Burgemeester Ann Coopman | Blog : onderzoek bij de bevolking

De Studiedienst van de Vlaamse Regering voert dit voorjaar een onderzoek uit bij meer dan 1500 inwoners van het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Met dat onderzoek wil de overheid weten met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen. Dit jaar spitst men het onderzoek toe op de woning en woonomgeving, het mediagebruik, de vrije tijd, de deelname aan het verenigingsleven en het vertrouwen in de overheid.

Waarschoot is een van de gemeenten waar interviewers van het onderzoeksbureau DIMARSO in de loop van de komende werken zullen werken. De personen worden toevallig geselecteerd en zullen per brief aangeschreven worden. Hun medewerking aan dit onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. In het najaar van 2016 worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt via de media en via onze website http://www.vlaanderen.be/svr


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.