaar rennen voor Lana

De leerlingen van De Notelaar zetten gisteren letterlijk hun beste beentje voor om medeleerling Lana te steunen. Met een sponsorloop probeerden ze zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het vierjarig meisje waarbij een niertumor werd vastgesteld. Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Nieuwsblad.be: Waarschoot : Leerlingen De Notelaar rennen voor Lana

Open Vld Waarschoot Nieuws : Ondernemend Waarschoot

Sinds begin vorig jaar heeft het Liberaal Verbond van Zelfstandigen in Waarschoot een lokale afdeling. De slogan “Vrij Ondernemen” zegt duidelijk waar LVZ voor staat: geef zelfstandigen en ondernemers maximale vrijheid en neem zoveel mogelijk belemmeri… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Ondernemend Waarschoot

Open Vld Waarschoot Nieuws : Fractieleider wordtadviseur minister

Jochen De Smet, de 35-jarige Open Vld-fractieleider in Waarschoot, wordt vanaf eind september raadgever Energie voor Vlaams minister Annemie Turtelboom. Minister Turtelboom is bevoegd voor Begroting, Financiën en Energie en draagt ook de titel van Vice… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Fractieleider wordtadviseur minister

Open Vld Waarschoot Nieuws : Doen wat je belooft!

Open Vld is haar verkiezingsprogramma niet vergeten. Niet alles kan verwezenlijkt zijn in anderhalf jaar, maar er wordt hard aan gewerkt. We zijn nog niet aan de eindmeet, maar onze beloften vergeten we niet. Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Doen wat je belooft!

Open Vld Waarschoot Nieuws : Sober financieel beleid nodig

Gedurende de vorige legislatuur en tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we het tot vervelens toe geschreven: Waarschoot zit financieel in slechte papieren en Open Vld is nodig om die toestand recht te trekken.Dat dit niet overdr… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Sober financieel beleid nodig

Open Vld Waarschoot Nieuws : Aanpak (afval)toerisme

Tot vorig jaar was het recyclagepark een toeristische trekpleister. Van over het hele Meetjesland en ver daarbuiten kwamen mensen kijken naar de hopen grof vuil die ingezameld werden. De containers puilden uit. Uiteraard brachten onze Meetjeslandse vri… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Aanpak (afval)toerisme

Open Vld Waarschoot Nieuws : Bedankt kiezers!

Open Vld wenst u van harte te bedanken voor uw steun bij de verkiezingen van 25 mei 2014. Ann Boterdaele, Waarschootse kandidate voor het Vlaams Parlement, haalde maar liefst 4924 voorkeurstemmen. Met deze uitslag bestaat de kans dat Ann binnen enkele … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Bedankt kiezers!

Open Vld Waarschoot Nieuws : OCMW doet meer met minder

De Open Vld-raadsleden in het OCMW doen meer met minderZoals in de voorgaande burgerkrant geschetst werd, doen de Open Vld-raadsleden in het OCMW er alles aan om ook hier meer te doen met minder. Dit door zoveel mogelijk gebruik te maken van schaalvoor… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : OCMW doet meer met minder

Open Vld Waarschoot Nieuws : Veiligheid prioritair

In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 had Open Vld een verkeersveiliger Waarschoot centraal gezet. Open Vld ijverde voor een verhoogde verkeersveiligheid in Waarschoot en vooral dan rond de scholen. Dit punt werd dan oo… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Veiligheid prioritair

Open Vld Waarschoot Nieuws : Herstel sportaccomodatie

Ook kleine herstellingswerken kunnen ervoor zorgen dat de budgetten onder controle blijven. Na jarenlang een te grote kost aan water- en energieverbruik voor de douches van KFAC zijn er nu individuele douchepanelen geplaatst. Niet alleen wordt hierdoor… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Herstel sportaccomodatie

Open Vld Waarschoot Nieuws : Herstelling van voetpaden

Tijdens de verkiezingscampagne had Open Vld reeds aangekondigd werk te willen maken van de herstelling van de voetpaden in de gemeente. Schepen Freddy Haegeman volgt deze herstellingen nu nauwgezet op in samenwerking met de gemeentelijke diensten.Deze … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Herstelling van voetpaden

Open Vld Waarschoot Nieuws : Aanpak wateroverlast

De wateroverlast aan de Bellebargie wordt, na meer dan 10 jaar aanmodderen, concreet aangepakt. Schepen Freddy Haegeman van Open Vld komt met een uitstekende oplossing voor een prijs die minder dan een derde zal bedragen dan in de vorige opties werd vo… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Aanpak wateroverlast

Open Vld Waarschoot Nieuws : Concrete plannen

Ten eerste werd in november 2013 het overstort van regenwater naar de riolen aan de jeugdlokalen verhoogd, waardoor het water in de buffergracht rond de jeugdlokalen blijft in plaats van naar de riolen te stromen. Ook de afdamming van de gracht aan de … Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Concrete plannen

Open Vld Waarschoot Nieuws : Cultuur in beweging

Erkende socioculturele verenigingen die een wat groter gemeenschapsvormend project of activiteit voor ogen hebben, kunnen voortaan beroep doen op Vlaamse subsidies. Het reglement vindt u op www.waarschoot.be/cultuur.De creatieve input van de cultuurraa… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Cultuur in beweging

Open Vld Waarschoot Nieuws : Voetbal in Senegal

De schepenen van de Lowazone hebben zich enige tijd geleden geëngageerd om voetbaluitrusting te verzamelen en deze op te sturen naar de vier gemeenten in Senegal waarmee wij een convenant hebben. Het resultaat is hartverwarmend. De kinderen spelen er w… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Open Vld Waarschoot Nieuws : Voetbal in Senegal