Burgemeester Ann Coopman | Blog : Afval: een zaak van iedereen!

zwerfvuilIn juni hielden de Gentenaren letterlijk hun adem in. De staking van de vuilnismannen liet duidelijk sporen na in het straatbeeld. En hoe rap het duidelijk werd hoe sommigen met gemak misbruik van de staking maakten om gauw zolder en kelder leeg te halen en alles ongesorteerd te dumpen op de hopen afval die er al lagen.

Het beheer van het huishoudelijk afval kost gemiddeld 200 euro per gezin. Ter vergelijking: gemiddeld spenderen we 750 euro per gezin op café. Is een lekkere pint in leuk gezelschap ons echt zoveel meer waard dan een propere stad waar het afval iedere week netjes opgehaald en gerecycleerd wordt?

Als het misloopt met het beheer van afval dan zijn de gevolgen snel niet meer te overzien. Afvalophaling is even essentieel voor de volksgezondheid als zuiver dinkwater, nabije medische verzorging en schone lucht.

Je maakt iedere dag het verschil wanneer je je afval in de juiste vuilzak deponeert !


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.