Actie Comité "Lieve-r Zuiver"

Een bouw- en milieuvergunningsaanvraag voor een kippenkwekerij met maar liefst 85.000 kippen op de grens tussen Stuiver en Stoktevijver verontrust de buurtbewoners. “We maken ons zorgen om tal van redenen: geurhinder, bijkomend transport, stof en het teloor gaan van de open ruimte,” zegt Bart Wallaert, woordvoerder van kersvers buurtcomité Lieve-R Zuiver.
actiecommitelieverzuiver
Op zondag 15 maart kwam het nieuw samengesteld buurtcomité Lieve-R Zuiver samen om de problemen die een mogelijke industriële kippenkwekerij met zich meebrengt, te bespreken. “De 35 aanwezigen uitten duidelijk hun bezorgdheid,” zegt Bart Wallaert. “We maken ons zorgen over de leefbaarheid van onze buurt. De kwekerij zou een aanslag zijn op de leefomgeving.”

Houding Zomergem en Waarschoot?

Het is de provincie die straks beslist of de kwekerij er komt of niet. De deputatie doet dit op basis van een advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zomergem. Volgens het actiecomité zijn er voldoende elementen om dit negatief te adviseren: geurhinder, bijkomend transport, stof en open ruimte die verdwijnt. Op een informatievergadering van de gemeente Zomergem op donderdag 19 maart leggen we de grieven van de buurt op tafel. We hopen dat het bestuur een medestander blijkt en ons steunt in onze bezwaren. We hopen hetzelfde van het bestuur van Waarschoot. De kwekerij komt op de grens met Waarschoot en de meeste overlast zal bij de Waarschootse bevolking terecht komen. We hopen dat het bestuur ook haar verantwoordelijkheid neemt. De voorbije weken liet het alvast na de Waarschootse buurtbewoners te informeren.

Mobiliseren

Sowieso zullen we de komende weken ook moeten mobiliseren bij de bevolking. Hoe meer mensen straks een bezwaar indienen, hoe sterker ons dossier wordt. Na de informatievergadering van donderdag gaan we de boer op om bezwaarschriften te verzamelen. We hopen dat velen onze roep horen.

Like de facebookpagina https://www.facebook.com/lieverzuiver

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.